ВИРТУАЛЕН СВЯТ

virtual

  – Уотсън, хората изобщо не са наблюдателни, те са се вглъбили в себе си

  – Да, но те и за себе си много малко знаят.

В наше време приведеният по-горе фрагмент от разговора между Шерлок Холмс и доктор Уотсън е много актуален. Ето какво наблюдаваме по улиците, спирките и в градския транспорт. Ушите на младите хора са затъкнати със слушалки – те не чуват какво става около тях. Ръцете  им са заети с мобилни телефони, смартфони, таблети и прочие машинарийки. Погледът им е прикован към екраните. Скрили главите си във виртуалния свят, те приличат на щрауси. Това много затруднява комуникацията с тях, да не говорим за някаква агитация. Как да не си пофантазира човек? Да дойдат някакви червени хакери, да разрушат тази прогнила буржоазна електронна система и всеки млад човек със слушалки на ушите и смартфон в ръцете да чуе музиката на революцията, зовяща на борба с капитализма, да види на екраните Ленин, Сталин, болшевиките, комсомолците, строящи новото комунистическо общество и призоваващи да се следва техния пример. И тогава наистина ще се сгромоляса и виртуалния и реалния капитализъм.

МЛАДИТЕ ХОРА В ТЪРСЕНЕ НА МЛАДЕЖКОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

Трябва да се каже,че не само комунистическото движение води борба за умовете на младите хора,но и младежите които започват да осъзнават на практика, на базата на своя собствен опит цялата мерзост на капиталистическите порядки, също търсят младежкото комунистическо движение.

До ВОСР партията на болшевиките, както и другите партии, нямат свои младежки организации и младите хора членуват в самата партия. В началото подобно е било положението и у нас. Сега комунистическото движение има свои младежки организации. Проблемът за младите хора се заключава в това, че самото комунистическо движение е нееднородно, представено е от много партии с название „комунистически”. И младите хора трябва да се ориентират кой какъв е, за да не се разочароват в бъдеще в своите стремежи да изменят живота към по-добро. Задачата на нас, комунистите, е да им помогнем да се ориентират правилно.

РД и КП

Tags: