ДЪРЖАВАТА-ИНСТРУМЕНТ НА ДИКТАТУРАТА

darjava-nasilie

Всяка държава е само инструмент за осъществяване на диктатурата на управляващата класа. Затова основното в устройството на всяка държава е каква всъщност държавна демокрация ще се претворява в живота, а не просто фиктивно обявената. Демокрацията на диктатурата на пролетариата – това е диктатура на намаляването на цените и тарифите на стоки и услуги, това е забрана на частната собственост върху природните ресурси, оръдията и средствата за производство, това е системно съкращаване на работното време, на обществено полезния труд. Държавната демокрация на паразитното малцинство, напротив, е диктатура на умишленото разделение (по религиозен, професионален, национален… признаци), в това число на агресивно социално разслоение на обществото. Увеличаването (на източниците на доходи) заплати, пенсии, помощи за определена категория на гражданското общество се извършва поотделно, което прави демокрацията  основа на диктатурата на капитализма. Комунистическото общество по принцип  отрича всяко насилие, отрича разделението на обществото на държави, класи и прочие доисторически неравенства. Следвайки елементарната логика, да се нарича държавата комунистическа – значи да не знаеш нищо за комунизма и самия марксизъм!

Tags: ,