УРОЦИТЕ НА КЛАСОВАТА СТАЧНА МАСОВА БОРБА

  Защитата на стачната борба от силите на ПАМЕ попречи да се реализира организиран провокационен план. Комунистическата партия на Гърция открито осъди провокационния плани Информира гръцкия народ, че целта на плана е била  сдържане на народната  борба.

В уводната си страница органа на ЦК на КПГ „Ризоспастис”, от     1 юли отбелязва че:

„Правителството е използвало движението „възмутените”, митингуващо на площада на Конституцията, където участвали и обикновени хора, да се противопостави на стачките, които то характеризира като насилие, в същото време движението „възмутените” издигнало като форма мирната борба. Ние имаме информация, че до провеждането на двудневната стачка, в рамките на този план се е подготвял следният сценарий: Хора с бодлива тел, групи от футболни фанатици, охранители от нощни барове и други структори да предизвикат стълкновение с ПАМЕ едва ли не по идейни съображения. Такова стълкновение би дало повод на полицията да се намеси да разгони масовата демонстрация, с използването на репресивни мерки. Те целели да отъждествят ПАМЕ като насилници, да покажат, че обикновените възмутени са против класовото движение, политическите партии и особено против компартията. В неделния брой на вестник „Ризоспастис от 8/9/2002 беше публикувана статия с название  „Европейска препоръка по обработка на информаторите”, където беше разкрит плана на Европол за създаване и проникване на провокатори в демонстрации. Това се отнася и до гръцката полиция”.

 

 

Разобличителни видео-документи

    Необходимо е да отбележим, че парламентарната фракция на Комунистическата партия направи запитване до правителството, в което се отбелязва: „Много СМИ показаха видеозапис, където хората, въоръжени с метални пръчки, разговарят със специалните части. Този разобличителен факт е показател за отношението на силовите структори с елементи, които участват в известни събития”. Изхождайки от това, депутатите от компартията попитаха министъра, знае ли правителството за този инцидент, и поискаха да информира парламента и народа за тези събития, а също за това, какви крачки ще бъдат предприети, за да се спре дейността на тези репресивни структори, излезли против организираното народно движение.

 

Прес-конференция на Генсека на ЦК на БКП

  На 30 юни Алкека Папарига, Генсек на ЦК на КПГ, направи прес-конференция в която каза:

„Ние осъждаме организираният, обмислен, политически и оперативен план на правителството, който беше разработен през тези два последни дни. Генералната репетиция премина, когато беше приет меморандума. Този план беше реализиран по време на двудневната стачка.

Каква беше целта на този проект. От една страна, политическата цел – да сплаши хората с петия транш, за да живеят в страх дълго време и да се откажат от борбата, от съпротивата. От друга страна, този политически проект в неговата оперативна част, разглеждаше създаване на условия за разгромяването на работническо-народното движение и особено да удари по стачната борба.

Сега разполагаме с видеозапис и доказателства, че прословутите хора с метални пръти, а също крайно десните профсъюзни активисти са свързани с полицейските структори. Разбира се, буржоазната държава разполага и умее да управлява всякакви такива структори – държавни и частни.

Правителството постъпи по следния начин: използваше многогласно черното движение на възмутените, митингуваши на площада на Конституцията, където също протестираха и обикновени хора, искащи да демонстрират възмущението си. Правителството целеше да използува това движение против стачната мобилизация, за това то представи това движение като мирна борба противопоставяйки го на другите форми, които бяха характеризирани като насилствени.

Имаме информация за този конкретен план. Узнавайки, че ще има стачка и, че митингуващите ще дойдат до парламента, правителството се стремеше да организира следната „сцена”: „възмутените” се спречкват с ПАМЕ. Хората с металните пръти и другите, в това число футболните фанатици, охранители на нощни барове и други се конфронтират с ПАМЕ, едва ли не по идеологическите съображения, за да дадат повод на полицията да влезе на площада на Конституцията. По такъв начин, те биха били потушили демонстрацията под формата  едва ли не, че са  принудени да разделят двете конфликтни страни.

И така, те искаха да отъждествят ПАМЕ с насилието и да покажат, че обикновените възмутени протестират против класовото профсъюзно движение, против партиите и особено против КПГ. Те искаха да създадат конфликт между обикновените възмутени и ПАМЕ и дадат възможност някои леви интелигенти да напишат, че ако ПАМЕ избегне кръвопролитията, значи – той е част от системата. Нашата задача беше – да не допуснем това…

Успехът на стачките не започва тогава, когато действа стачката, а накрая, през ноща, когато се формират стачните дружини на работните места и пристанищата. Масовото участие и огромния размах на демонстрациите на ПАМЕ – това е най-добрия начин работническата класа да покаже силата си – оръжието, с което се бори против системата.  Стачката, организацията, политизацията, а също майсторството да не попаднеш в капана, използвайки тези средства, които са необходими на противника.

Вчера от трибуната на парламента ние заявихме и днес повтаряме: „ Ние умеем да се борим добре с провокаторите и всякакви полицейски структори. Ние не се боим няма да помагаме на заинтересованите да реализират плановете си. И, естествено, ние това така няма да оставим, преди всичко, ние ще разкрием тази провокация…”

Алека Папарига предаде на журналистите документ, който по-рано беше публикуван във вестник „Ризоспастис”. Това е секретен документ на полицейските служби  на EUROPOL, в който се предвижда законното използване на полицейските агенти и провокатори. Генсекът на ЦК на КПГ отбеляза, че и гръцката полиция действа в това русло и, че сред „хората с метални пръти” е имало полицаи.

Тя напомни, че в резултат на провокациите по време на миналогодишните стачки, през май 2010, загинаха 3 невинни служители от банка MARFIN, и това беше използвано за сплашване на народа, за дискредитиране на класовото работническо движение. Генсека на ЦК отбеляза, че на прицела на репресивните структори е компартията на Гърция и тези профсъюзни структори, които показват истинското лице на ЕС, сочейки причините за капиталистическата криза, и че изхода от нея е работническата власт.

От сайта на КПГ                                                Преведе от руски Милчо Александров

Tags: , ,