КОНФЕРЕНЦИЯ НА ICOR

 

  На 22 и 23.06 в Холандия се проведе Втората континентална конференция за Европа на ICOR, на която присъства и делегация на БКП. На конференцията бяха приети следното обръщение и 3 резолюции, които ще публикуваме допълнително.

ОБРЪЩЕНИЕ

към трудещите се и народите на Европа

  Навсякъде в Европа буржоазията се опитва да прехвърли последиците от дълбоката икономическа и финансова криза върху работническата класа и народите и да спаси болната капиталистическа система за сметка на човека и околната среда.

  Това води до съпротива във всички страни на Европа. Навсякъде се води борба, било против настъплението на капиталистите срещу условията на труд и заплащане, срещу нарушаването на социалното начало и демокрацията, срещу превръщането на държавите в полицейски и всепроследяващи, срещу реакцията, войната и фашизма, срещу националното подтисничество и за право на самоопределение на народите, срещу унищожаването на околната среда и застрашаването на жизнените основи, за по-добри условия на живот, за мир, свобода и прогрес.

  Във всички страни се водеха и се водят съответни борби: протестни акции, демонстрации, блокади, стачки, бойкоти, генерални стачки и младежки бунтове. Много борби дори се развиват надхвърляйки националните граници.

  Европейската континентална конференция на ICOR се солидаризира с всички тези борби и указва на взаимозависимостите, тъй като всички основни проблеми без изключение имат обща основа: диктатурата на финансовия капитал и на монополистичния капитализъм; Европа на капитала.

  Противно на ревизионистите и опортюнистите от всички видове, които способстват за илюзията за една социална, демократична, мирна и екологична Европа, Европейската континентална конференция на ICOR застъпва становището, че всички борби могат да бъдат успешни в крайна сметка само с революционната перспектива за преодоляване на ориентираната към печалби система от криза, война, фашизъм и разрушаване на околната среда. Никога не е имало, няма и никога няма да има „лек” капитализъм!

  На 6. октомври 2010 г. ICOR беше създадена като нова революционна организация на международната работническа класа и на народите по света, борещи се за национално и социално освобождение. На 9/10 април беше основана Европейската континентална конференция на ICOR.

  Създаването на общ международен фронт на съпротива върху основата на интернационализирането на класовата борба е по-необходимо от всякога. Да придвижи напред тази борба във всяка страна на Европа и по света, в това се състои задачата на ICOR.

  Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

  Пролетарии от всички страни и подтиснати народи, съединявайте се!

  Напред към социализма!

Tags: ,