ИЗМАМНА СВЕТЛИНА В ЛЯВОТО

„Идейно- политическото обединение „Социализъм XXI век“ в БСП – това е светлината в лявото , което стъпва на уставна норма на БСП чл. 37-ми, на 15.05.2021 г. . Доста закъсняла „светлина“ за разлика от примигващи „фенери“ на дезертиралия от БСП К. Янков. Запалил някаква „лампа“ и Николай Малинов , с която си е помислил , че може да впечатли и привлече хора с леви убеждения , обичащи Русия . Имаме и още един „фенер“ от Пловдив на Иван Атанасов , които пък иска нов огън да разпали и нова лява партия да съгради . Ама партия по негов терк , явно да бъде угодна и на бедни и богати . С една дума „Интереса клати феса“ и всички и за всичко доволни .

Всичките са за спасението на БСП . Събрала ги е грижата за левицата. Защото от партия на колективната мисъл и дело се превърна в чисто лидерска партия но не и лява партия. БСП не познава себе си, не познава и народа си. И ако не се промени нещо в тази насока много бързо – до 10 г. почти цялата възрастна избирателна маса няма да е налична за гласуване. Обществото и България ще са лишени от лява политическа формация.

БСП е претворена идея в една анархична структура, която трябва да работи за добруването на една човеколюбива мисия и идея, необходима в обществото и страната.

Както всяка идея , тя между другото възниква на базата на определени социални и политически потребности , или при възникнали кризи в обществото , тя не е постоянна величина и се развива и еволюира успоредно с еволюцията на обществото, но идея – идеала на социализма винаги трябва да защитава интересите на трудовите хора и т. н. . БСП трябва да е прогностична сила , тя не само да живее с реалностите , тя трябва да чертае хоризонти по отношение на бъдещето . Можем ли сега това да го кажем за БСП ? Не , разбира се ! „Социализъм XXI век“ идва доста закъснял и не е нужно да „връщаме БСП в час по история, в реалностите на 21 век“ / проф. Захари Захариев / , заради това , че от това „БСП “ са останали само трите букви , а в съдържанието вътре няма и помен от истински социализъм . В каква реалност ще бъде върнато БСП ? И за какво ? Промените в тази партия са труден процес , а в този етап още по труден . Партията без дефинирана идеология с преобладаващ интерес за власт и желание за бизнес влияния , без интерес за бедния лекторат и съдбата на Родината , и как ще се успее да се върне идеала в реалността на 21 век като идейната и политическа мизерия на днешните партийни и политически елити де факто са невъзвратими. Партията е абсолютно неспособна да предложи дори една – единствена адекватна политика за новите предстоящи избори на обществото. Мисля си , че и „Социализъм XXI век“ ще попадне при съдбата на „Лявото крило , или фракция“ на Янаки Стоилов. Трябва да се разделим с илюзиите си по отношение връщане идеала в партията. Време е да се направи нещо ново и истинско, без каквито да е илюзии – Нова социалистическа партия ! В момента даже е наложително. Бързи промени и избиране на млад, и интелигентен лидер – социалист може да спаси социалистическия идеал и да го насочи в правилната , модерна лява посока и да даде надежда на левите хора в страната.

Илия Миладинов