КАКВО ЗНАЕМ ЗА ТАЙНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ В УКРАЙНА

ukrajna

Живеем в странни времена, които ще се запомнят от историята с объркани хора – изплашени или гневни ; с празни градове без коли и обичайните тълпи, с изпълнени с тягостна тишина улици. Това не е война, не е природно бедствие. Случва се нещо страшно – ние сме нападнати  от непознат вирус, който убива хората!

Не случайно според прогнозите на ясно -виждащите феномени говорят за масово измиране на населението на света в началото на 21 век по неизвестни причини. Това е парадокс, който даже  умилява нас – преживяващите този всемирен  експеримент. Няма нормален човешки ум, който да допусне, че всички хора са живи, но са скрити по домовете си по нареждане на официалните власти на всички държави по Земята едновременно..

Параноята във вашето съвремие става все по-разпространена и вниманието на обществата се усилва, защото усещането за световна манипулация е изключително силно.

През 2018 г. от страна на здравните власти в Харков се започна редовно предоставяне на  нови лекарства , които „безплатно” да се ползват  в държавните болници, детските лагери и образователните институти. В тази дейност  участват и медицинските служители от Харков, предварително преминали курсове в  Киев, организирани  от Министерството на здравеопазването. С тяхна помощ се получава и нужната обратна  информация за ефекта от  тяхното влияние.

Това стана повод  местна  екологична организация, наречена „Харковски мониторинг на околната среда“,  да започне свое  разследване за източника на тези лекарствени продукти. Не след дълго се разбра за съществуването от няколко години на  биологична лаборатория с неясен статут , която работи в околностите на град Харков. След не малко усилия еколозите откриват, че дейността и́  основно се финансира  от известната в Украйна благотворителна международна фондация „Ренесанс”, която е спонсорирана от американски  бизнес и научни структури. Информация за лабораторията не може да бъде открита  в интернет мрежата. И това не е изненадващо, защото  тя работи на специален режим

Разследващите са особено впечатлени, от откровената свързаност между тайната лаборатория и публичните лица, от средите на украинския Атлантически клуб и  популярно местно издателство. Още по-стряскащ намират факта, че дейността на тази специализирана изследователска структура  официално се подпомага  от държавата чрез предоставяне на безвъзмездни средства от  Министерство на здравеопазването на Украйна. За нейното успешно функциониране  се  грижат освен хора с най-висок ранг в министерството, но също ръководни лица от  Националната здравна служба на Украйна . Очевидно става дума за официални държавни ангажименти на основата на договори, останали в тайна за широката общественост.

Вече е известно, че  въпросната лаборатория съществува от няколко години и периодично е била посещавана от американски граждани, за които се разбра, че са изявени медицински лица с различна специализация. Установи се, че през цялото време тя   е стриктно охранявана от служители на националните служби за сигурност .

През  2018 г. лабораторията   провежда редица експерименти свързани с  реакцията на човешките организми  под въздействието на неизвестни нови лекарствени форми. Това официално са т.н.  „клинични изпитания” , които представляват  етап  в процеса на разработване на нови лекарствени продукти.  Тези изследвания  оценяват   допустимите рискове от тяхното  приложение  върху хора. Клиничните изпитания се извършват в болници, под надзора на лекари и други специалисти, където реакциите на  участниците са внимателно наблюдавани, проследявани и документирани. Това се случва с одобрението и официалното разрешение от страна на държавната власт.

Изискванията на съвременната медицина към доброволците, които участват в подобни експерименти е получаването от тях на т.н. „информирано съгласие”, което е желателно да бъде съпроводено от медицинско становище от личния им лекар.

Случаят, който се откри в Харков изключва подобни условия. Освен по споменатия начин на „безплатно”  ползване на неизвестни лекарства, обектите на изследванията са набирани сред хора от града и околностите му. Те са избирани по критерии, които дават сериозен повод за безпокойство – това са хора  без постоянен адрес и без близки роднини или такива с финансови проблеми. Част от лицата, подложени на тези изследвания, впоследствие съобщават за нови здравословни проблеми, но това е въпрос, който не се огласява.

След официалните разкрития  на „Харковския екологичен мониторинг“   американските специалисти са разредили престоя си в харковската лаборатория. Изследванията са спрени в началото на лятото на 2019 г. и всички резултати са изнесени от страната.

Социалните активисти на град Харков твърдят, че  изложеното  е само част от информацията, която са разкрили. Те разбират, че сами не могат да повлияят на работата на подобни  организации. Именно затова  търсят контакт и съдействие от независими европейски организации, които работят  в областта на екологията и човешкото здраве. Широкото огласяване на подобна  информация е важно , защото само така е възможно да се постигане затягане на контрола върху дейността на американските и други „специалисти”, свързани с фарамацевтични монополни структури както на територията на Украйна, така и в други държави.

 

 

ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА ЗА ДЕЙСТВИЕ „ЕКОЛОГИЯ И МИР”

         ХАРКОВ , УКРАЙНА

превод Красимира Ризова

Tags: