ОТГОВОР НА МОЛБАТА НА ПРЕМИЕР-МИНИСТЪРА ЗА СРЕЩАТА С ГЕНСЕКА НА ЦК НА КПГ АЛЕКА ПАПАРИГА

Генералният секретар на ЦК на компартията на Гърция, Алека Папарига, отклони поканата на премиер-министъра Георгиос Папандреу. Тя смята, че за подобна среща не би имало предмет на разговор, понеже позициите на правителството и на КПГ са известни и диаметрално противоположни. КПГ е срещу така наречената средносрочна програма на правителството и на неговите съюзници, както и против общата политическа линия. При това, Г.Папандреу, непрекъснато заявява, че той няма да отстъпи нито крачка от целите, които определи тройката (ЕС, Европейската Банка, МВФ).

КПГ по никакъв начин не може да съдействува на политика, ликвидираща народните права и правата на работниците. Тя призовава трудещите се да не се заблуждават и да не се примиряват с намеренията на правителството и ЕС народа да банкрутира, за да се укрепи капитала в хода на излизане от кризата, подготвено вече от политическите представители. Сега нараства необходимостта от създаване на народен съюз за неутрализиране и отхвърляне на антинародната политика.

Атина 21. 05.2011г. Прес-бюро на ЦК на КПГ

Tags: , , ,