СИ ЦЗИНПИН ПО ВРЕМЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО СИ ПРИЗОВА ЗА НОВ ПРОГРЕС В РАЗВИТИЕТО НА НОВИЯ РАЙОН СЮНАН

  Сюнан / пров. ХЪБЕЙ, 10 май (Синхуа) – Китайският председател Си Цзинпин призова в сряда за усилия за изграждане на доверие и решителност, както и за решителни стъпки за постигане на непрекъснат нов напредък в развитието на новата зона Сюнан в северната китайска провинция Хъбей.

  Си Цзинпин, който е и генерален секретар на Централния комитет на КПК и председател на Централната военна комисия, направи съобщение по време на  пътуването и инспектирането на новия район Сюнан, където проведе среща за насърчаване на развитието на района.

  По време на пътуването Си Цзинпин беше придружен от премиера на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Цян, ръководителя на канцеларията на ЦК на КПК Цай Чи и вицепремиера на Държавния съвет на Китайската народна република Дин Сюесян . Всички те са членове на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на КПК.

  По време на инспекционната обиколка Си Цзинпин отбеляза, че Сюнан е навлязъл във фаза на мащабно строителство и поемане на нестоличните функции на Пекин.

  В сряда сутринта Си Цзинпин взе високоскоростния влак до новия район Сюнан, където при пристигането си първо инспектира жп гарата Сюнан, ключов инфраструктурен проект в новия район с голямо символично значение.

  Тази железопътна гара е проектирана като транспортен център, каза Си, като същевременно подчерта необходимостта от подобряване на свързаността на гарата с другите места.

  Той също така посочи важността на превръщането на зоната Занганг, където се намира жп гарата, във високотехнологична индустриална клъстерна зона.

  Освен железопътната гара, Си посети и жилищната зона, в която живеят над 5000 настанени хора. Тук китайският лидер разговаря с обществени работници и местни жители, като изрази задоволство от условията на живот на хората.

  Си Цзинпин подчерта значението на създаването на достойни условия за живот на настанените хора и осигуряването им с работни места, които радват всички.

  Той отбеляза, че насърчаването на равния достъп до основни обществени услуги е от решаващо значение за изграждането на град, който е годен за живеене и е добър за правене на промишленост и търговия.

  Китайският председател посети и дома на местния жител Ли Джингхе. Си Цзинпин подчерта, че изграждането на новата зона Сюнан е важно стратегическо решение на централните органи на партията и че заселниците са допринесли за развитието на района.

  Си Цзинпин каза, че изграждането на новата зона Сюнан е национален проект от хилядолетия и трябва да бъде насърчаван чрез конкретни дела и непрекъснати усилия.

  На строителните площадки на междуградската жп гара и международния търговски център китайският лидер се запозна с хода на изпълнението на ключовите инфраструктурни проекти и проектите, за освобождаване на Пекин от нестолични функции.

  Трябва да се положат повече усилия за разработване на многофункционална и интегрирана транспортна мрежа и пълно използване на подземното пространство за изграждане на „град на бъдещето“, свободен от градските „болести“, каза Си.

  В конферентния център китайският председател изслуша доклад за напредъка на цялостното проектиране и развитие на новата зона Сюнан и усилията за възстановяване и запазване на екологичната среда в района на езерото  Байянгдин.

  На същото място Си Цзинпин проведе среща за насърчаване на висококачественото строителство на новия район Сюнан.

  Той отбеляза, че изграждането на новата зона Сюнан е започнало от нулата и превръщането му в развиващ се модерен град само за шест години е истинско чудо.

  Важното решение на Централния комитет на КПК за изграждането на новата зона Сюнан е доказателство, че е абсолютно правилно, каза Си.

  Той подчерта важността на усилията за пълно, точно и цялостно прилагане на стратегическите планове на Централния комитет на КПК за изграждане на новия район Сюнан и е гарантиранция, че районът е изграден и развит в правилната посока.

  Си Цзинпин призова за последователно изпълнение на задачите, свързани с освобождаването на Пекин от нестолични функции.

  Той също така призова за планиране на нов кръг от преместване на централите на държавните предприятия директно под централното управление на правителството в Пекин, както и на техните дъщерни дружества.

  Според Си Цзинпин планирането за преместване на финансови институции, изследователски институти и държавни институции трябва да започне паралелно.

  Интегрирането на пазарните механизми и правителственото водачество трябва да бъдат засилени, за да се даде допълнителен вътрешен тласък на процеса на преместване, подчерта Си Цзинпин.

  Китайският председател каза, че новата зона Сюнан трябва да приложи напреднали реформи и политики за отваряне, да осъществи обещаващи пилотни и демонстрационни проекти за нововъведения, така че Сюнан да може да се превърне в плодородна почва за развитие на нововъведения на промишленост и търговия.

  Си Цзинпин подчерта значението на усилията за създаване на интернационализирана търговска среда на световно равнище, пазарно ориентирана и основана на върховенството на закона.

  Китайският лидер отбеляза необходимостта хората да получат по-осезаемо чувство на удовлетворение и щастие чрез развитието на новата зона. Той призова за по-строго регулиране на заетостта и предприемчивостта, както и за разширяване на програмите за обучение с цел заетост.

  Освен това Си Цзинпин призова Сюнан да прокара нов път за изтласкване на пропастта между градските и селските райони, за насърчаване на интегрираното градско-селско развитие и насърчаване на общия просперитет.

  На срещата се изказаха и други висши ръководители на страната.

  Ли Цян призова новия район Сюнан да засили усилията за насърчаване на процеса за освобождаване на Пекин от некапитални функции, постоянно да насърчава изграждането на инфраструктура и да модернизира индустриалната система.

  Дин  Сюесян посочи, че научните и технологичните въведения трябва да формират основата на висококачественото развитие на новата зона Сюнан и призова за въвеждането на научните и технологичните постижения на високо ниво.

Превод Милчо Александров