Жандармеристи ликвидират Тако Пописаев за това, че синът му е избягал при партизаните

  Жестоко се разправят жандармеристите с Тако Пописаев от село Костуринци. Един ден жандармерията блокирала Костуринци, арестувала всички мъже и ги събрала в училищния двор. Отделно от групата, под строга охрана, стоял бос кметският наместник на селото — Тако Пописаев. Жандармеристите нанесли жесток побой на част от селяните и ги разгонили. Само Тако останал при тях — него очаквала друга участ. Един от жандармеристите с три жълти линии на пагоните се разкрачил до него, надул се като пуяк, загледал го кръвнишки и започнал да го разпитва:
— Къде е синът ти?
— При партизаните — отвърнал Тако.
— Защо си го пуснал да отиде при тези разбойници? — озъбил се жандармеристът.
— Той е пълнолетен и може сам да прецени кое е добро и кое лошо.
— Значи, и ти си на тяхна страна, разбойник с разбойник! — Вбесен, изсъскал жандармеристът и като го ударил няколко пъти с юмрук по лицето, дал знак на охраната да го карат по пътя към село Вукан.
  Когато невинният човек тръгнал пред конвоиращите го жандармеристи, четирите му деца от три до осемнадесетгодишна възраст се спуснали с плач след бащата.
– Татко, обуй цървулите, не отивай бос! — викало със сълзи на очи едно от по-големите.
  Жандармеристите препречили пътя на децата и ги разгонили. След малко в дълбоката долина на края на селото се разнесли пушечни гърмежи. Няколко селяни, които стояли на площада, свели глави и едва чуто промълвили: „Убиха го, кучетата.“
  На 2 август 1943 година било погребението на Тако. Макар да не била черковната камбана, вестта за погребението се разнесла бързо по цялото село. Хората се стекли масово. До ковчега, украсен с най-хубавите цветя на сезона, стоял замислен поп Стамен от Лешниковци. Той изгледал озадачено насъбралите се почитатели на Тако и рекъл с развълнуван глас:
— Да се говори за смъртта на Тако е излишно. Знае се кой го уби и защо го уби, но. . . ще дойде ден, когато виновниците ще отговарят. . .

  Думите на попа развълнували още повече селяните. Чувството на омраза към народните врагове закипяло у тях още по-силно. Те хвърляли по шепа пръст върху гроба на Тако и тихо произнасяли: „Проклети да са убийците ти!“

bgspomen.com