ПРАЗНИКЪТ НА ПОБЕДАТА – 9 МАЙ

Световноисторическата победа на Съветския Съюз във Великата Отечествена война, завоювана под ръководството на партията на Ленин – Сталин, е триумф на социалистизма, тържество на социалистическата система над капиталистическата, победа на съветския обществен и държавен строй, победа на въоръжените сили на СССР.
Решаващо условие за победата на съветския народ във Великата Отечествена война беше мъдрото ръководство на Комунистическата партия, която с далновидната си политика бе подготвила страната за активна отбрана. През военните години партията вдигна народа на велика освободителна война за честта, свободата и независимостта на Родината, за избавяне народите на Европа от фашизма. С организаторската си работа партията обедини и насочи към общата цел всички усилия на съветските хора, като подчини всички усилия на съветските хора, като подчини всички сили и средства на делото за разгромяването на врага. През време на войната партията още повече се сроди с народа, още повече се свърза с широките трудещи се маси. В това именно е източникът на силите на Съветската държава. Под знамето на борбата за мир се обединиха стотици милиони хора във всички краища на света. Примерът на славното болшевишко поколение остава за вечни времена в паметта на трудещите се от цял свят.

Tags: , ,