ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КНДР

Във връзка с това, че в последно време СМИ потвърждават факта, че с цел разпространяване на чувства на крайна вражда към Севера от отрядите „Бяла кост” дислоцирани в околия Чхолвон провинция Канвон, и в други елитни части на марионетната армия на Южна Корея са окачени лозунги, клеветещи и гаврещи се с нашата армия, със системата и достоинството на КНДР, на 28 юни представителя на правителството на КНДР направи следната декларация:

„Сега в главите на представителите на предателската клика се върти само една мисъл, как да се засили враждата към системата и достойнството на нашата Република в борбата им с нас.

Поредният голям инцидент съвсем не е работа на отделни хулигани от марионетната армия. Поръчители са не някои други, а предателят на нацията Ли Мьон Бак и главатарите на военщината от марионетната армия.

Когато марионетната клика посмя да провокира „инцидентът със стрелбата по мишените”, накърнявайки до голяма степен достойнството на нашата Република, ние изразихме твърдата воля на на нашата армия, на нашия народ да не и простим в никакъв случай.

Независимо от това, марионетната клика на Южна Корея този път извърши много тежко престъпление против нас. Това е открита провокация и явно обявяване на война на КНДР.

В условията, когато предателската клика на ЛИ Мьон Бак посмя да да ни подхвърли последното предизвикателство за война, ние ще отвърнем на техните провокации с решишително възмездие, а на войната – с безпощадна, свещенна война.

Предателят Ли Мьон Бак незабавно трябва да поднесе извинения за голямата си престъпна провокация, сурово да накаже виновниците и да прекрати безразсъдното си бясно противоборство.

В противен случай на тях няма да им се разминат катастрофалните последици”.

Tags: , ,