1-МАЙ ДЕН НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

На първия конгрес на Втория интернационал, състоял се през 1889 година, се взима решение Първи май да се празнува от работниците във всички страни като Международен ден на пролетарската солидарност. Милиони работници приемат Първи май като революционен празник на работническата класа. През следващата година работниците от Англия, Франция, Германия, Италия, Белгия, Испания, Швеция и редица други страни излизат на улиците с бойни лозунги.

  За първи път в България Първи май се празнува през 1893 година. След победата на народнодемократичния строй в България и в другите народнодемократични страни Първи май се превръща от ден на сблъсъци с полицията в ден на радостна манифестация, в ден на преглед на трудовите успехи на трудещите се.

  На този ден трудовите хора в България и целият капиталистически свят  прекратяват работата във фабриките и заводите, в полетата, електростанциите и мините, за да демонстрират своята воля за мир и дружба между народите. Фашизираните правителства в капиталистическите страни забраняват първомайските демонстрации, правят всякакви опити да подменят същността и значението на този ден.

  На Първи май пролетариатът на България и пролетариатът на цялото прогресивно човечество правят боен преглед на своите сили в борбата за мир, демокрация и социализъм.

  Ние българските комунисти, поздравяваме нашите другари работници, трудови селяни, прогресивната интелигенция и техните синдикати с нашият общ боен празник, с пожеланието, че е време да се разбере – истинската борба, класовата борба на пролетариата за по-добър живот, за своя държава, за комунизъм е обща, а не индивидуална!

В-к „Комунистическа правда“