Призив – Обръщение

obrastenieДо ЦК на БКП, ПБК, БРП(к), СБК, КПБ

до всички комунисти в България

Съгласно споразумението между комунистическите партии – БКП, ПБК, БРП(к), СБК от 2017 г. и решението на Областната конференция на 18.11.2017 г. за обединение Ви изпращаме настоящия Призив-Обръщение, приет на съвместна областна конференция от 31.03.2018 г. при обединението на Областната Старозагорска ПО на ПБК, която по свое желание се влива в БКП. Така общата численост на обединената областна ПО на БКП става 282 (220 члена на ПБК и 62 члена на БКП).

В споразумението на Политическия съвет за комунистическо взаимодействие и единение с цел обединението е постигнато споразумение от ръководствата на четири комунистически партии. Предложена е и платформа за обединение на народно-патриотичните сили в България.

Изминаха 29 г. от вътрешнопартийния преврат, вследствие на предателската политика на А. Луканов, Ал. Лилов и др., на юдата М. С. Горбачов. Последствията са известни – смяна на социалистическата система с експлоататорска капиталистическа система. Приватизация – ограбване на народното богатство. Премахване завоеванията при началното строителство на социализма – безплатното образование и здравеопазване. Настъпи силен демографски срив, голяма несправедливост и силно обедняване на болшинството от трудовите хора и др. Българският народ е подложен на истински пълномащабен геноцид.

Днес ГЕРБ, десните партии и други нароили се политически партии превърнаха България в колония на САЩ и заден двор на ЕС. БКП с Отечествения фронт в съпротивителната борба срещу монархофашизма от 1923 до 1944г. се е борила  за свобода, справедливост и защита на трудовите хора.

Днес ние сме разделени в пет комунистически партии. Във всички наши устави и програми са залегнали общи идеи – защита на националните интереси, на марксистко-ленинската идеология и възстановяване на социалистическата система.

Петте комунистически партии нямат идеологически противоречия (но само на думи – практиката е различна – б.ред.), които да пречат  за обединяването в една силна влиятелна партия.

Причините да не се обединят всички комунисти са известни. Почти всички ръководства говорят и пишат за обединение, но на дело досега са против него. Факт е, че от 1 май 2017 г. до днес няма съгласуваност и реална работа по споразумението. Ясно е, че обединението от горе надолу не върви и буксува. Посещаваме международни срещи, организираме среща на комунистическите партии на Балканите, което е добре, но собствения си дом, нашето общо комунистическо движение в България оставяме на заден план. На 27.02.2016 г. по инициатива на Старозагорската областна ПО се проведе среща-събор на комунистите от петте комунистически партии с техните ръководства. На срещата се предлагаше да търсим главното, което ни обединява – идеята, а не това дребното, личното, вождисткото и материалната изгода, което ни разединява и пречи на обединението. От присъстващите членове, 109 подписали анкетни карти, всички до един се подписаха за обединение в една комунистическа партия. Необходимостта от обединението се изисква срочно и наложително от обострящата се международна и вътрешна обстановка. Всяко забавяне днес работи против комунистическото движение и борбата за жизнените интереси на трудовите хора в България, против обединението на всички леви и народно-патриотични сили в страната.

В Старозагорска област имаме споразумение, подписано от секретарите на всички комунистически партии за обединение в една комунистическа партия от 09.07.2014 г.

Обединената Старозагорска областна ПО на БКП предлагаме да се започнат активни, ползотворни преговори, съгласно споразумението от 2017 г. на петте комунистически партии до 1-15 май 2018 г. и тогава, ако не се получи съгласуваност за среща на ръководствата, да се започне организирането на обединение отдолу нагоре. Срещата да се проведе в средата на България в Стара Загора или Пловдив по договореност, за обединение и насрочване на обединителен конгрес на всички комунисти – в една силна комунистическа партия.

Това е наложително и във връзка с изборите за местна власт през 2019 г. и евентуални избори за 45 НС. Да се обединим както направи коалицията на БСП за президентските избори и над 2 милиона избиратели да бъдем в една лява патриотична коалиция.

Това е наложително за обединението на всички леви сили за свалянето от власт на ГЕРБ и десните партии.

Нужно е заради националните интереси, за трудовите хора, за справедливост и народовластие без корупция.

Отечеството ни е в опасност! Да спасим всички заедно българската нация!

В името на това да постигнем единство за възстановяване на България!

Настоящият Призив-обръщение е приет единодушно чрез гласуване от обединената Старозагорска областна партийна организация на БКП на съвместна областна конференция на 31 март 2018 г.

Напред за обединението в една Българска комунистическа партия!

 

31 март 2018г.                                                   Областен комитет

Стара Загора                         Председател на Областната ПО на БКП

Михаил Минчев

Tags: