ЛЕНИНИЗЪМ И ЛИБЕРАЛИЗЪМ. ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ЛЕНИН, ТОМ 1

Марат Удовиченко и Михаил Попов

  М У – Решавате лека полека да изграждате комунизъм. Но ако не знаете какво строите, можете да го изградите по такъв начин, че по-късно всички да бъдат „забавни и добри“. За да не допуснете подобна грешка,  решавате първо да изучите теорията. И, както разбрах след разговора с вас, Михаил Василиевич, по-добре е да започнете да четете Пълните произведения на Ленин …

  М П – Да. И четете системно, а не произволно. По-добре е да прочетете 4 тома подред, отколкото 8 не по ред. Защото връзките се прекъсват с логическите преходи и тогава ви се налага да държите в главата си голям набор от знания и  знанието се накъсва. И ако знаем какво следва и от какво произлиза , какво се е случило първо и какво след това, какви са историческите личности  и  какво са отстоявали, тогава сме включени в естествения исторически процес. Ние ставаме сякаш негови свидетели, вървим заедно с описанието и изследването на този процес. По-добре от Ленин, едва ли е възможно да си представим описание на историческия процес, който той наблюдава. Наблюдавах както чрез литература, така и чрез комуникация и действия, което направи възможно разбирането на някои болезнени точки. От друга страна получаваме научно описание на този исторически процес в единството на основните три компонента на марксизма. Защото ако изоставиш, да речем, политическата икономия, както беше при нас в Стопанския факултет, понеже там учат политическа икономия…

  – Десният крак се изучава само…

  – Да, но има философски факултет. Те изучават противоречията. И има и факултет по научен комунизъм…  И се оказва, че всичко това е разкъсано. Различните мъртви кости на скелета, както го е нарекъл Хегел. Но как да получите пълно познание? Необходимо е системно изучване. Науката е система от знания, а знанието е отражение на реалността. Това означава, че ако вземем реалността с нейното отражение, ще получим нещо, което просто не може да се получи по друг начин. Затова приветствам вашето начинание.

  – Благодаря. И благодаря, че се съгласихте да се мъчите заедно с мен…

  – Повторението е учене, но мъчно… Изучаването и повтарянето на брилянтни произведения не е мъчение. Неприятно е да четеш лоши книги. Често се обръщат към мен с въпросите „какви книги да уча?“ Защо да изучаваме произведенията на хора, които не са направили нищо в науката, нищо не са създали, нищо не са организирали? Само защото сте намерили тази книга някъде в магазина, платили сте пари… На какво основание трябва да се потопите във фантазиите на този автор? При Ленин не става въпрос за фантазия. Тук имаме история, теория и система от знания.

  – За тези, които се интересуват. Това издание е от 1979 г. и съдържа 55 тома. Издание на Института по марксизъм-ленинизъм. Политиздат. Най- напред се поставя въпроса: какво е правилното име на раздела, посветен на първия том? Когато четях, изпитах много емоции, защото Ленин пише всичко  много образно, много емоционално и един въпрос ме измъчваше през цялото време: имайки дори този един том на Ленин, могат ли да се направят много грешки?

  – А кого можете да посочите от основните партийни или държавни ръководители, които са чели всички съчинения на Ленин?

  – Мисля, че дори Сталин не ги е чел …

  – Сталин ги е прочел.

  – Значи, той е бил по-близо от нас, до тримата автори. Когато прочетох този том,  мислех да го нарека „Ленин и народничеството“.

  – Искате да го наречете много конкретно. Но вие къде сте, в началото на пътя или в края?

  – В началото.

  – И какво е началото? неразвит резултат. Ленин изучава класовата борба в съвременното общество. Той описа нейния ход и перспективи. Ще проучим какво е началото на формирането на работническото движение и борбата срещу това буржоазно течение, което тогава е най-развито. И сега е модерно. Много модерно! Какво е това?

  – Либерализъм.

  – Аз го определям за себе си така: либералите са хора, които  са теоретично неподготвени, започнали са да го прилагат, разстроено, уплашено, като в онзи виц – „Не можах…“

  – Трябва да го представите по по-добър начин! Либерализмът е свързан със свободата, нали? Тоест либералите са тези, които са за свободата. За свободата на какво? Общо казано. Това са хора, които твърдят, че уж се борят за свобода. Може би за свободата на работническата класа? Имаше ли тогава свобода за работническата класа? Нямаше. Имаше ли тогава свобода за селяните? Не. Но либералите биха могли да спорят за свободата за селяните, защото това е бъдещата работна сила, която може да бъде експлоатирана. Тоест либералите биха могли на някакъв етап да се застъпят за премахването на крепостното право. Вярно е, че в Русия не се представиха много добре. Все пак либералите – тези хора, които са за свободата – дори не са провели поземлена реформа. Никога не са правили нищо, но много говорят! И това е характерно за либерализма – хората говорят за свобода, но не могат да кажат какво е свобода. Но можете ли да кажете какво е свобода?

  – Господство върху обстоятелствата с познаване на случващото се.

  – Да. Хората, които са изучавали това, могат да отговорят на такъв въпрос. Ако съм в положение, в което ме потискат всякакви обстоятелства – трябва да ям, но нямам пари, трябва да живея, но нямам дом, трябва да се излекувам, но не мога да си позволя болница… Тоест аз съм „свободен“, мога да отида навсякъде, никой не ми забранява. Можете да се разходите из магазина и да прочетете цените. Тоест обстоятелствата господстват над мен. И разликата се вижда веднага: хората говореха за свобода, а Ленин повдигна въпроса за истинската свобода. Необходимо е обстоятелствата да не доминират над вас, а вие да доминирате над обстоятелствата. А ти кой си – този, който работи, или този, който не работи? Селянинът е временно явление, той е характерен за феодализма. И феодализмът свършва. Самият либерализъм е сигнал, че настъпва краят на феодалната  система. Човек трябва да избере чия позиция да заеме – на експлоататорите (буржоазията) или на работническата класа. Ленин не принадлежеше към нито една от класите – той е интелигент, човек на мисълта, науката и можеше да изразява всякакви интереси. Той избра интересите на работническата класа – по-голямата част от работещите хора. Това е началото на неговия път. И вече имаме някакъв резултат. Важно е човекът, който изучава първия том, да изучава ленинизма. И ако човек не разбира какво трябва да се изучава последователно, той може да чете мисли от различни места в 30-те различни тома и получава каша в главата си, не може да разбере как се развиват събитията. Защото самата история е плетеница от различни събития и обстоятелства, които могат да бъдат разгадани само с добра теория. И след Маркс и Енгелс никой, освен Ленин, не е усвоил правилно тази теория.

  – Бях поразен и от факта, че Ленин към момента на писане на тези произведения е бил на 23-24 години. Тоест възрастта, когато човек, който получава висше образование, пише дипломна работа.

  – Ленин постъпва в Петербургския университет. Не веднага, той е бил в Казанския университет. И тогава заради участие в студентска стачка е бил изключен. След това работи сам. Енгелс, например, е правил това цял живот сам. За него не се знае какви университети има, няма титли, но е голям учен! Може да се каже, че това е идеологът на работническата класа. Но Ленин все пак решава да получи диплома. Майка му се обръща към университета в Санкт Петербург, за да може сина и՛ да вземе всички изпити. Сега ще те гледат като луд, ако поискаш разрешение да ги вземеш от вън, но тогава са казвали: ако искаш да ги вземеш, вземи ги. В края на дългия коридор в главната сграда на Санкт Петербургския университет имаше снимка на Ленин на изпит. По някаква причина тази снимка вече е премахната. Вероятно, нашите ученици да не бъдат толкова изключителни като Ленин. Така той взима всички предмети с отлични оценки, получава диплома по право и упражнява  длъжността помощник-адвокат. Едва по-късно започва участието му в революционното движение, във връзка с което първо отива в затвора за една година, а след това отива в Шушенское в изгнание за три години и пише там книгата „Развитието на капитализма в Русия“. Тоест човекът е бил ангажиран през цялото време! Той иска да му изпратят вестници и списания. Но той ги чете всичките последователно. Ако някой вестник пристига с два месеца закъснение, той не бърза да чете най-новия. Той чете всичко в хронология, последователно, следвайки движението на историята. Това е характерно за него, рядко ще откриете такава черта у някого. И това се вижда в работата му. Няма да кажете, че докато четете Ленин, сте се затруднили  – не. Напротив, очите се отварят за много неща. Освен това Ленин го казва по-просто и разбираемо – дори не знам кой друг се е опитвал да го каже така.

  – Само не разбирам защо не е ясно на тези, които сега управляват държавата?

  – Ами защото управляват в грешна посока! Например, аз съм депутат, седя в Думата, получавам 400 хиляди рубли на месец, след това ще имам пенсия на държавен служител – 75% от дохода на моята заплата. Ако получавам 400 хиляди, тогава 300 хиляди ще получавам пенсия. Ще бъда дядо който стои до гроба си и ще имам 300 хиляди пенсия. Такава заплата не получава например един професор.

  – Бих искал да имам такива пенсионни планове!

  – И аз като преподавател в най-големия университет получавам 20 хиляди пенсия. Има ли разлика?

  – Когато започнах да чета първия труд „Нови икономически движения в селския живот“, първото откритие за мен беше това. По някаква причина си мислех, че „кулак“ е чисто съветски термин. Но се оказва, че понятието „кулак“ е съществувало и при царизма.

  – Да. Мога да споделя впечатленията си като човек, който дълго време преподава политическа икономия. Завърших аспирантура в Стопанския факултет, защитих докторска дисертация по политическа икономия и преподавах първо във Факултета по математика и механика. След това преподавах и в Стопанския факултет по кибернетика. Не съм срещал нито една група студенти, които да знаят какво е „кулак”. Все едно е някаква тайна! Кулакът – кой е той?

  – Това е малък собственик, който работи за себе си.

  – Не. Това, което казахте, е дребен буржоа. А кулакът не е дребен буржоа, той е малък буржоа! Виждате ли разликата? (смее се). Концепцията за „дребен буржоа“ е много точна, появява се по-късно, но все още не се среща. Ленин не го използва тук. Сега хората често казват „дребнобуржоазно съзнание”, „дребнобуржоазно течение”… А кой е дребен буржоа? Струва ви се, че е малък, но на някого ще изглежда, че е голям. Дребният буржоа е работникът, който носи плодовете на своя труд на пазара. И на пазара има хора, които знаят как да купуват и как да продават. Вие ще получите 15 рубли, а те ще получат 50 рубли за продукта, който са закупили и препродали от вас. Следователно дребният буржоа може лесно да бъде експлоатиран. А кулакът не е дребен буржоа, той е капиталист. Но как да определим границата? Да кажем, че съм добър селянин, имам 10-12 деца. Израстват, всички здрави момчета. Имаме и коне, крави и може би дори мелница. И всички работим. Как мислите, кулак ли съм или не съм кулак?

  – Мисля, че ако използвате наемен труд, тогава сте кулак.

  – Не е задължително! Представете си, че всички заедно изработваме 100 часа седмично и 95 часа са от наемен труд. Кулак ли съм или не?

  – Ако тези 95 допринесат повече доходи…

  – Ако приносът е еднакъв, тогава общият продукт се продава по равно. Тоест, ако повече от 50% е  от добавеният труд на наемните работници, то тогава вече той е капиталист. И обикновено селският капиталист се нарича кулак. Тоест водещ не е собствения му труд, а труда на наемните работници. Повтарям – не съм срещал нито една група, която да знае какво е „кулак“. Вероятно тези другари, които трябваше да решат какво представляват кулаците, как да се борят с тях, как да ги изгонят, може би не са знаели това. Ясно е, че на това основание не е могло да има нарушения и ексцесии. Или „аутсайдери“. Те мислят например, че човек е тих и спокоен… Но той тихо и спокойно експлоатира наемните работници, не се забърква в никаква политика, а всъщност е кулак! И по-важното е, че тук говорим за периода, когато идеите на народничеството доминират в образованите среди на Русия. Давайте сега да четем умни книги и да вървим да просвещаваме хората! Това е пътят на интелигенцията към народа. Но Русия ще тръгне по друг път. Този въпрос е решен от политическата тенденция, която представлявала интересите на трудещите се. Или ще следваме хода на народничеството, или ще покажем, че това е само израз на междинното положение на дребната буржоазия. Имат частна собственост, а в същото време сами работят. Така че те са народа. И оттук идва думата „народ”, която  достига до Хрушчов и другите бърборковци за „общонародната държава” … А кои са народа? Работниците и селяните.

  – Благодарение на този първи том донякъде преоцених Чернишевски за себе си, защото тук Ленин пише доста за него. Ще го цитирам. „ Необходим ми беше геният на Чернишевски, за да може тогава, в епохата на самото осъществяване на селската реформа (когато тя все още не е била достатъчно разяснена дори на Запад), да се разбере с такава яснота основният и՛ буржоазен характер, за да се разбере, че още тогава в руското „общество” и „държава” са доминирани и управлявани от социални класи, безвъзвратно враждебни към трудещите се и безусловно предопределящи разорението и експроприацията на селячеството“. Тук той забелязва, че най-тежка е съдбата на средния селянин. Защото той е сякаш между два воденични камъка, защото рядко някой успява да се издигне и да стане кулак, а огромното мнозинство от средните селяни се плъзгат надолу…

  – Да, дребната буржоазия е слой, който се разпада, от една страна, на пролетарии (по-голямата част, 90%), а от друга страна на законни собственици (10% или дори по-малко), които могат да наемат работници и експлоатират труда им. Тогава този проблем възниква и се проточва, поне до революцията. Оттук и въпросът: кой ще подкрепи революцията? Ленин, последван от Сталин, казват, че селяните ще подкрепят революцията, защото по-голямата част от тях се вливат в редиците на пролетариата. А пролетариатът в провинцията се наричали ратаи, земеделски работници. И тогава има полупролетарии, които имат парче земя, но не могат да живеят от това – трябва да отидат или в града, или да работят на кулака.

  – Аргументът, който Ленин разкрива  тук, много напомня на това, което се случи у нас през 90-те години на миналия век и това, което се случва сега.

  – Ами защото още тогава става ясно, че това е измама за хората. Народниците казват: „Имаме специален път! Хората! Народът…” И Ленин им отговаря, че от думата “народ” не може да се извлече нищо, защото народа са само работниците и селяните. Работниците са една класа, а селяните са цяло имение, в него има представители на три съсловия! Работници – тоест земеделски работници, кулаци – земеделски буржоа и средни селяни – типични дребни буржоа. Следователно за Русия няма да има специален път, а хора като Чернишевски показаха истинския път. Чернишевски, от друга страна, каза, че всички тези „човешки права“, които либералите прокламират, са приблизително същите права, които са актуални и днес. Имате ли право на жилище? Имате. А самият въпрос е неуместен. Имате ли златна чиния? Не. Но вие имате право да ядете в златна чиния. И ако я нямате, помолете се на някого да ви я даде за малко, яжте и след това я върнете. Имате право да кандидатствате за всеки орган. И всеки орган има право да ви откаже. Във всичко.

  – Разбрах откъде идва този президентски „далечно източен хектар”. Това са много десетки. Това е червена линия. Оказва се, че тези, които имат по-малко от десет декара, са много бедни, те могат да станат само селскостопански работници. В противен случай те няма да оцелеят. Тези, които имат десет-петнадесет декара, са средните селяни, които уж трябва да работят за себе си, но които пазарът поглъща и съсипва. И расте за тяхна сметка. А тези, които могат да успеят, трябва да имат петдесет или повече декара. Това са пет хектара.

  -Така че земята е основното средство за производство в селското стопанство. Възможно ли е да се използва труда на другите с помощта на тези средства за производство? Ако имаш парче земя, мотика, лопата и други дребни инструменти, няма да можеш да експлоатираш никого. И ако имате такова парче земя, което само по себе си е средство за производство, тогава да, можете да експлоатирате.

  – Сега има много такива кулаци, които са си заграбили земя на благоприятно място и я отдават под наем. Върху него се строят търговски и летни комплекси…

  – Те са кулаци, защото вече не са селяни. Това са земеделски капиталисти. Ако искат – ще инвестират в производство на месо, ако искат – в производство на пшеница, ако искат – в отглеждане на праскови или домати. Където искат, там ще инвестират. Вчера бях, да речем, капиталист, който има мощен завод за стомана, а днес го продадох и правя сутиени и чорапи. При капитализма (повече за това в третия том на Капитала на Маркс) има т. нар. преливане на капитал. Независимо къде инвестирам, трябва да има средна норма на възвръщаемост на инвестирания капитал. Така е във всяка индустрия.

  – Друг мит, който Ленин разбива, е, че тогавашните либерали, които се наричат ​​народници, казват, че е невъзможно да се гради капитализъм на село, защото има бедно население, а то продължава да обеднява. Ленин буквално  им показва като на длан, че именно по-нататъшното обедняване допринася за още по-бързото развитие на капитализма.

  – Той им обяснява не с длани, а с цифри и факти.

  – Да. Между другото, за желаещите има много таблици и страхотно приложение.

  – Да, Ленин не се е страхувал да изчисли всичко, да обмисли всичко, да провери всякакви аргументи директно според статистиката. Статистиката не  е била лоша, защото по-рано тя не е подчинена, както сега, на Министерството на икономическото развитие.

  – Третият момент е много интересен. Ленин цитира  тук факта.  Най-проспериращата провинция тогава се е наричала Таврида, тоест Украйна, Крим, най-черноземните, кулаците и заможните селяни са били само 20%. Тоест, дори когато условията са идеални, само всеки пети би могъл някак си горе-долу нормално да живее на село. Ленин също показва с примера на тази провинция, че жизнените интереси на кулаците вече са чисто финансови. Тоест 80% или 90% от кулаците вече не обработват земята, а я наемат, наемат бедните и обработват наетите парцели с техния труд. Но от това  правят пари.

  – Тоест те не само са ползвали собствената си земя, но и са  наемали. Възможен ли е капитализъм на държавна земя? Да, затова Маркс казва, че за развитието на капитализма държавната собственост върху земята е само плюс. Следователно премахването на частната собственост върху земята ускорява развитието на капитализма. А някои смятат, че това е едва ли не социалистическа мярка – нищо подобно!

  – Да. И разширявайки този въпрос още повече, Ленин показва добре, че само по себе си притежаването на земя не помага изобщо – можеш да притежаваш земя и все пак да си просяк и селскостопански работник. Той също разглежда въпроса относно пазарите. Това също така е много добре написано. Например минава през мерките, които трябва да се вземат, за да не обеднеят хората. Спомням си един анекдот от времето на Горбачов за кокошарника. Горбачов действа там като ръководител на птицеферма, главният инженер идва до него и казва: „Кокошките умират!“. Горбачов отговаря: „Нека заменим техните лампи с нажежаема жичка с луминесцентни лампи. Това трябва да помогне – ще им е по-удобно! Заменят ги. Седмица по-късно главният инженер идва отново: „Кокошките умират!“ Горбачов: „Тогава боядисайте покрива в червено!“ Седмица по-късно инженерът отново му казва: „Кокошките умират!“ И каквото и да предложи Горбачов, нищо не помага. Накрая идва инженерът и казва: „Това е, всички пилета са мъртви!“ Горбачов: „Колко жалко! А имам още толкова много интересни идеи!…” И тук Ленин критикува същите идеи, които са извън връзка с живота.

  – Да, Ленин показа в каква красива опаковка често се сервират напълно измамни, гнили идеи. Народът, народничеството, особеният път на Русия… Но трябва да погледнете какво се крие зад тях. И тук Ленин действа като педантичен човек: взема данни, изчислява, проверява. Тоест той не отхвърля от прага, а разбира, на базата на факти. Те викаха, че няма да има пазар в Русия, но Ленин доказва, че пазарът в Русия ще се разшири.

  – Така отварям страница 119 и тук намирам каква е идеята на руските народници. Например, според тях, основната „пречка“ за развитието на капитализма в Русия е намаляването на вътрешния пазар и намаляването на покупателната способност на селяните. И тогава Ленин илюстрира всичко това с цифри и обяснява, че всичко това са пълни глупости.

  – Всъщност пазарът непрекъснато се разширява, което води до развитие на капитализма на село. Ако вземем сегашното състояние в Русия, имаме много дребна буржоазия, така наречения малък бизнес. И буржоазията уж го подкрепя. Е, как може буржоазията, която се конкурира с дребните собственици, да ги поддържа в същото време? Тук, в нашия град, те взеха и унищожиха сергиите … В Москва унищожиха и пунктовете за продажба на всякакви дребни неща, които се намираха близо до метрото …

  – Сега е ясно защо непрекъснато се говори за подкрепа на малкия бизнес и защо такава подкрепа никога няма да има.

  – Сега, особено в периода на коронавируса, виждаме как държавата „подкрепя” малкия бизнес. И големият бизнес става все по-богат.

  – Когато арменското радио е било попитано дали ще има трета световна война, отговорът му е бил: „Война няма да има, но борбата за мир ще бъде такава, че няма да остане камък върху камък“. Ето как се борим с коронавируса в момента.

  – Че не остана малък бизнес.

„Маркс доказва исторически и накратко тук обобщава, че както някога дребното производство, чрез собственото си развитие, е породило условия за своето унищожение, така и капиталистическото производство сега е породило самите материални условия, от които то трябва да загине. Такъв е историческият процес…” И още един цитат. „Когато потърсите „приятеля на народа“ – ще намерите буржоа, ако перифразираме една добре позната поговорка“.

  – Тук Ленин вече излага идеята, която след това ще срещаме през цялото време, че самият капитализъм подготвя своя гробокопач.  Кой изгражда работническата класа, кой я събира в големите фабрики, кой я принуждава да се бори? Това направиха капиталистите. Това е обективен процес: сам капитализмът създава и развива своя гробокопач, така че не трябва да се учудваме, че този гробокопач ще дойде и ще го погребе.

  – Относно „приятелите на народа“, които сега се наричат ​​либерали, също е много добре казано: „Очевидно е, че идеите на „приятелите на народа“ по същество са едни и същи: като истински филистерски (еснафски МА) идеолози те го правят, не искат да премахнат експлоатацията, а да я смекчат, искат не борба, а помирение. И тук прочетох думата „помирение“ и отново една крушка в главата ми светна: през цялото време нашите либерали в кутията за зомбита казват – защо да не помирим „червеното“ и „бялото“?

  – Е, това е такъв трик. Ако например ти отнема тази книга… наистина ли ще кажа по телевизията, че я отнемам? Не. Просто я отнемам! Приемам я и ти я нямаш вече. Какво друго има в джобовете ви, портфейла, банковата карта – позволете ми да тегля пари, само ми кажете пин кода.

  – Имам чувството, че имам само банкова карта и каквото е останало от парите ми. Фактът, че са в банката, имам чувството, като че не са мои.

  – Не ни ли показаха кога взеха парите, които бяха в спестовната им каса? В един прекрасен момент – веднъж завинаги! Вдигнаха цените с толкова процента, че се превърнаха в нищожна сума. Ако преди сте имали пари за кола, сега отидете в магазина и купете с нея 10 кг наденица. И това е.

  – Да. Прочетете и запомнете нашата близка история. За това какво е общото между демократичния централизъм, пазарния социализъм, либерализма и комунизма. И тук Ленин пише: „Напротив: между тези идеи има цяла пропаст и е крайно време руските социалисти да разберат това, да разберат НЕИЗБЕЖНОСТТА и СПЕШНАТА НЕОБХОДИМОСТ от ПЪЛЕН И ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗРИВ с идеите на демократите! ” И дори това е подчертано с едър шрифт. Как се хванахме на тази въдица?

  Кой е хванат и кой не. За тези, които не са усвоили тази наука, разбира се, той е лесна плячка. Никой не ви забранява да го изучавате, но и никой не ви насърчава. Управляващите отдават почит на Ленин, казват, че няма да го изхвърляме от мавзолея, но би било по-добре да не го четете. Защото ако четете, трудно ще ви ограбят. Сега е много лесно да се краде. Не разбираш, че те ограбват. Изглежда, че имате увеличение на заплатата и цените са се повишили повече от заплатата ви. И по този начин парите постоянно се изтеглят от джобовете ви! Какво е инфлация? Инфлацията е спад в стандарта на живот на работниците. Освен това се планира системно. Централната банка, например, определя 4% инфлация. Това означава, че 2% от вашето богатство ще изчезне. И казват, говорят ви, ще ви индексираме заплатата, тоест ще я оставим на нивото, на което е била миналата година. И инфлацията е в ход! Тоест, индексацията е само намаляване до нивото на заплатите, което е било миналата година. Въпреки че член 130 от Кодекса на труда казва, че държавата гарантира осигуряването на нивото на реалното съдържание на заплатите. Какво гарантира? Ако нещо не ви харесва, стачкувайте. Правото на стачка е записано. Организирайте колективни трудови спорове. Това си е ваша работа и държавата е на твоя страна. Вашите искания са законни и справедливи. А това е много трудно да се направи. Но ако някой е успял – радваме се за вас. Друг член там, 134-ти казва: Осигуряване на повишаване на нивото на реалното съдържание на заплатите. И какво има в този член? Нищо освен заглавието. Например, ще има индексиране. Така че индексирането изобщо не дава увеличение! „Сигурност“. Тоест, ако искате – осигурете се! Ако се борите, ние отново сме на ваша страна. Ако загубите, тогава ние сме на страната на спечелилите.  Гледаме тази битка и заемаме позицията на най-силния.

  – Какво друго ми направи впечатление… Обикновено започвам да разбирам нещо ново от десетия път. От двадесет и петия път вече разбирам толкова много, че зъбите ми започват да подскачат. Ако някой ми повтори това за петдесети път, значи вече влизам в битка с него… Само в този том преброих поне тридесет, ако не и повече, обяснения на една и съща мисъл: защо капитализмът в село се развива, защо цялото това народничество е остатък от миналото и така нататък, и така нататък… И Ленин пише 5-6 пъти, че читателят може да остане с впечатлението, че напразно повтаряме всичко това за 35-и или 40-ти път. Всъщност не напразно. И още веднъж обяснява защо…

  – Защото в живота ще бъдете съсипани така и така. И едно, и две, и три, докато не разберете и изработите противоположната политика, организирайте се за нейното провеждане и водете съзнателна борба.

  – И във връзка с този въпрос, казва: „Говорейки за тясното разбиране на марксизма, имам предвид самите марксисти.“ Това донякъде напомня на фразата, че най-сериозният враг е наблизо, може да бъде близък човек, на една ръка разстояние…

  – Само не ме посочи (смее се).

  – Е, как да разбера за себе си дали разбирам марксизма отблизо или не, копая ли в правилната посока или не?

  – Марксизмът, като всяка наука, изисква да се изучава. Самият Ленин постепенно се развива в тези произведения като марксист. Защото марксизмът е доктрината за класовата борба. Това може да се каже накратко. Но Маркс казва, че не е измислил класите, а френските буржоазни историци. Не е дал анатомията на класите – направили са го английските икономисти. Имам предвид Адам Смит, Рикардо… И аз открих, казва Маркс, че класовата борба води до диктатурата на пролетариата, а диктатурата на пролетариата след това води до общество без класи – до комунизъм. И ето разбирането, че марксизмът е доктрината за диктатурата на пролетариата, развива се и се обогатява с развитието на историята и развитието на класовата борба, Ленин участва в нея не като съзерцател, а като организатор на борбата на най-напредналата класа. Организатор на своята партия, като водач на пролетарската революция, след това като председател на Съвета на народните комисари. Тоест това са записи не на човека, който умее да го прави, а на човека, който знае как да го прави, как да се бори и който последователно води тази политика и я оправдава. И не прави нищо, което не е научно доказано. Той съчета в себе си както голям практик, така и теоретик. Едва по-късно, изучавайки диалектиката, „Науката  логика“ на Хегел, разбираме, че всъщност има идея за знание, има хора, които гледат в света и осъзнават колко е не само красив, но и ужасен. ! Колко бедствия и мъка има тук, но тези дебели котараци се угояват. И това го има, знам! И въпросът не е да знаем какво е, а да трансформираме тази реалност в съответствие с интересите на огромното мнозинство. Тази задача е световно-историческа. Следователно, когато решавате проблема – защо да го чета, колко ще ми трябва? Ще е необходимо за цял живот! И дори повече. Тъй като говорим за епохата на трансформация на капитализма в противоположното общество, в комунизъм върху основата на обществената собственост и върху основата на всички постижения на науката и технологиите, постигнати през периода на капитализма и през всички предишни епохи. Затова говорим за преход към комунизъм не от една, не от отделна държава – Съветския съюз, Китай или Виетнам, а от всички държави и всички народи. Оттук и отношението към това учение. Учение, което показва такъв път. Ако хората не са се научили или са загубили този път, това, което се случи в Съветския съюз, ще се случи и на тях. И ако не са го загубили, ще могат да продължат да вървят напред, както сега се движи Китай, който изпревари Съединените американски щати и ги изпреварва по икономически растеж и по решаване на различни проблеми, напр. с коронавируса. Виждате как Китай го решава и колко трудно се решава, може да се каже, в главната страна на капиталистическия свят – САЩ.

  – И мен ме интересуваше това нещо. В момента в Русия се строи капитализъм…

  – Не, вече е изграден до 90-те години напълно. Сега се развива.

  – Съгласен съм. С него трябва да се борим. Точно тогава има война,  като отминалата например, Велика отечествена война. И всички средства са добри в тази война. Няма значение как ще удариш един германец, който се бие срещу теб на фронтовата линия, основното е да го убиеш! Дори и луната да падне върху него.

  – Все пак не бих казал това. Знаете, че през Първата световна война са използвани химически средства за унищожаване. А през Втората световна война имахме пълен запас от противогази, така че започването на химическа война изобщо не означаваше победа. И ако бяхме невъоръжени, неподготвени за това… Следователно не каквито и да е средства са добри, а тези, които са се развили исторически.

  – Добре, приемам корекцията. И така, продължавайки тази логика на борбата на пролетариата за комунизъм срещу капитализма, излиза, че по някакъв начин трябва да подкрепим капиталистите? И изглежда много странно.

  – Защо странно? Ние ги подкрепяме в организацията и развитието на производството. Организацията и развитието на производството е световна историческа задача. Производството се развива при робството и науката, между другото, тогава започва да се появява за първи път. Производството се развива при феодализма. Производството се развива при капитализма, а самата работническа класа – новата класа, която ще бъде лидер на обществото – е продукт на развитието на капитализма. Или, както пише Маяковски в стихотворението си „Владимир Илич Ленин“:

„И при машините –

слаб и гърбав –

станах

работническа класа“.

И по-нататък, също много накратко, Маяковски, който, очевидно, също като вас, също почита Ленин, обяснява в същото стихотворение:

„Самото правене на пари, ядене

и спане

капитализмът надебеля

и се отпусна.

Разболя се –

и легна

 на историята по пътя

в света,

 в леглото си.

Не го заобикаляйте, не го заобикаляйте,

единственият изход е

да се взриви!“

  Тоест изходът е подготвен именно от капитализма, той води по  пътя за да се осъществи социалистическата революция. А главният подготвящ революцията е капитализмът, защото именно той възпита тази класа, даде и՛ образование, събра я в големи предприятия и създаде толкова непоносими условия на живот, че я издигна до безпощадна борба със себе си.

  – Борба, борба но тук Ленин пише, че е „невъзможно  да не се настоява за огромното значение за работниците на борбата срещу всякакви феодални институции, срещу абсолютизма, имения, бюрокрация. Необходимо е да се покаже на работниците във всеки детайл каква страшна реакционна сила са тези институции, как засилват потисничеството на капитала над труда, как унижават трудещите се, как задържат капитала в неговите средновековни форми, които не са по-малки от най-новите … ”Правилно ли разбирам, че имотите и това, което той изброи, включително бюрокрацията… има ли смисъл да се борим с това, като помагаме на капитализма, защото по този начин улесняваме живота на пролетариата сега а после при социализма и на нас ще ни е по-лесно?“

  – Ленин отбелязва, че страдаме не само от капитализма, но и от неговото недоразвитие, от факта, че навсякъде има всевъзможни имотни привилегии – отпечатъци на феодализма. Какво трябваше да прави Временното правителство след буржоазната революция в Русия? Първата стъпка е да се отнеме богатството на предишната управляваща класа. Това, което се приписва на болшевиките – „вземете и разделете“ – е нелепо. Болшевиките взеха това от левите социалисти-революционери и това е искането на селяните. За развитието на капитализма цялата земя трябва да бъде отнета от земевладелците и разделена между селяните. И това действие беше насочено срещу остатъците от феодализма. Когато селяните били освободени през 1861 г., те отрязали парчета от земята, която селяните използвали. Освен това, такива парчета, без които е невъзможно да се хранят. И ако преди селянинът работеше за своя господар просто защото беше крепостен, сега – защото му липсваха продуктите от труда му. Буржоазната революция щеше да разруши всички феодални привилегии и основи, а нашата закъсняла буржоазия добави към тях и капиталистическо потисничество. И какво се  случи? От двата минуса стана плюс. Буржоазията влоши условията за себе си, защото селяните тръгнаха след тези, които му дадоха земя. Ако буржоазията беше дала земя на селяните, ако не беше толкова алчна, може би нямаше да има такава революция. И тя остави земята в ръцете на земевладелците, така че селяните имаха надежда само в болшевиките. И болшевиките, като представители на работническата класа, премахнаха всички остатъци от феодализма и предадоха земята на селяните. Плюс мира за войниците, дадоха на работниците – фабриките и заводите, тоест  огромното мнозинство от хората които последваха болшевиките получиха това което искат.

  – Като ви слушах, ми хрумна цитат от филма „Айболит-6“: „Дори е добре, че все още се чувстваме зле“.

  – Някои другари казват: защо ще четем Ленин? Но убедихте ли се, че всички надежди на буржоазното правителство да подобри положението на народа са безпочвени? Ето пенсионната реформа: хората очакваха скоро да се пенсионират, жените на 55, мъжете на 60 и изведнъж добавиха 5 години! Човекът започна да живее по-малко години, лошото здравеопазване също помага за това… Ето, баща ми доживя 50 години, пенсионира се и почина след половин месец. Работил е в леярна. Той имаше голям стаж и както им беше обяснено, големият стаж ви позволява да се пенсионирате 10 години по-рано. Така че 10 години по-рано да умре. Същото се отнасяше не само за баща ми, но и за всички, които работеха с него в тази леярна. Така че сега може да се каже, че с тази пенсионна реформа буржоазията постави под революционното оръжие всички онези работници, които лиши от възможността да се пенсионират. Това означава, че те ще бъдат част от армията, която ще се бори срещу буржоазната система. В крайна сметка надеждите, че ще се оправи, се изхвърлят. Това важи и за други аспекти на живота. Образованието стана по-лошо, медицината стана по-лоша. Всички институти бяха отнети от Академията на науките и превърнати в клуб на учените. Библиотекарството се влоши. Но ако буржоазията влошава положението на най-разнообразните слоеве от народа, тогава тя допълва движението на работниците помага за това на работническата класа със съюзници. Тогава, по времето на Ленин, се е случило същото. Следователно, когато четете това, изглежда, че става дума за днес, но от друга страна, всичко е точно както сега. Ние в Русия се подготвяме, с участието на буржоазията, за второто издание на социалистическата революция.

  – Явно изданието ще е още по-мощно от първото. „Народникът вижда причините за тези явления в това, че има  „малко земя”, данъците са обременяващи, „печалбите” падат – т. е. в спецификата на политиката – земя, данък, промишленост, а не в спецификата на социалната организация на производството, от която то неизбежно следва тази политика.“ И още нещо: „Липсата на земя, високите плащания и потисничеството на администрацията…“

  – Тук! Всички се борят срещу всякакви елементи, негативни факти, а Ленин взе за мишена основата – капитализма. Тоест не инцидента, а закономерността. Хората, които живеят от принадена стойност, те имат интерес да седят на врата ви. И вие трябва да разберете, че те ще сложат краката си върху гърдите ви. Ако не се бориш с него, ще живееш в такива условия.

  – В четвъртата част на този труд Ленин анализира книгата на Струве, посочва грешките и добрите му места. Цитат: „… Цялата разлика между народничеството и марксизма се крие в естеството на критиката на руския капитализъм.“

  – Да, характерът на критиката се определя от позицията от коя класа се провежда. Народниците критикуват капитализма от позицията на капиталистите. Като добри капиталисти. Те показват язвите на капитализма. По едно време Маркс и Енгелс описват различни социалистически тенденции в Комунистическия манифест. Те бяха наречени социалистически въз основа на отхвърлянето на капитализма. И се оказва, че всички сме против капитализма! И сега също. Първо, дребната буржоазия се противопоставя на капитализма, защото се задушава. Второ, феодалите. Защото те не са никой при капитализма. Като, да речем, английската кралица или краля на Белгия, за които никой не се интересува. Сега нека погледнем буржоазията. Тя също не е доволна от капитализма – когато говорите с всеки голям лидер. И цялото това недоволство може да се нарече социализъм. И единственият социализъм, който е научен, е този, който не само  изброява това, от което сме недоволни, а обяснява, че социализмът произтича от самата природа на капитализма. И в това отношение Ленин превъзхожда всички, с които спори там. Ако застанете върху основата на капитализма, тогава в краен случай изтъквате неговите недостатъци и негативни явления. И работническата класа си поставя задачата да премине към друга система. Където също ще има недостатъци и не всичко ще бъде гладко, но ще има съвсем различен живот и съвсем други недостатъци. Не всички ще имат еднакво благосъстояние, наред с обществените средства ще има разпределение според работата, няма да има пълно равенство. Ленин казва, че първата фаза на комунизма не може да даде пълно равенство, но движение в тази посока ще има! От непълно равенство към пълно, от неравенство към равенство. А сега движението върви към потъпкване на човека изобщо. Или стигаш до върха и тогава имаш пари и, както се казва, получаваш свободата. Но с тази свобода, ако сте отишли ​​в чужбина, тогава сметките ви могат да бъдат арестувани там. Следователно по-голямата част от буржоазията се опитва да запази част от средствата си в държавното предприятие, да – има акции, да – получава големи пари под прикритието на факта, че това уж е заплатата на ръководството, но се страхуват да отидат на свободно плуване. И някои от тези, които си позволят такова плуване, стават лесна плячка на големите акули на международния империалистически пазар! Там много лесно поглъщат нашите риби.

  – След като прочетох този том, обобщих за себе си: ако трябва да намеря системни аргументи срещу либерално-горбачовските идеи, тогава мога да изровя десетки от тях тук, те ще бъдат научно обосновани, практически и много метафорично изразени. Ленин се повтаря в обясненията, но не се повтаря с думи – всеки път използва нови метафори …

  Защо се повтаря? Защото той се занимава с масовите факти. Процесът се развива и е повторение, но на нов етап. Той го описва, показва го като основното противоречие между тези, които притежават средствата за производство и тези, които работят с тях и създават материално богатство, принадена стойност. И от тази позиция той разглежда различните идеологически течения. Развитието на историята върви върху  основата на развитието на икономиката и това е същността на историческия материализъм. Можем да кажем, че човек, който изучава Ленин последователно, в допълнение към факта, че говорим за политическата икономия, философия, научен социализъм, но най-важното е, че той ще изучава историята от позицията на историческия материализъм. Това е твърда, солидна позиция. Представете си: всичко е отнето от човек, той е в трудна ситуация и освен това светлината е изключена за него – той е в мъгла! И човек, който изучава Ленин, за четящия тази стая светва чрез него, той притежава факела и знае къде да отиде и с кого да отиде. Много е важно! Защото ако човек е лишен от възможността да върви напред, то това съкращава живота му много повече от всяко намаляване на потреблението. Хората, които не виждат изход и страдат от безнадеждност, които четат всякакви драсканици вместо великите, обедняват силно. И ние не четем, защото обичаме да го четем. Ленин не е авторът, който трябва да бъде обичан. Четем го, защото той е велик представител на науката, а науката е необходима, за да вървим напред към човешкото щастие. И да не треперим, защото сме в непоносима ситуация и не знаем изход.

  – Напълно съм съгласен. Можете да вземете цитати и да ги използвате. Ако добавите Маяковски, тогава ще получите експлозивна смес, която ще унищожи целия капитализъм. Забелязах също, че Ленин многократно повтаря идеята, че историческият материализъм е единствената научна система в областта на социалните науки. И после описва, че не на всеки му харесва, че някой ще каже, че има различна гледна точка. Някакъв мит, който не се потвърждава с нищо, но този човек го харесва. И той иска да го последва. Вместо да критикува онези части от научната система, с които човек не е съгласен, той просто ги изхвърля. И Ленин много добре показва тази глупост. И това е много ценен момент за мен.

  – Току-що говорихте за научното и обществено-политическото значение… Но има и друго. Да кажем, че един млад човек иска да се развива, да отиде в челните редици на науката. И какво мислите, какво трябва да се чете за това: модерни книги или гениални? Брилянтни произведения излизат на всеки 100, 200 или 500 години. Защото гений е човекът, който олицетворява движението на човечеството. Не само талантливи, има много талантливи хора. Гениалните – всъщност движат човечеството напред. Много малко са такива хора. Следователно, ако застанете на раменете на гиганти, ще виждате надалеч. И ако застанете на раменете на пигмеите, ще се спънете и ще паднете заедно с тези пигмеи. Затова Ленин многократно повтаряше, че искаме да бъдем по-малко почитани и повече четени. Това е, от което се ръководим. Трябва да учиш цял живот. Ако спра да уча, тогава спирам да се развивам. Ще имам повече житейски поражения, отколкото победи. И ако се учите от брилянтни стратези, това е най-сигурният и кратък път към развитие. Ленин изучава военна наука от Клаузевиц, философия – от Хегел, политическа икономия – от Маркс. Веднъж проведохме дискусия с професор А С Казьонов: какво е компендиум? Енгелс го използва. Ако отвориш някоя енциклопедия, там ще ти се обясняват всякакви глупости. И ние взехме и отворихме латинския речник и прочетохме: compendium – това е  най-краткият път, прав път. По кой път си избирате да ходите? По най-дългия път, през блата, през бодлива тел или по най-краткия път? Всеки, който иска да поеме по най-краткия път, трябва да изучава ленинизма. Ако не искате да използвате прекия път, не го учете. Ще бъдете хвърлени в периферията на историята. Историята все още продължава. Тя няма да те пита какво си учил. Или ще участвате съзнателно в прогресивното движение, или ще бъдете смачкани. Като човек, който вече не е много млад, искам да отбележа, че имах много другари, които се мотаеха в опит да намерят някаква средна линия. Те вече са във влажната земя. Защото ако нямаш солидно ядро, ако това ядро ​​не е прогресивно, тогава постоянно решаваш – каква ще е моята позиция утре? И това твое вътрешно ядро ​​върви напред-назад, напред-назад – просто се счупва. И няма човек. Ето защо, ако искате да живеете щастливо до края на дните си, изучавайте брилянтните произведения.

  – Вашият пример за компендиум илюстрира много добре защо човек трябва да чете оригиналния източник. Не как някой тълкува това, какво е чул или надушил, а ти взимаш източника и четеш – там всичко е написано просто и ясно.

  – Да, ще се развиваш и четеш по пътя. Понякога нещо няма да  сработи. Спомням си, че написах дисертацията си и спрях. Мисля, че прочетох Ленин. Прочетох пет, шест или седем тома и се срамувам: човек непрекъснато трупа потенциал, върви напред, енергично, с духа на борбата, и това ми омръзна… И вместо да изпадна  в прострация (крайна степен на изтощение и упадък на умствената дейност МА), аз се раздвижих. Това е Ленин – онзи другар и спътник, който може да помогне да се разбере сложността на живота. Включително психологическата корекция. Кои са Ленин и Сталин? Това са хора, които превъзхождаха и победиха враговете си! Ако се учите от губещите, ще загубите. Ако се учите от победителите – тези, които победиха не слабите врагове, а силните – ще спечелите. Буржоазията не беше слаб враг! Колко пъти Сталин е изпращан на „командировка“ в Сибир? Ленин първо прекара една година в затвора, където учи, правеше упражнения. След това е изпратен в изгнание в Шушенское за три години. И той така използва тези три години, че ако беше нашето време, щеше да защити докторат. В първия том той просто критикува отделни автори, след това плю на тези автори и разглежда цялото развитие на Русия в движение. Ще преминем през втория том и ще стигнем до третия, много интересен, който сложи край на народническите течения, защото това не е спор, а разглеждане на ситуацията като цяло с развитието на капитализма в Русия, която показва, че отдавна е капиталистическа! Дори в селото, а за града няма какво да спорим. И тъй като е капиталистическа, сега има пряк път към борбата на работническата класа за социалистическата революция. И следващите томове – от четвъртия нататък – са посветени на това как се събират силите, как се организират и обучават, борят се и водят до революция, как започва да се развива една революция, един преходен период. И после – виж другаря Сталин, 18 тома.

  – Това ни предстои, ще стигнем до него. Дотук можем да извадим още една важна мисъл от първия том. Че няма специален път, няма особена рускост, няма специален общ генофонд! Тук е показано. Има научен подход и е необходимо да се следва.

  – И човекът, който може да сравнява различни подходи, вижда, че ленинизмът стои много високо и е абсолютно модерен. Друго нещо е, че в цялото богатство на съставните си части той не е овладян. За кой от лидерите можете да кажете, че са познавали ленинизма? Можете да кажете за Сталин, но аз не знам за другите.

  – Има голям плюс в такава ситуация. Аз го формулирам така: не можеш да паднеш от пода. Отдолу има само движение нагоре!

  – Затова съветваме всички да се движат нагоре, а такъв лост е изучаването на произведенията на Ленин. Ако имате работа с обиден човек, а Ленин, разбира се, е обиден човек, тогава тази агресивност не ви позволява да изпаднете в някакъв вид униние. Ако сте победени, тогава трябва да се заемете с работата по-енергично и да спечелите. Четенето повече е сигурен начин да продължите напред и да помогнете на обществото да продължи напред.

  – На финала искам да цитирам Ленин: „Да изучавам, пропагандирам, организирам“.

  – Да, Ленин дори го цитира на немски: „Studieren, propagieren, organisieren“. Но мисля, че това не е краят, това е началото за нас днес. Ще продължим такива разговори поради факта, че Марат Сергеевич е поел такава мисия, той не само ще чете и рекламира себе си, но и ще помага на другите.

  – Още повече, че имам човек наблизо, който може да помогне и коментира…

 Това учение трябва да бъде широко разпространено. Ако хората овладеят това учение, те ще спечелят. И обратно, ако не сте усвоили това учение, няма да можете да спечелите. Колкото и да желаете.

  – Като в съветския виц. ЦРУ залавя студенти от три университета: MAИ, ФИЗТЕХА и МГТУ-Бауман. Ден по-късно физикът се предава от мъченията и рисува някакъв ядрен реактор. Седмица по-късно студентът от МАИ е сломен – той рисува ултрамодерен самолет. Минава месец – Бауманинът се държи. Минава втория месец – също. Опитват – безполезно е. Тогава служителите на ЦРУ организират видеонаблюдение в килията му и виждат, че той стои, блъска главата си в стената и с досада повтаря: „Мама каза, учи, негоднико!“ За да не изпаднете в такава ситуация – учете се!

  – Понякога много интересно цитират Ленин, по хрушчовски: „Учи, учи и учи!“ Какво да уча? Всичко и нищо? Всъщност говорим за речта му на III конгрес на комсомола. Там казва, че е необходимо да се учи комунизъм, а не какво да е. А комунизмът е наука. Тя израства от класовата борба на работниците и работническата класа може да води своята класова борба само под ръководството на партията. Имаме нужда от партия на работническата класа. А без синдикатите партията няма да направи нищо. Следователно, докато работническата класа не бъде въоръжена с целия арсенал от средства, описани от Ленин, тя ще претърпи поражение. Заплатите ще бъдат намалени и отнети, отпуските ще бъдат намалени, условията на труд ще се влошат, както направи SOUT и влоши всички условия на труд наведнъж. Ако искате да живеете по-добре, тогава няма друго средство за колективна борба освен изучаването и използването на ленинизма в практическата работа. И за да си помогнем да се въоръжим с това мощно оръжие, ще провеждаме такива разговори, както Марат Сергеевич чете Ленин. Ще видите как вашият млад съвременник чете Ленин пред очите ви, а вие все още сте потънали в зловонната каша на пропагандата, която убива живата мисъл във вас, озадачава и ви превръща в животно, годно само за експлоатация. Не е нужно да си такъв. Човек – звучи гордо, както е казал Максим Горки. Човекът трябва да се издигне, да издигне другарите си и да спечели победата. Още повече, че сега не преживяваме състоянието, което е имала работническата класа преди Октомврийската революция. Приблизително 1,5 милиарда души на планетата вече живеят в социалистическите страни. Не може да ги смачка. Тръмп искаше да смаже Северна Корея и какво? Китай и Русия казаха, че няма нужда да се говори така, нека не бъдем странни. Тръмп дойде в Корея, поговориха тихо и мирно и всичко се успокои. Защото конфликтът със Северна Корея не мирише на нищо хубаво. Това сблъсък с Китай и Русия ли е? И защо Русия е буржоазна? Да, защото в историята не можеш да върнеш всичко назад. Ядреният потенциал, с който Русия разполага, е постигнат в социалистическия период. Иначе нямаше да имаме такъв потенциал, а в условията на империализма САЩ щяха да унищожат Русия и да разпокъсат всички ни. Но Китай няма да се предаде и не го е грижа за Русия, а за себе си, защото има слаб ядрен ракетен потенциал в сравнение със САЩ. И заедно с Русия са по-силни от американците.

  – Разбирам, че движението към комунизъм вече ще зависи от мен – колко бързо ще чета нови томове и ще организирам подобни разговори?

  – Разбира се, че сте се забили в ъгъла (смее се). Искам да кажа, че аз като човек издържал всякакви изпити, които постоянно ми се случват – трябва да се поставиш в такава позиция, че да се развиваш бързо. Или го четеш набързо, изучаваш го, или ще те изгонят и това е всичко. Така е в историята: ако не продължиш напред, ще бъдеш избутан настрана. Отделната пешка ще бъде смачкана и стъпкана. Трябва да се обединим с една страхотна идея в страхотна класа. И ето какво пише Сталин: „Човек, стоящ на нашата позиция, трябва да говори с висок и непреклонен глас. В това отношение Ленин е истински планински орел!“ Нека приключим с това.

  – Ще се видим.

P.S.

М.В. Попов:

Искам да се обърна към читателите с молба за участие в пропагандата. Защото пропагандата не е само за правене на видео или писане на текст, но и за разширяване на обхвата на аудиторията. Това знание е необходимо не на онзи, който го предлага, а на онези, които ги мамят на всяка крачка. Можете да публикувате повторно и препоръчвате тези материали на хората, за да ги публикуват в други ресурси. Необходимо е това, което облагодетелства хората, да бъде разпространено възможно най-широко. Надяваме се, че ще помогнете на всички хора с това.

Превод Милчо Александров