СИ ЦЗИНПИН ПОДЧЕРТА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВА ОТКРИТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С ПО-ВИСОКИ СТАНДАРТИ

ПЕКИН, 11 юли (Синхуа) – Китайският президент Си Цзинпин подчерта във вторник необходимостта от полагане на усилия за изграждане на нова открита икономическа система с по-високи стандарти и насърчаване на постепенния преход от двоен контрол на обема и интензивността на потреблението на енергията към двоен контрол на обема и интензивността на въглеродните емисии.

  Си Цзинпин, който е и генерален секретар на Централния комитет на КПК и председател на Централната военна комисия, направи съобщението, докато председателстваше заседанието на Централната комисия за всеобхватно задълбочаване на реформите.

  Създаването на нова открита икономическа система с по-високи стандарти е стратегически ход за активно ускоряване на реформите и развитието чрез отвореност, каза той.

  Си Цзинпин подчерта важността на институционалното отваряне и задълбочаване на институционалните реформи в такива ключови области за обмен и сътрудничество с чужди държави като инвестиции, търговия, финанси и иновации, за активно подобряване на нивото на отваряне на Китай.

  Придържайки се към стратегическата цел за модернизиране на селското стопанство и селските райони и изграждане на  мощно  селско стопанство, Китай трябва да разглежда уреждането на отношенията между селяните и земята като своя основна задача и да ускори работата за премахване на слабите звена в развитието на селското стопанство и селските райони  за да се постави солидна основа за цялостното изграждане на модернизирана социалистическа държава, каза Си Цзинпин.

  Освен това китайският лидер отбеляза, че процесът на изграждане на екологична цивилизация навлиза в ключовата си фаза, когато намаляването на въглеродните емисии става основна стратегическа посока.

  Той призова за подобряване на контрола върху обема и интензивността на потреблението на енергия, като постепенно се премине към контрол върху обема и интензивността на въглеродните емисии.

  Си Цзинпин подчерта необходимостта от напредък в реформата на системата за възнаграждение на преподавателите и изследователския персонал на висшите учебни заведения с цел допълнително стимулиране на иновативните и творчески дейности на университетите и изследователските институти.

  Говорейки за подобряване на способността на страната да гарантира сигурността на петрола и газа, Си Цзинпин посочи, че Китай трябва активно и внимателно да насърчава институционалната реформа в секторите за добив, транспорт и преработка на петрол и газ, както и да гарантира стабилността и надеждността на доставките.

  По въпроса за доставките на електроенергия Си Цзинпин поиска да се ускори създаването на нов тип електроенергийна система, която е екологична и нисковъглеродна, безопасна и достатъчна, рентабилна и високопроизводителна, за да насърчи революцията в производството на енергия и потребление, както и гарантиране на националната енергийна сигурност.

  На срещата присъстваха и членовете на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на КПК и заместник-ръководителите на Централната комисия за всеобхватно задълбочаване на реформата Ли Цян, Уанг Хунин и Цай Ци.

  Както беше отбелязано на срещата, развитието на Китай се осъществява в сложна международна обстановка. Трябва да се положат усилия за подобряване на формата на новата отворена икономическа система на най-високо ниво, за задълбочаване на институционалната реформа в сектора на търговията и инвестициите, разширяване на достъпа до пазара, оптимизиране на търговската среда и системата от услуги и гаранции.

  Според участниците всеобхватните предимства на Китай трябва да се използват напълно за привличане на световни ресурси и производствени фактори, като се разчита на силната вътрешна икономика на страната, което ще подобри нивото и качеството на търговското и инвестиционното сътрудничество.

  Участниците призоваха за тясно съгласуване между изграждането на новата отворена икономическа система с по-високи стандарти и прилагането на националните стратегии като висококачествено изграждане на „Един пояс, един път“ и активното участие в реформата и установяването на глобалната система за управление.

  Срещата също призова за интегриран подход при разглеждането на връзката между развитието и въглеродните емисии, да се основава на реални факти, да се действа въз основа на наличните възможности, да се коригират научно и оптимизират мерките на политиката.

  Освен това се призова за задълбочаване на реформата на пазара на нефт и газ и системата за запаси от нефт и газ.

  Както беше отбелязано на срещата, при изграждането на новия тип електроенергийна система делът на традиционните енергийни източници ще бъде системно намаляван поради безопасното и сигурно заместване с нови видове енергия. В същото време е важно да се насърчава по-добрата интеграция на ефективното предлагане и компетентното управление за предоставяне на основните обществени услуги в областта на електроснабдяването.

Превод Милчо Александров