АНТИКОМУНИСТИЧЕСКАТА ФИЕСТА Е В ХОД. НО ИСТИНАТА ЩЕ ПОБЕДИ!

sborishte

Комунистическите и работническите партии осъждат антикомунистическата фиеста, организирана по време на естонското председателство на ЕС в рамките на така наречения „Европейски ден на възпоменание за жертвите на тоталитарните режими“, който той организира на 23 август през последните години.

Целта на това антикомунистическо сборище е да оклевети социализма и неговите безпрецедентни придобивки, фалшифицирайки историята по недопустим начин. Комунистическите и работническите партии осъждат антикомунистическата фиеста, организирала антиисторическото приравняване на комунизма с фашисткото чудовище и неговите зверства. Провокационното смесване на фашизма с комунизма е оправдание за фашизма и капиталистическата експлоататорска система – в утробата, на която се развъжда и подхранва фашизма. Ето защо във време, когато комунистите са гонени и преследвани, когато комунистическите партии са забранени в редица държави от ЕС, те почитат и отпускат пенсии на нацистките сътрудници и техните политически потомци.

Сега трудещите се от всички народи могат да видят, че с ескалацията на антикомунизма-антинародните мерки се засилват, ограничават се правата на трудещите се и избухват нови империалистически войни.

Но истината ще победи! Сто години след Голямата Октомврийска социалистическа революция, превъзходството на социалистическата система не може да бъде скрито, без значение колко мръсотия се излива. Народите ще се борят за изграждането на общество, в което богатството ще принадлежи на тези, които го произвеждат – за социализъм-комунизъм.

Пресцентър на ЦК на РКРП-КПСС;  превод Милчо Александров

Tags: