Европейски избори

НА 25 МАЙ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА ДЕПУТАТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Изборите ще се проведат съгласно правилата на новоприетия изборен кодекс, дълго обсъждан от властимащите с оглед интересите на българския политически „елит”. Българската комунистическа партия кандидатства и беше регистрирана за участие в тези избори. Това е начин да покажем нашата позиция и идеи по отношение на Европейския съюз – неговите правила и норми за стимулиране на съществуващото социално неравенство както вътре в отделните нации, така и между тях.

Това споразумение между европейските капиталисти на базата на неприкосновеността на частната собственост с цел максимална печалба за сметка на изнемогването на народите и в крайна сметка жестока социална несправедливост трябва да се промени!

В изборите ще участваме заедно с Партията на българските комунисти – бюлетината е една за цяла България . Включени са кандидати от двете партии. Списъка на кандидатите публикуваме отделно. Настоящите избори са израз на жестока класова борба между големите малко на брой богаташи и многобройния мизерстващ български народ – ниско платени физически и умствено работещи, безработни, болни, пенсионери.

Българи – работещи, безработни и пенсионери, участвайте активно в изборната кампания и изборите на 25 май за Европейски парламент на справедливост между хората и отделните народи; за Европа на труда – да няма бедни и богати! Отбележете с X или V № 25 в общата бюлетина, по този начин ще изберете кандидатите на БКП.

ПБ на ЦК на БКП

––––––––––––––––––––––––––––––-

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

 

1. Васил Петров Коларов
2. Спас Владимиров Спасов
3. Минчо Петров Минчев
4. Нако Райнов Стефанов
5. Милчо Петков Александров
6. Пеню Байчев Костадинов
7. Илиян Борисов Обретенов
8. Николай Илиев Петков
9. Станчо Вълканов Павлов
10. Димитър Ненчов Йорданов
11. Стефан Иванов Методиев
12. Любимка Николова Ламбева
13. Виолета Христова Ковачева
14. Симеон Тодоров Гагов
15. Тимур Генов Гложенски
16. Владлен Георгиев Аргиров
17. Иван Кръстев Иванов

 

издигнати и подредени в кандидатска листа от политическа партия „БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

Tags: ,