24 МАЙ – ДЕНА НА СЛАВЯНСКАТАПИСМЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

На 24 май българският народ ще празнува деня на славянската писменост и на българската просвета и култура. Ще се замислим и отдадем засуженото внимание на българския език – неговата красота и чистота. По улици и училищни сгради ще екне:

„Върви, народе възродени

към светли бъднини върви“

и ще отворим многобройните вестници с най-различна тематика и насоченост. Наслаждаваме се на журналистическата виртуозност, за да информират читателите си по всякакви теми от живота по света и у нас. Констатацията обаче е, че понякога се четат несвойствени неща в строежа на българската реч. Още по-опасно е, че малко млади хора се интересуват от състоянието на проблемите и не четат нито вестници, а даже и книги. Езикът ни, запазен в исторически тежки времена и признат от европейските институции като равноправен, е заплашен да се деформира, да се замърси с чуждици.Реклами и фирми тотално се изписват с чужди неразбираеми названия, а даже и с латиница. Забелязва се, че хубавите български думи се заменят с чуждици, жаргони и цинизми.

За чуждопоклонниците, властниците-хулигани, развратниците от всякакъв тип това е обичайно поведение и „стил“ който се опитват да ни наложат, чрез своите СМИ.

Да отговорим на тези набези с неповторимият български език, уникалната писменост и богата култура.

КП, обновена от 2011г