ВЛАСТ В ЗАВОДИТЕ, А НЕ В ПАРЛАМЕНТА

  Как трябва да се отнасят работниците, Работническата партия към предстоящите избори за буржоазните органи на властта — Държавната дума и Законодателните събрания?

  Първите избори за буржоазна власт в Русия се състояха през 1989 г., преди 32 години. Какъв е опитът от взаимодействието между съзнателните работници и парламентаристите, наричащи себе си „комунисти“? Каква е ползата от парламентаристите – „комунисти“ на работническата класа? Примерите за подобно взаимодействие са редки, пръстите на едната ръка са достатъчни, за да ги преброим. И е невъзможно да се посочи нито един депутат, който да служи на работническата класа дълго време, без да се разложи.

  Депутатите от буржоазната Дума водят буржоазен начин на живот; да разчитате на тяхната преданост към делото на работническата класа е все едно да разчитате на капиталистите. Изборите за Дума – са същата работа: похарчени пари – те трябва да отвърнат на удара. А какво да кажем за защитата на интересите на работниците?

  Но струва ли си да се преувеличава значението на Думата, разчитайки на силата на законите, приети от депутатите? До 2001 г. беше в сила един много прогресивен „съветски“ Кодекс на труда. Но той не предотврати масовата бедност, унищожаването на индустрията. До 1993 г. е в сила Конституцията на РФСР, която не позволява приватизация. Предотврати ли масовата приватизация, която започна от края на 1991 г.? Според сегашния санитарен минимум е невъзможно да се работи при температури над 28 ° C. Знаете ли много случаи на спиране на работа по време на неотдавнашната гореща вълна, когато температурата на работното място достигна 40°C? Законите се нарушават постоянно от капиталистите, но буржоазната държава не бърза да следи за тяхното прилагане. Няма нищо по-глупаво от надеждата, че дошлите в парламента „правилни“ депутати ще приемат „добри“ закони и животът на работниците ще се подобри.

  Единственото, което липсва на работническата класа, за да защити своите интереси, е солидарност, знания и организираност. И не можете да получите това с никакъв избор.

  Един добър колективен договор ще неутрализира най-реакционните закони. Работниците имат сили да го сключат. Липсват им само  знания, организация и воля.

  Русия е изправена пред трудни времена. Само зрели, отговорни работници, организирани със задружен труд, могат да възстановят реда в страната. Работническата власт се изгражда върху основата на предприятията, органите на работническата власт са съветите, а не парламентите, в които влизат онези, които говорят красиво.

  Не разчитайте на избори, организирайте се в синдикати, борете се за сключването на прогресивни колективни трудови договори, които действително ще подобрят положението ви, за разлика от приетите от парламентаристите закони. Обединете се с другарите си от съседните заводи, а по-късно и в цяла Русия. Изградете своя собствена партия – партията на работническата класа, която ще управлява не в парламентите, а във фабриките. Който притежава фабриките, притежава държавата.

  Централен комитет на Работническата партия  превод Милчо Александров

PS

От преводача: Същото е валидно и за българските работници!