100 ГОДИНИ ОТ БОЛШЕВИЗАЦИЯТА НА БКП

dimitar blagoew

Като изтъква вредата от опортюнизма, Димитър Благоев –Дядото обосновава необходимостта всяка революционна пролетарска партия да се нарича КОМУНИСТИЧЕСКА. Той напомня, че Маркс и Енгелс са озаглавили своя Манифест КОМУНИСТИЧЕСКИ, а не социалистически, за да се разграничат от представителите на разните утопични течения и от социалните шарлатани, които са се назовали социалисти. На тях никога не е идвало наум да изменят наименованието на комунистическата партия. То е и научнообосновано, тъй „същността на пролетарския социализъм се състои не само в установяването на социалистическото производство, а и в установяването на комунизма.“ … Пролетарският социализъм означава комунизъм.

Пред марксистката партия на тесните социалисти, която още в началото на века изгони общоделците от своите редове, не стои проблемът за организационно разграничаване с опортюнистите, а за нейното преименуване като цяло в КОМУНИСТИЧЕСКА. На партийния конгрес в навечерието на 1 май 1919 год. Благоев отново аргументирано доказва необходимостта БРСДП да носи името КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Той подчертава, че след краха на Втория интернационал и измяната на неговите ръководители останалите верни на революционния социализъм социалдемократи все повече се проникват от съзнанието, че трябва да се дадат нови насоки на борбата на пролетариата. Димитър Благоев обосновава идеята си за очистване на марксизма от опортюнистическата плесен, за възприемане на новите средства и методи на борба на пролетариата, намерили потвърждение в Октомврийската революция. Той заявява категорично, че „новите насоки на борбата и коренната преценка на понятията и дейността могат да се намерят и направят само в марксизма и чрез марксизма, особено в неговата практика, неприкриван и неизвратяван от оръдията на буржоазията“.  Аргументирайки своето становище за преименуване на партията, Димитър Благоев отново напомня, че Маркс и Енгелс „наричаха себе си комунисти, числяха себе си в комунистическата партия, която туряха отделно от другите социалистически партии, като обща международна партия на съзнателния пролетариат, на комунизма.” Изменниците на революционния социализъм от Втория интернационал опозориха името социалдемокрация. Те се наричат социалдемократи, за да заблуждават несъзнателния пролетариат. Това именно налага останалите верни на революционния социализъм партия и групи, да се разграничат от „социалдемократите“ и да се наричат комунисти.

Доводите на Благоев за преименуването на партията съвпадат с теоретическата обосновка, дадена от Ленин в неговия доклад пред Седмия конгрес на РКП(б). Благоев знае за тези аргументи, споделя ги и подчертава, че те се възприемат от всички социалисти, останали верни на революционния марксизъм. През март 1919 год. се създава Комунистическият интернационал, БРСДП е вече част от него.  На 25 май 1919 год. се открива 22 конгрес на БРСДП, който се превръща в Първи конгрес на БКП.   Приема се доклада на Благоев, програмната декларация и се взема решение за участие на партията в буржоазния парламент и преименуването на партията в комунистическа. БКП възприема идеите на ленинизма.

Днес, 100 години по-късно, българските комунисти имат повод за празнуване дори само за това, че в най-тежките години на контрареволюция запазиха името  на Българската комунистическа партия и останаха верни на идеята.

Честито столетие на БКП, Другари комунисти!

Надя Руйчева

Tags: ,