9 МАЙ – СИМВОЛ НА ПРОГРЕСА

9maj

  Със започналите промени в края на XX век в Европа се очерта, че обявената война от Чърчил във Фултън, е нанесла големи поражения в съзнанието и мисленето на цяло поколение хора – както на Изток, така и на Запад. В резултат на това, в страните от Източна Европа, по еднакъв сценарий се реставрира капитализма, което направи империалистите по-нагли в експлоатацията на работниците от собствените им страни. По тази причина, нагаждачите, спасявайки себе си, се приспособиха към „новата” идеология и същност на глобализма и затова много въпроси от миналото са актуални и сега.

Днес, в условията на временно победилия капитализъм, под финансовия терор на транс-националния корпоративен капитал – властта е само на по-малко от 10% от хората, за притежателите на парите…, за които, каквото и да се пише и говори, постигнатите печалби все са недостатъчни. Те са винаги в сянка, като ядро на буржоазната класа. Постоянно демонстрират несъстоятелната теза, че те не се занимават с политика, а се интересуват само от „бизнес”. И постоянно се изтъкват, че не са капиталисти, а само работодатели.

За постигане на целите си, класата на буржоазията създава свои политически партии, политолози, институти, СМИ и своя високо платена интелигенция. С тяхна помощ, тя узаконява присвояванията. За политическите си партии е издействала държавни субсидии, с което се нарушава равнопоставеността в политическия живот, от което пък се смята, че класата на буржоазията няма да даде властта на работниците, а чрез тях на трудовите хора. В СМИ има десетки предавания с гръмки „демократични” имена и добре платени водещи, които са винаги в готовност да служат на буржоазията. Пресен е примерът, че с охулването на БКП беше нанесен първия удар на работниците и селяните след 10.11.1989 г. Бивши номенклатурни кадри от БКП, комсомола, обществени организации, държавното управление, с помощта на някои влиятелни структури от него, успяха да изградят гръбнака на днешната буржоазия, заявявайки, че са членували в Партията заради кариерата си. И нагаждачите утвърдиха кариеризма в „новото” общество като правило, а не като изключение. Всъщност, бюрокрацията и кариеризма са отличителен белег на всяко експлоататорско общество, но в условията на капитализма те процъфтяват. Цъфтят и у нас. Разделиха народа, по класов, етнически, верски признак – с едничката цел – осигуряване на гласове по време на избори. Но, това е нож с две остриета. На някой конкурент на днешните управници,  на капиталистите, може да му хрумне да използва това разделение срещу Родината ни изобщо.

Реабилитираха фашизма, с антикомунистически закони, оправдавайки се с аналогични такива в ЕС. Но в малките градове и по селата хората се познават и това действие го определят като цинизъм, там фашистите преди и сега ги наричат „гадове”.

От буржоазните апологети, от всякакъв калибър, се внушава, че СССР трябвало да спре да гони германските фашисти извън границите си, другото било агресия. А нима, звярът не трябва да бъде убит в бърлогата си? Нима това действие е неправилно? Смятат ли тези господа, че любимите им САЩ и Великобритания щяха да успеят да го убият сами?

Историческата истина показва, че основна заслуга пред човечеството за унищожаването на кафявата чума има Червената Армия, плът от плътта на съветските народи, ръководена от великия пълководец Йосиф Висарионович Сталин. Тя ни показва, че Втората световна война имаше класов, а не само завоевателен характер. Затова най-голям интерес от унищожаването на фашизма имаше единствената по това време социалистическа страна СССР и комунистическата съпротива по света.

Огнян Лечев

Tags: