204 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАРЛ МАРКС

На 5 май 1818 година е роден Карл Маркс, по случай 204 години от  рождението му публикуваме някои негови мисли:

„Няма нищо по ужасно, по-унизително, от това да бъдеш роб на роба“.

„Отделният цигулар се води сам, но на оркестъра е нужен диригент“.

„Противно е да бъдеш под ярем — даже в името на свободата“.

„Революциите не се правят със закони“.

„Светът никога не е бил поправен или изплашен от наказание“.

„Слабостта винаги се е спасявала във вярата в чудеса“.

„Страстта е, енергично стремяща се към своя предмет, съществена сила на човека“ .

„Четенето на художествени произведения е неоценим извор за опознаване на живота и законите на неговата борба“.

„Човечеството се прощава със своето минало смеейки се“ .

„Чуждият език е оръжие в житейската борба“.

“ … Що се отнася до мен, не е моя заслугата нито откриването на съществуването на класи в съвременното общество, нито откриването на борбата между тях. Буржоазните историци много преди мене изложиха историческото развитие на тази борба на класите, а буржоазните икономисти – икономическата анатомия на класите. Новото, което направих, беше да докажа:

  1)че съществуването на класи е свързано само с определени исторически фази в развитието на производството, 2) че класовата борба необходимо води към диктатурата на пролетариата, 3) че самата тази диктатура е само преход към премахването на всяка класа и към общество без класи. Невежи тъпаци като Хайнцен, които отричат не само борбата, но и дори съществуването на класите, доказват само, че въпреки целия си кръвожаден и привидно човеколюбив вой считат обществените условия, върху които почива господството на буржоазията, за последен продукт, за non plus ultra (краен предел) на историята, че само слугуват на буржоазията – слугуване, което е толкова по-отвратително, колкото по-малко тези тъпаци разбират също величието и преходната необходимост на самия буржоазен строй…“

К П