В ПАМЕТ НА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА АНДРЕЕВА

naa

Съветското и международно комунистическо и работническо движение понесе тежка и непоправима загуба. На 24 юли 2020 г. в Ленинград след тежко боледуване си отиде от  живота Нина Александровна Андреева – Генерален секретар на ЦК на Всесъюзната Комунистическа партия на Болшевиките. Престана да бие сърцето на пламенния патриот на съветската Родина, прозорливия политик, несломимия болшевик, бореца против опортюнизма и ревизионизма в комунистическото движение във всичките му прояви, изтъкнатия деец на международното комунистическо движение, мъжествения борец, нашия скъп приятел и другар.

Нина Александровна е родена на 12 октомври 1938 г. в ленинградско работническо семейство, както и много нейни връстници през 1941 г. загубила баща си, загинал на фронта. Завършила гимназия със златен медал, с отличие – Ленинградския технологичен институт, кандидат на техническите науки. През 1966 г. постъпила в КПСС. Като честен комунист винаги е заемала твърда принципна позиция. Заради това два пъти се опитвали да я изключат от партията. И то именно тези, които в годините на перестройката сами хвърляха партийните си книжки.

Именно в разгара на горбачовата перестройка, когато предателите на нашата Родина разгърнаха атака срещу основите на социализма, Нина Александровна прояви своя твърд болшевишки характер, публикувайки на 13 март 1988 г. във в. „Советская Россия” знаменитото писмо „Не мога да потъпча принципите си”. Нина Александровна стана известна на цялата територия на Съветския Съюз и извън пределите му. В статията от принципни позиции беше разобличена предателската политика на Горбачов. Публикацията предизвика толкова широк обществен резонанс, че по искане на  Горбачов Политбюро на ЦК на КПСС на специални заседания 2 дни обсъждало доводите на Андреева против перестройката. За самата нея и мъжа й публикация стана причина за жесток тормоз от страна на идейните врагове. Това писмо раздели обществото на два лагера – привърженици на запазването на социализма и тези, решили да унищожат всичко свързано със съветския период. То повдигна широка обществена дискусия, препечатано е в 800 регионални и местни издания.

13 март 1988 г. стана  Ден на възраждане на Болшевизма.

Принцип в живота на Н.А. Андреева бяха сталинските думи: „Нито крачка назад! Такъв трябва да бъде нашият главен призив. Трябва упорито, до последна капка кръв да  защитаваме всяка позиция… Нашата Родина преживява тежки дни. Трябва да спрем, а после да отхвърлим и разгромим врага, каквото и да ни струва”.

На 18-20 май 1989 г. в Москва беше проведена учредителна конференция, на която беше създадено Всесъюзно дружество „Единство – за ленинизъм и комунистическите идеали” под ръководството на Н.А. Андреева. Нина Александровна не декларираше принципи, тя се бореше за тях, отдавайки се цялата на борбата, на консолидацията на масите, останали верни на социализма, отстоявайки принципни марксистко-ленински позиции. На III Всесъюзна конференция на дружество „Единство” беше изразено политическо недовери на Генералния секретар на ЦК на КПСС М.С. Горбачов с искане да се изгони той и цялата му камарила от КПСС.

На 8 ноември 1991 г. в Ленинград се състоя Учредителният конгрес на Всесъюзната Комунистическа партия на Болшевиките (ВКПБ). Главната идея конгреса и създаването на ВКПБ е възраждането на болшевизма – революционното марксистко направление, създадено и възпитано от В.И. Ленин и Й.В. Сталин, възраждане на партията, която в свещената война с фашизма отдаде на олтара на Победата повече от три от петте милиона комунисти – своите най-добри синове и дъщери. Много милиони трудещи се в сталинските десетилетия от историята на СССР самоотвержено строиха, укрепваха и защитаваха социализма. И в тези десетилетия партията ВКП(б) действително беше тяхна партия, партия на трудовия народ. Само такава партия може да доведе страната до победа на комунизма. Партията ВКПБ, създадена от Н.А. Андреева, се стреми да отчете в работата си тези постижения, които даде на страната ленинско-сталинската ВКП(б).

Повече от 30 години минаха от началото на възраждането на Болшевизма. Възглавила ВКПБ на 8 ноември 1991 г., Нина Александровна спечели уважението не само на  трудещите се от СССР, но и на цялото международно комунистическо и работническо движения със своята вярност към марксизма-ленинизма, предаността на делото на Ленин и Сталин в борбата с буржоазията, опортюнизма, ционизма и фашизма, за болшевизация на комунистическото движение. Нина Александровна Андреева издаде книгите: „Неподарени принципи”, „За болшевизъм в комунистическото движение” и „Бъдещето е на социализма”, станали търсени не само в Русия, но и в световното комунистическо и работническо движение.

Под ръководството на Нина Александровна Андреева Всесъюзната Комунистическа партия на Болшевиките с активната си работа сред масите постигна поврат на  общественото съзнание към великата личност на Й.В. Сталин, очисти съветската история от лъжи, фалшификации, напразните и гнусни клевети срещу нашия Вожд. Днес ВКПБ расте и крепне, печели нови другари, приятели и съюзници, приближавайки новата социалистическа революция.

Всички, които са имали щастието лично да се срещнат и разговарят с Нина Александровна Андреева, отбелязват нейното неизменно спокойствие и доброжелателност към всички, яснота и определеност на разсъжденията, дълбочина на разбирането на ситуацията. На всички нас ще ни липсва този забележителен човек, в който бяха концентрирани извънреден ум, тънка интуиция и блестящ ораторски дар и политика. Гордеем се, че съдбата ни подари възможността да се борим за социализъм под ръководството на Нина Александровна Андреева.

Ще понесем напред Червеното Знаме на Ленин и Сталин, издигнато от Нина Александровна АндрееваНие ще продължим и доведем до победа делото, на което Нина Александровна посвети много десетилетия от своя живот – борбата за възраждане на нашата Съветска Родина – СССР.

Изразяваме искрени съболезнования на всички роднини и близки на Нина Александровна Андреева във връзка със смъртта на този забележителен човек.

Паметта за Нина Александровна завинаги ще остане в нашите сърца!

Секретариат на ЦК на ВКПБ

24.07.2020 г.

Tags: