КАКВА РЕФОРМА Е НУЖНА?

spas

СПАС СПАСОВ

  От дълго време неолибералните шамани предписват като лек за недъзите в българското здравеопазване „премахване на монопола на Здравната каса”. Сега финансистът, играещ ролята на здравен министър се зае да претвори в живота повелята им, като обяви, че ще бъдат допуснати до „пазара” множество частни здравни каси, като че ли и сега не действат няколко частни здравноосигурителни фонда. Моментално пазарните талибани му запригласяха, приповтаряйки заклинанията, че конкуренцията, видите ли, винаги водела до „увеличаване на качеството на услугата и намаляване на цената”.

Но всички сме свидетели на това до какво доведе въвеждането на пазарните принципи в здравеопазването и превръщането на „здравните заведения” в търговски дружества: непрекъснато увеличаване на парите за здравеопазване и влошаване на качеството му; общопрактикуващите лекари вместо да лекуват само разпределят малкото отпуснати им „направления” за прегледи при специалисти и са заети главно с попълване на безбройните „бумаги” за отчет пред касата; лекари и медицински сестри бягат в чужбина не само поради ниско заплащане, но и поради лоши условия на труд и специализация; при попадане в болница от здравноосигурения пациент се иска допълнително заплащане на всевъзможни измислени „екстри”; болниците затъват в дългове за стотици милиони, а много от директорите им (и „свързани с тях лица”) се сдобиват с имущество на стойност десетки милиони; влошава се снабдяването и липсват животоспасяващи лекарства; надписват се неизвършени лечения на нищо неподозиращи „пациенти”; нескончаеми пазарлъци за остойностяване на „пътеки”, извършване на ненужни манипулации за усвояване на „пътеката”… – сигурно всеки може да изброи и още, и още…

Колкото по-болно е населението, толкова по-високи са печалбите!

Трудно е да си представим как въвеждането на множество конкуриращи се частни здравни каси ще премахне всичко това при запазване на сегашния размер на здравноосигурителната вноска. Това свенливо признават и адептите на новата „рИформа”, като допускат под сурдинка въвеждането на „допълнителни пакети здравни услуги” срещу по-високи здравни вноски. Частните здравноосигурителни дружества (независимо дали са „каси”, фондове или нещо друго) няма да са благотворителни дружества, а ще функционират с основна цел печалба. Най-просто казано това означава да съберат от клиентите си повече пари, отколкото ще дадат за лечението им и собствената си издръжка. А доходите на високоплатената им увеличена администрация също ще бъде за сметка на събраните вноски. Това, до което реално ще доведе „премахването на монопола на НЗОК” е създаването на допълнителен паразитен слой с високи доходи – социална база за буржоазния строй, увеличаване на разделението сред населението според римския принцип „Разделяй и владей”. Там, където е допусната „частната инициатива” в здравеопазването (и не само там) винаги цари спекула и корупция!

Истинска реформа в полза на пациентите ще бъде премахването не на „монопола”, а на самата здравна каса, т.е. на пазарните принципи от здравеопазването („изгонване на търговците от храма”), така че здравето да не бъде вече стока! Основна цел на здравеопазването следва да бъде не печалбата, а здравето на пациента!