ЗА ДЪРЖАВНИЯ ФЛАГ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

 zname-rf

Редакцията на Комунистическа правда предлага на читателите си фрагмент от статията на Нина Андреева „За болшевизма в комунистическото движение”, посветена на флага на РФ.

За държавен флаг на РФ е утвърден бяло-синьо-червеният трикольор. Както е известно, през август 1991 година, в периода на политическия преврат в страната, този флаг беше изваден от скрина на патологичните антикомунисти, стана символ на буржоазната контрареволюция, разрушила нашето Социалистическо отечество, ограбила народното богатство, върнала страната столетия назад в историческото и развитие, превръщайки я в просякиня на ограбващия я Запад и преди всичко на САЩ, вкарвайки в бюджета си 70-милиарден излишък ограбен от нас.

Чрез мощната обработка на населението от всички СМИ през цялото време се опитваха да ни внушат, че този трикольор е „връщане към историческия държавен флаг на Русия”. За тези които не знаят , ще напомним, че Русия никога не е издигала бяло-синьо-червения трикольор. Той никога не е бил държавен флаг на Русия  нито при Петър I, нито при Александър III, нито при Николай II.

Съгласно Указа на Петър I с № 2021 от януари 1705 година, първият който строго определя Държавната символика на Русия държавното знаме е черно-жълт-бял трикольор. Именно този стандарт на Великото Московско княжество, заимствало двуглавия орел с трите корони от Византия и древната Римска империя при Петър I се трансформира във флаг на Руската империя – черно-жълт-бял трикольор.

Съгласно този Указ Петър I, бяло-синьо-червеният флаг се определя като търговски флаг, с който се позволява да се обозначават търговските кораби само във вътрешните води на Русия. „А който си позволи да го постави на носа на кораба – същия се наказва жестоко” – се казва в този Указ на Петър I.

При Николай II бяло-синьо-червеният трикольор става символ на създадената тогава черносотническа организация „Съюз на руския народ”, знаме на кървавите еврейски погроми. Отбелязвам, че първият почетен член на тази черносотническа организация стават самият Николай II и неговият малолетен наследник на престола, които от този момент украсяват гърдите си с бяло-синьо-червена лента.

„Съюз на руския народ”, ползващ се със специалната благословия на руския цар, постоянно докладвал на господаря си за броя на жертвите на еврейските погроми, извършени от черносотниците. Николай II, иначе канонизиран от православната църква престъпник, е издигнат за „мъченик”.

Черносотниците, заедно с техния бяло-синьо-червен трикольор по време на Февруарската буржоазно-демократическа революция бяха поставени извън закона. След това този бяло-синьо-червен трикольор се появи на уличните демонстрации през юни 1917 година в ръцете  на крайните националисти – членове на организацията „Военна лига”, призоваваща Русия да води империалистическа война „до пълна победа”.

След победата на Великата Октомврийска Социалистическа революция бяло-синьо-червеният трикольор стана флаг на белите правителства на територията  на Съветска Русия. Генерал Врангел, избягал в чужбина където събрал армия за борба с „болшевизма”, направи този трикольор знаме за борба със Съветите. По-късно бяло-синьо-червеният трикольор стана символ на младоврангелците, създали Народно-Трудов Съюз за солидарност (НТС) – 1933 г., активно помагащ на наказателните органи на фашистка Германия (СС, СД и гестапо), подсигурявайки ги с кадри за разузнавателно-диверсионна дейност на територията на СССР. НТС се активизира много в годините на Великата Отечествена война, НТСовци осигуряват офицерски и идеологически кадри в ръководената от генерал-предателя Власов т.н. Руска освободителна армия (РОА), създадена от ССовци под личния контрол на шефа на СС Х Химлер от изменници на Родината, доброволно преминали при Власов за изпълнение на наказателни операции против съветското население. През ноември 1944 година власовското военно формирование получава по лична заповед на Хитлер за свое бойно знаме бяло-синьо-червен трикольор. Под този трикольор власовските военни формирования, влизащи в структурите на СС, палят съветски танкове на западния плацдарм на Одер.

Така, че бяло-синьо-червеният трикольор произведен днес в статус на Държавен флаг на Руската Федерация, беше и е символ на кървавите еврейски погроми в годините на самодържавието, е символ на националната измяна и предателство в годините на Великата Отечествена война, е акт на чудовищна подигравка със съветската светла памет на хората, най-добрите от които дадоха живота си в борбата с фашизма, е акт на поредна провокация на ционизма, призоваваща на практика да се организират нови еврейски погроми (естествено, не към олигарсите, а към обикновените евреи) на територията вече на РФ с цел да бъде предизвикано тяхното изселване в „обетованата земя” заедно с младежите, които са толкова необходими като пушечно месо в борбата на Израел с арабите в Близкия Изток.

Да се върви под този бяло-синьо-червен трикольор, означава , че не се разбира неговата човеконенавистническа същност, че няма страх от изцапване от кръвта, която капе от този Държавен символ на „Нова Русия”.

„ВКПБ”                                                                      превод Милчо Александров

Tags: ,