НИЕ СМЕ ЗА „СТАЛИНСКИ БЕЗСМЪРТЕН ПОЛК”

9maj

През миналата година, на 9 май, в повече от 100 държави се проведоха шествия на „Безсмъртния полк”. Това е международно обществено движение за съхраняване на паметта на поколението, участвало във Великата Отечествена война, насочено е и против възникването на нови войни и възраждането на неофашизма. На този ден участниците в акцията минават в стройни колони по улиците на населените места, носейки портретите на своите бащи, деди и родственици – ветерани от армията и флота, партизани, нелегални, бойци от Съпротивата, сражавали се с фашизма, много от които отдали своя живот за Победата. Неизменни атрибути на шествието са символите на Победата – Червеното знаме със сърпа, чука и петолъчката. Това движение води началото си още от далечната 1965 г., дълго преди да получи сегашното си име. Първи провеждат такова шествие учениците от новосибирския град Томск. Те преминават по улиците на града с портретите на тогава все още живите си бащи – фронтоваци. Това е бил знак на уважение и на приемственост на поколенията.

Както е известно, ветераните от Великата Отечествена война в Съветския Съюз и в другите социалистически страни се ползваха с особена почит и уважение. За тях се пишеха книги, създаваха се филми, в навечерието на Деня на Победата в пресата се публикуваха разкази и спомени за тях, за техния всеотдаен труд и борба, прекършили гръбнака на хитлерофашизма и спасили човечеството от кафявата чума.

За съжаление по времето на горбачовската „перестройка”, когато се водеше интензивна антисталинска кампания, достигаща до истерия, и се очерняше съветското минало, и по-късно, след контрареволюционния преврат при Елцин, се появиха множество публикации, открай до край фалшиви, че не сме воювали както трябва и не сме ръководени както е трябвало. Но никакви фалшификации никога няма да могат да затъмнят подвига на героите.

Движението се превръща в масово от 2012 година. Това е направило невъзможна неговата забрана от буржоазната власт в Русия. Но тя не се отказва да изтръгне от движението класовия му характер и през 2015 г. създава организацията „Безсмъртен полк на Русия” с друга емблема и друга доктрина. Официално се заявява, че това е движение, на което се носят портретите на близки и роднини, но без реклама и без политика. Но при капитализма „без реклама” означава реклама на буржоазната власт, а „без политика” – политика на управляващата капиталистическа класа.

Какво е това „без политика” в наше време? Убеждават ни от телевизионния екран, по вестниците и прочие, че е по-хубаво да бъдем встрани от политиката, вън от партиите, вън от борбата. Ленин е учил нашите предци че „Безпартийността е равнодушие към борбата на партиите. Но това равнодушие не е равно на неутралитет. Въздържането от борба в условията на класово противоборство не може да бъде неутралитет, в класовата борба няма неутрални. Равнодушието е мълчалива поддръжка на този, който е силен, на този, който господства.”

Но как се използват правилата „без реклама” и „без политика” от буржоазните власти в Русия? Точно според израза: „Това, което е позволено на Юпитер, не е позволено на бика.” На плакатите издигнати от „Безсмъртният полк на Русия” се виждат названията на типографиите, в които те са направени. Значи не бива да има реклама, но ако е нужно – може. Често пъти огромните транспаранти със символиката на „Безсмъртният полк на Русия” закриват портретите на войниците от Великата Отечествена война. Но за кого е това шествие – за символиката, или за паметта на падналите?

На редица места буржоазните власти се опитват да забранят носенето на копия от Знамето на Победата и други комунистически символи. Това не е ли политика? Антикомунистическа политика.

Както е известно, съветските войници са се сражавали против хитлерофашизма, за своята Съветска Социалистическа Родина и във всяка войнска част е имало червено знаме със сърп, чук и петолъчка. Именно едно такова знаме е забито на Райхстага, за да оповести на цял свят победата над фашизма. И именно поради това знамето със сърпа, чука и петолъчката е главен символ на Победата. А червено-синьо-бялото знаме, което се вее от хора – антисъветчици или такива, които просто не разбират нещата, защото това знаме е на РОА – така наречената Руска освободителна армия, командвана от предателя Власов и воюваща на страната на Хитлер, не е никакъв символ на Победата. Да се вее това знаме на 9 май е кощунство и гавра с паметта на тези, чиито портрети носят участниците в шествието. Всеизвестно е, че войниците от Червената армия често са отказвали да взимат в плен власовците с червено-синьо-белите нашивки на ръкавите и са ги разстрелвали на място. Толкова силна е била ненавистта на червеноармейците към предателите на Родината.

Разбира се, опитите на властта да диктува свои правила на хората от шествията бележи пълен провал. Народът с ум и съвест не се отнася така небрежно към своето велико минало, както това прави днешният управляващ режим. В редица градове се провеждат шествия на  „Сталинския полк”. Те са организирани от ВКПБ и други организации. Ние пазим паметта за всички ветерани от войната, в това число и за пълководците. Ние помним, че Червената армия се сражаваше с вермахта, че страната се ръководеше от партията на болшевиките – ВКП/б/.

Класовата борба несъмнено съществува и в днешното общество. И пак има две основни антагонистични класи – пролетариат и буржоазия. И който не е за едната класа, той значи е за другата. В интерес на буржоазията е всичко да си остане така, както е, защото така се запазва нейната власт и богатства, които тя получи чрез разграбването на социалистическата държава и експлоатацията на трудещите се. За това нейната политика е да убеждава пролетариата да бъде аполитичен. Обратно, в интерес на пролетариата е да унищожи капитализма напълно, един път за винаги, защото пролетариатът може да се освободи от капитализма само освобождавайки от него всички членове на обществото – без изключение.

И така, на 9 май да не бъдем равнодушни и неутрални, а да участваме активно в нашия „Сталински безсмъртен полк”.

Бел.на ред. Статията е превод от руски с малки съкращения. Смятаме, че ще е полезна за всички честни хора, които вече прозряха фалша и лицемерието на буржоазната демокрация – демокрация само за богатите и диктатура над бедните.

РД