БОРБАТА Е В КЛАСОВОТО СТЪЛКНОВЕНИЕ

На 10 септември се проведоха най-големите митинги през последните години в Солоники, организирани от Общия работнически боен фронт (ПАМЕ), съвместно с Общоселската бойна общност (ПАСИ), Общогръцката антимонополистична общност на занаятчиите и търговците (ПАСЕВЕ), Фронта за борба на студентите (МАС) и Федерацията на жените от Гърция (ОГЕ) против антинародната политика на социлал-демократическото правителство, ЕС и МВФ.

Масовият протест беше организиран във връзка с откриването на Международната изложба в Салоники, където министърпредседате- ля на Гърция, обяви новите мерки за съкращаване на народните доходи.

Изказвайки се на митинга, Сотирис Зарянопулос, член на испълкома на ПАМЕ, призова трудещите се и народните слоеве да повдигнат бойния си дух, да засилят борбата и да се готвят за нова всеобща стачка.

Хиляди трудещи се преминаха през центъра на града, независимо от атмосферата на страх и терор, която правителството се опита да нагнети. Не се увенчаха с успех и опитите класовите сили да бъдат вкарани в провокаторски сблъсъци. И макар, че международните СМИ насочиха вниманието си именно към тази провокаторска дейност на малки групи,  за да скрият ставащото, все пак отбелязаха, че десетки хиляди трудещи се са застанали под флаговете и исканията на ПАМЕ.

Лозунгите „Народът не е виновен за кризата и дългът, те са плод на печалбите на капитала”, „Стига подигравки, капитализмът няма да стане човечен”, „Работнико, на теб не ти трябва стопани,  нито крачка те не могат да направят без теб!”, потресоха улиците на Салоники.

Класовите профсъюзи и различните общности организирано проведоха масовата си проява, която добре беше защитена от дружините на демонстрантите.

Трябва да се отбележи, че в събота сутринта масовият митинг и демонстрацията преминаха в Атина, на които участваше Генсека на ЦК на КПГ – Алека Папарига, която заяви пред представителите на СМИ: „Трябва да оставим своите страхове, илюзии, колебания, защото иначе в буквалния смисъл щени притиснат до стената. Това преди всичко засяга трудовият народ, работническата класа, особено малдежите. От този момент ние започваме обратното броене на времето за възраждане и контранастъпление на народното движение”.

В същият ден вечерта, Алека Папарига отбеляза на фестивала на Комунистическата младеж на Гърция в град Патра: „Много е вероятно, че вместо икономически подем ще възникне нова икономическа криза в световен мащаб. Съществува вероятност също от ново и по-рязко изостряне на антагонизма между капиталистическите държави, засилване на центробежните сили, показва се тенденцията за излизане от еврозоната. Без настъпателната намеса на народа последствията за него ще бъдат сериозни инепредсказуеми. За това народът не може да бъде неориентиран зрител, той не трябва да следи събитията със страх.

Без  преувеличение можем да кажем, че Гърция, например, може да се натъкне на прекратяване изплащането на заплатите и пенсиите. Без преувеличение ще кажем, че Гърция, още по-дълбоко се оплита в опасните антагонизми на империалистическите сили в нашия регион, където под дулата на НАТО и с помощта на военните репресивни инструменти на ЕС се правят опити да се завземат пазарите. Съществува голяма опастност, понеже буржоазните класи искат да вземат активно участие в тази схватка, оставайки незаинтересовани от отстояването на суверенните права на страните. Народът и капиталистите по различен начин разбират, какво е това родина.

Без преувеличение ще кажем, че в условията на увеличаване на безработицата и бедността, засилването на класовата борба, е възможно падането на правителството, ускоряване на процесите за създаване на т.н. правителство на „националното спасение” или друг род капиталистическо управление, например, „левоцентризма”. Възможни са също бързата смяна на правител- ствата, временните безизходици или по-сериозни безизходици, възпрепятсващи стабилността на буржоазната политическа власт.

В тези условия, когато буржоазната политическа система се тресе, народът трябва да бъде готов да придвижи делото напред, да разшири борбата и създаде препятствия за буржоазната система, да премине в контранастъпление, да постави на прицел свалянето власта на монополите”.

Генсекът на ЦК на КПГ отбеляза, че „ние водим борба в посока на класовия сблъсък, разединението и свалянето, като по този начин се спечели време и се застави противника – правителството, големите работодатели, Брюксел, да направи временно отстъпление, да организира голямо контранастъпление, международна солидарност за сваляне властта на монополите, за работническа, народна власт, за народно стопанство, в условията на на което народът ще стане владелец на богатствата, съзидател на възраждането на всички равнища, от икономиката и работническия – народния контрол до системата на международните отношения на страната”.

От сайта на КПГ                                            Преведе от руски Милчо Александров

Tags: ,