ЕРНСТ ТЕЛМАН-СИН НА СВОЯТА КЛАСА

   18 август е ден в памет на Ернст Телман.Е.Телман е пролетарий,комунист,войник на революцията,марксист-ленинец,син и вожд на немския пролетариат,прекарал 11 години във фашистките затвори.През август 1944г.Червената армия излиза на довоенните граници,нараства и съпротивата срещу нацистите.Обезпокоени от това ,ръководителите на Третия Райх преместват Телман в концлагера Бухенвалд.Страхувайки се от неизбежното му лидерство в следвоенна Германия решават да го ликвидират.На 18 август 1944г.,по заповед на Хитлер и Химлер,Е.Телман е разстрелян.

   Той е роден на 16 април 1886г, в немския пристанищен град Хамбурк.Водовъртежът на събитията в началото на ХХ век/Първата световна война,Голямата депресия,завземането на властта от фашистите в Германия/ въвлича Телман още от юношеските му години и не го оставя до края на живота му.На 16 години младият Ернст вече е член на социал-демократическата партийна организация в родния град и активен участник в Съюза на Транспортните работници в Германия. Работи като огняр на океански параход.На 26 години оглавява профсъюза на транспортните работници в Хамбург.През 1914г.води активна антивоенна агитация против империалистическата война,свързва се с нелегални революционни организации.След Ноемврийската буржоазна революция в Германия идват на власт най-реакционните кръгове от Социалдемократическата партия,които по-рано най-ревностно агитират пролетариата за война до победен край.Но членове на Социалдемократическата партия,предимно от Съюза Спартак,разочаровани от своите съпартийци-опортюнисти се отцепват и създават Комунистическата партия на Германия и продължават революционната борба.Започва преследване на най-активните членове на новата партия.Така на 15 януари 1919г. са убити Карл Либкнехт и Роза Люксембург.Агресивната политика на управляващата класа в Германия предизвиква активното противодействие от страна на комунистите.През 1920 година Телман окончателно скъсва със съглашателите от Независимата социалдемократическа партия на Германия /НСДПГ/ и преминава в Комунистическата партия,последван от 90% от членовете на Хамбургската организация.

   През 1921г.,на Третия конгрес на Коминтерна,Телман за първи път вижда Ленин.Впечатлен от убедителните думи на Ленин,в Телман отпада всякакво съмнение за необходимостта от прехода на буржоазната революция в пролетарска.В своите речи Телман често споменава Съветска Русия като пример,който трябва да следва Германия и Ленин,от който трябва да се учи световният пролетариат.

   През 1923г. ИК на Комунистическия Интернационал,съвместно с КПГ/Комунистическа партия на Германия/,възприемат курс към осъществяване на Социалистическа революция в Германия.Това решение спомага за изостряне на противоречията в страната и за членството на комунистите в правителствата на Саксония и Тюрингия.На 21 октомври в Кемниц се провежда работническа конференция.Планира се  всеобща стачка,която да прерасне във въоръжено въстания.От това предложение на комунистите се отказват левите социалдемократи,а десните,както и преди си остават на страната на буржоазията.Така ЦК на КПГ отменя този план.Събитията убедително доказват,че социалдемократите не са и не могат да бъдат надежден съюзник на раб.класа в борбата за нейното освобождение от игото на капитала.    В Хамбург комунистите не оповестяват решението за отмяна на стачката и на 23 октомври работниците излизат на улиците.Започва въоръжено въстание,оглавявано от Телман.След три дневни боеве въстаниците разбират,че не могат да победят и организирано се оттеглят.След неуспеха на въстанието върху КПГ се извършват масови репресии.Работническите правителства в Саксония и Тюрингия,не без предателството на социалдемократите ,са разгромени.Комунистите не успяват да осигурят необходимата организация и равнище на координация на работническото движение и то е потушено.Но работата не спира.Извадил поука от поражението на въстанието в Хамбург,Телман създава бойна организация на работниците и войниците под името Съюз на червените фронтоваци,по-известно като Рот фронт.Започва упорита работа по привличане като съюзници на част от левите социалдемократи и на широки слоеве от работниците.Не минава ден без въоръжени стълкновения с щурмоваците от Национал-социалистическата работническа партия на Германия/фашистите/.На 1 май 1929г.,по време на мирна демонстрация в Берлин  са убити 33 демонстранти,около 200 са ранени и над 1200 са арестувани.На 3 май Рот фронт е забранен в Прусия,но продължава да съществува нелегално.През 1932 г. е разпуснат Райхстага.Германският капитал вижда в Национал-социалистите по-ефикасно средство в борбата против „червената зараза”,отколкото социал-демократите.Така,на 30 януари 1933г.,на власт в Германия идват фашистите,начело с Адолф Хитлер.На 27 февруари 1933г. е подпален Райхстага.Целта е ясна-да се обвинят комунистите и да се подкопае доверието на населението в марксистките организации.Не случайно при потушаването на пожара е заловен,а по-късно и обезглавен, члена на Ком.партията на Нидерландия/Холандия/ Маринус Ван-дер Любе.На следващия ден е издаден извънреден Указ на Райхспрезидента Хинденбург „За защита на народа и държавата”,възоснова,на който е забранена Комунистическата партия на Германия.Започват арести на комунисти,профсъюзни деятели,марксисти и изобщо на всички леви активисти и политици.На 3 март 1933г.,след предателство ,е арестуван и Ернст Телман.Пролежал 11 години в немските лагери и затвори,Телман е убит в лагера Бухенвалд,по заповед на палача-военнопрестъпник Химлер.