ПОСОЛСТВО НА РУСИЯ В БЪЛГАРИЯ

За проявата на русофобия в страните-членки на ЕС и „двойните стандарти“ на Европейския съюз по въпросите на защитата на човешките права

🔺 ЕС демонстрира откровени „двойни стандарти“ по въпросите на защитата на човешките права в зависимост от външнополитическите си насоки. Най-показателният пример е ширещата се русофобия в страните членки на ЕС и европейските институции.

🔺 В редица страни от ЕС са регистрирани факти на изключване от образователните програми на уроци, посветени на изучаването на творчеството на руски автори и руската история. Зачестиха позорни инциденти с поругаването на съветското и руското мемориално наследство.

🔺 Едностранните ограничителни мерки на Европейския съюз срещу руски медии се превърнаха в грубо нарушение на принципите на свободата на словото и достъпа до информация: въведена е забрана за излъчване, осигуряване или улесняване на излъчването на каквото и да е съдържание на руски канали. Като изключиха руските телевизионни канали от своето медийно пространство и по този начин лишиха своите граждани и дори гражданите на трети страни от достъп до алтернативен източник на информация, членовете на ЕС за пореден път доказаха, че тяхната „образцова“ доктрина за правата на човека не е нищо повече от инструмент за постигане на външнополитически цели.

🔺 Важно е да се разбере, че политическите технологии, които целенасочено провокират вълна от русофобия в страните-членки на ЕС, впоследствие могат да бъдат използвани за разпалване на ксенофобски настроения срещу други „нежелателни“ национални, етнокултурни или религиозни групи.

Публикува във фейсбук Владимир Калудов