ЗА ПРИЧИНИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ГЛАДА ПРЕЗ 1932-33 ГОДИНИ В УКРАЙНА

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА В Д ПИХОРЕВИЧ

  Украинските власти честваха  радостно – 70-ата годишнина от „Гладомора“. На 12 февруари 2003 г. Върховната Рада на Украйна дори организира специални изслушвания по този въпрос, в които участваха всички буржоазни партии, както прокучмистките, така и т.нар. опозиция, обединени в омразата си срещу комунистите, които според тях в началото на 30-те години на миналия век умишлено са организирали глад в Украйна, за да унищожат украинския народ. Привържениците на капитализма могат да бъдат разбрани. Последствията от капиталистическите реформи говорят сами за себе си. Изчезването на населението е техен интегрален резултат, който не може да бъде скрит или поправен.

  Ако през 1933 г. не е имало глад, трябваше да се измисли. Въпреки че всъщност в тази история има много повече измислено от истинското. Това, което всъщност се случи, бяха периодични гладни периоди в царска Русия, придружени от масово измиране на селячеството. Ясно е, че съветската власт не можеше да прекъсне тази „традиция“ без радикална реорганизация на селскостопанското производство. Революцията премахна помешчичеството, даде земя на селяните, но не унищожи стоковия характер на селскостопанското производство, търговията със зърно.

  Трябва да се каже, че търговията със зърно, а не природните бедствия, е основната причина за глада на селското население при капитализма. Царска Русия винаги изнасяше зърно в големи количества и руските селяни умираха от глад на всеки десет или единадесет години. Същата ситуация беше и в тази част на Украйна, която беше под властта на Австро-Унгария, само че гладът там не беше периодично явление, а почти постоянно. За да проверите това, достатъчно е да прочетете произведенията на В Стефаник, за когото Максим Горки веднъж каза, че пише „кратко, силно и ужасно“. Но въпросът тук не беше толкова в стила на писане на Стефаник, а в житейския материал, за който той пише. Вземете, да речем, романа „Новини“, в който се разказва как един баща удавя собствените си деца, защото не може да ги изхрани. „Той удави най-малкия, а най-големият избяга.“ Гладът прогони галичинските селяни в далечна Америка. И какво е тласнало десетки хиляди семейства от Украйна и Централна Русия към Сибир и Далечния изток по време на реформата на Столипин?

  Но какво да кажем за Русия или Австро-Унгария, ако в началото на същите тридесетте години хората страдаха тежко от глад в Западна Европа и Америка, въпреки че имаше излишък от храни и те бяха унищожени, за да не намалят цените! Прочетете, който не вярва, известния роман на Джон Стайнбек „Гроздовете на гнева“. Дори и днес стотици милиони хора гладуват по света, въпреки че рафтовете в супермаркетите са препълнени с храна, а американското правителство, страхувайки се намалява цените, плаща на своите фермери много пари, за да не  произведат нищо. Според доклада на ООН за ролята му през 21 век, на всеки седем секунди на Земята едно дете умира от глад и причините за това е капитализмът. И не са само децата които умират!

  Буржоазните учени и журналисти се опитват да представят нещата така, сякаш Украйна винаги е била благодатна, а през 1932-33 г. болшевиките изкуствено са инсценирали глад. Те разказват приказки за най-плодородните черноземи и най-работливите хора на света, забравяйки, че тези черноземи винаги са били частна собственост на помешчици и кулаци и че селяните са работили не за себе си, а за собствениците на земята. Революцията дава на селяните земя, но след отмяната на реквизицията отношенията в селото остават пазарни. По време на НЕП съвсем естествено се появяват отново кулаците и бедняците. НЕП-ът с неговата свобода на търговията при условията на индивидуалното земевладение не можеше да не доведе до сериозно разслоение в селото. Така през 1927 г. 38,3% от селските стопанства на републиката не са имали продуктивен добитък, 31,5% са нямали сеитбена техника и около 20% са нямали крави. Всички тези селяни са принудени да отидат в робство на кулаците и по този начин да ги обогатят допълнително. От друга страна, през 1927 г. 3%  кулашките ферми разполагат с 14-20% от всички селскостопански сечива и около една трета от всички селскостопански машини. Какво означавало всичко това за бедния селянин? Факт е, че още през февруари-март той е трябвало да отиде при местния кулак, за да вземе назаем торба зърно. Тогава той е трябвало да му даде две торби. Когато идва време за селскостопанска работа, бедните е трябвало да отидат при кулака да му поискат кон. Разбира се, кулакът го дава само след като той свърши работата си на собствената  нива. Ненавременната оран също не увеличава реколтата за бедните, а за „наемането“ на кон човек е трябвало или да даде на собственика един пуд хляб, или да жъне пет дни на кулашкото поле. В предговора към книгата „Документите свидетелстват“. От историята на селото в навечерието и по време на колективизацията 1927-1932 г., публикувана от Политиздат през 1989 г., авторите пишат: „Пуд хляб тогава струваше  70-80 копейки (ръжен) и 1 рубла и 10 копейки (пшеничен). От това следва, че един ден упорита работа в жътвата струва 15-20 копейки”.

  Още малко такъв „социалистически пазар“ в провинцията – и кулакът ще хване за гърлото не само селото, но и града. Той усети силата си. Още през 1928 г. кулаците не искат да продават зърно на държавата по твърди цени. Държавната принуда трябваше да се използва масово, както за отнемане на отгледаното зърно, така и за да се принудят селяните да сеят през следващата година. Укрепването на икономическата мощ на кулаците не можеше да не доведе до увеличаване на тяхното политическо влияние. Колкото и да се опитваше партията, кулаците започнаха бавно да завземат властта в селата в свои ръце: ако сами не станаха председатели на селските съвети, те ръководеха съветите чрез своите протежета, повлияха на местните комунисти. Хранеха ги, запояваха ги, жениха ги за дъщерите им и други подобни.

  Колективизацията, разбира се, означаваше смърт за кулаците. Това беше писано във вестниците, всички го разбраха, включително кулаците. Затова те се бореха с каквото могат срещу колективизацията. Заровено жито, заклан добитък. Като икономически господстваща прослойка в селото, те разпространяват кулашко съзнание и психология сред селяните. Някои кулаци бяха изпратени в Сибир. Но онези, които успяха да проникнат във властта, останаха и се опитаха да прокарат линията си, насочена към прекъсване на колективизацията.

  И международната среда далеч не беше идилична. Една война свърши. Втората щеше да започне. СССР всъщност беше в блокада, която само леко отслабна единствено поради факта, че на Запад избухна така наречената Голяма депресия. Щяхме да бъдем стъпкани, ако не сменихме патриархалното земеделие с модерно индустриално земеделие.

  Какви са истинските причини за глада? На този въпрос е невъзможно да се отговори с две думи. Но е ясно, че „празничната“ кампания на олигарсите не преследва тази цел, а е предназначена единствено за нагнетяване на антисъветска истерия, а не за изследване на проблема или още повече – за предотвратяване на появата на глад в бъдеще. Тя има същата цел, която някога си постави  „Комисията за глада в Украйна“, създадена през 1988 г. от Конгреса на САЩ. И тази комисия, която, забележете, изобщо не се интересуваше от масовия глад, който бушува по същото време в самите Съединени щати в резултат на Голямата депресия, имаше за цел да „улесни американската общественост  по-добре да разбере съветската система, като разобличи ролята на Съветите в организирането на глада”. Настоящата кампания също е „разобличаване”, а не намиране на истинските причини за глада.

  Казват, че гладът бил причинен от факта, че държавата взела хляба от селяните, но това не е съвсем вярно. Всичко е било много по-трудно. Планът за производство на зърно за 1932 г.  не само, че не е изисква повече от този през 1931 или 1930 г., но и е значително по-малък. С решение на Съвета на народните комисари на СССР и Централния комитет на Всесъюзната комунистическа партия на болшевиките от 6 юли 1932 г. планът за закупуване на зърно от реколтата през 1932 г. е определен на 356 милиона пуда , след което той е намалян три пъти и на 1 ноември възлиза на 267 млн. пуда. През 1930 г. са доставени 393 млн. пуда., а през 1931г. – 395 милиона пуда. Но дори този редуциран план беше едва наполовина изпълнен. Към 1 ноември 1932 г. на държавата са предадени само 136 млн. пуда. Основната причина за неизпълнението на плана са огромните загуби на зърно по време на жътвата, вършитбата и транспортирането. С други думи, през 1932 г. хлябът наистина е бил отнет, но не това е причината за глада, дори само защото не са могли да го вземат, или по-точно взели са много по-малко, отколкото в предишните години, когато не е имало глад. Твърди се, че причината за глада е увеличаването на износа на зърно. Цифрите говорят друго. През 1930 г. са изнесени 298 млн. пуда. През 1931 г. – 316 милиона пуда, през 1932 г. – 107,9 милиона, през        1933 г. – 105,3.

  Повечето критици на политиката на насилствената колективизация, казват, че с колективизацията не е трябвало да се бърза. Но те пренебрегват факта, че до началото на войната остават по-малко от десет години. Можехме ли да устоим на фашистите с каруци от Гражданската война без модерна военна техника? И не бихме могли да имаме тази технология без модерната индустрия. И нямаше откъде да вземем пари за индустрията, освен от продажбата на земеделска продукция. За целта беше необходимо да се увеличи производството му. За да се увеличи производството на селскостопански продукти, нямаше друг начин освен прехвърлянето му на модерни релси, а за това от своя страна беше необходима технология. Такъв беше порочният кръг. Ако той не беше решително разкъсан в началото на 30-те години, едва ли съветската власт щеше да издържи до войната.

  Индивидуалното селско стопанство, което преобладаваше в провинцията, по принцип не можеше да реши проблемите, пред които е изправена страната. Тази икономика имаше, така да се каже, самоиздържащ се характер. През 1927 г. са засети 95% от предвоенните площи. Но стоковата продукция на зърненото производство едва достига 50% от предвоенната норма. Що се отнася до износа, през 1926 г., е почти същия  като през 1913 г.  то е по-малко с една четвърт от предвоенното ниво. Причината е дребноселският тип зърнопроизводство и свързаният с него полунатурален характер. В такива стопанства беше невъзможно да се използва нито технология, нито химия, нито селско стопанство. Най-интересното е, че самото село не е подобрило положението си. Покупателната способност на селяните, въпреки факта, че нараства след края на гражданската война с високи темпове, достига нивото от 1913 г. едва през 1926 г..

  Трудностите с храната започват още през 1927 г. И през 1928 г. пазарните методи успяха да съберат 128 милиона пуда зърно по-малко, отколкото през предходната 1927 г., всичко останало трябваше да бъде отнето със сила.

  През 1928 и 1929 г. купоните за хляб трябва да бъдат частично въведени в градовете. И беше необходимо да се развива индустрията, да се даде на всички образование, да се създаде наука. Решено е да се проведе принудителна колективизация. В началото тя даде много сериозен ефект. Но непрекъснатата колективизация също изтъкна много проблеми, на първо място, неподготвеността на селските маси за прехода към колективни форми на работа. Още през 1930 г. в известната статия „Замайване от успехите” Сталин обръща внимание на този факт и предупреждава да не се „бърза”.

  Всички тези проблеми бяха неизбежни. Старото никога не си отива без съпротива и новото никога не идва без грешки. Въпросът беше как да се решат тези проблеми: да се форсира колективизацията, която от своя страна беше изпълнена с големи проблеми, или да се направи преходът по-плавен.

  Взето е решение да не се налага със сила. Правят се опити за съчетаване на новите, социалистически методи на управление със старите, пазарни. Така например причината за значителното намаляване на плана за закупуване на зърно през 1933 г. е разрешението на колективните стопанства, колективните стопани и индивидуалните фермери да търгуват с хляб на свободни пазарни цени. В условията на току-що извършена колективизация, когато още не е преодоляна психологията на дребната собственост, това не можеше да не доведе до масово укриване на зърно от отделни стопани за продажбата му на пазарни цени и до масово ограбване на колхозните складове. Наистина, до търговия не се стига, тъй като тя трябваше да се извърши едва от 15 януари 1933 г., след изпълнението на плана за производство на зърно, но може да се каже без особен риск, че това решение до голяма степен провокира селяните към грабеж на колхозно зърно и небрежното отношение към доставките на зърно. Всъщност за това говори и Й В Сталин в речта си „За работата в селото“ на 11 януари 1933 г. Анализирайки причините за недостатъците на работата в провинцията, той казва, че основната им причина е, че местните работници „не са взели предвид новата ситуация в провинцията, създадена от обявяването на колхозната търговия със зърно“. След това той казва: „Ние сме виновни, че не виждаме отрицателните страни на колхозната търговия със зърно и допускаме редица груби грешки“. Вярно, в същата реч Сталин казва, че въвеждането на колхозната търговия със зърно само по себе си не е грешка, но остава фактът, че прилагането на тази мярка (и самият Сталин посочва това) се превърна в основна причина за дезорганизацията на зърнените доставки. Потвърждение на тази идея е най-малкото фактът, че през 1931 г. и дори през 1932 г. вече има колективни стопанства, през тези години се приготвя зърно много повече, отколкото през 1933 г., но през 1931 г. изобщо няма глад, а през 1932 г. мащабите не отиват дори по-далеч в сравнение с тези през 1933 г. Същото се отнася и за доставките на зърно от реколтата през 1933 г. Те също бяха доста успешни и вече нямаше глад, въпреки че като цяло реколтата в Съюза не беше по-висока от тази през 1933 г. Напълно възможно е да се предположи, че причината за глада е била не толкова колективизацията, колкото непоследователността в нейното провеждане, отклоняването наляво и надясно от избраната линия.

  С други думи, ако говорим за основните, така да се каже, политически и икономически причини за глада от 1932-1933 г., тогава е напълно възможно да се предположи, че този глад е възмездие за проточилия се НЕП, за неговото ненавременно и недостатъчно решително прекратяване, за непоследователност в прехода към колективните форми на стопанисване, за опити за „съчетаване” на комунистически и пазарни механизми на управление на земеделието.

  Психологическата (ако може да се каже така за начина на мислене и поведение не само на отделни индивиди, а на цели класи) причина за глада беше сблъсъкът на две логики, две идеологии – логиката на дребнобуржоазната, селската, дребната – собственост, и логиката на държавата на победилия пролетариат, който беше отговорен за съдбата на революцията и трябваше да мисли не само за всеки и за всички, но и за много години напред. Селянинът мислеше за новата ферма по прост начин: сега тя не е моя лична, така че няма да се напъвам. Да речем, в началото на 1933 г. са изследвани 340 колхоза. Според резултатите от проверката беше разкрито, че 19% от трудоспособните колхозници не са увеличили и един работен ден, докато 30% са получили между 1 и 50 работни дни. Тоест почти половината от членовете на колхозите са се записали там, но всъщност не са работили. Не е изненадващо, че част от площта се оказа не засята, сеитбата се проточи до края на юни,  половината от реколтата беше загубена по време на жътва и вършитба. Хлябът, който не беше ожънат навреме, започна да се рони на купчини още в нивите. Освен това селяните започнаха да ограбват реколтата директно от нивите. Секретарят на ЦК на Комунистическата партия (б) на Украйна М  Хатаевич пише, че 85-90% от колхозниците се занимават с кражби. Трябва също да се помни, че още преди масовата колективизация започна масово клане на добитък. Броят на конете и кравите през 1932 г. е намален наполовина, а на овцете – три пъти. На селянина му се стори, че по този начин ще осигури себе си и семейството си, а всичко останало не го интересува. Много характерно е, че по същото време селяните разчитаха много на тракторите, които по това време вече бяха започнали да пристигат в селото. На селяните не им минаваше през ума, че държавата не може да допусне градът да остане без хляб, че не му остава нищо друго, освен насила да вземе зърното. В крайна сметка, наред с другите неща, в редица зърнени региони на СССР, като Урал, Казахстан, Поволжието, през 1932 г. имаше суша, от която реколтата беше сериозно повредена. Така, както поради неблагоприятните климатични условия, така и поради описаната по-горе дезорганизация на производството в някои райони, в целия съюз през 1933 г. е събрана най-ниската реколта от зърно, ако се брои от глада през 1921 г., около 680 милиона центнера.

  По този начин фактът, че ще има глад, беше определен много преди началото на зърнените доставки. И ако държавата не беше проявила решителност в доставките на зърно, този глад нямаше да е последният.

  По един или друг начин ситуацията беше напълно коригирана през следващата година. На 1 януари 1935 г. купоните с дажби в градовете са премахнати. Освен това през 1937 г. покупателната способност на колхозниците надвишава покупателната способност на селяните през 1913 г., което никога не е било достигано през всичките години на новата икономическа политика.

***

  Твърденията, че гладът през 1932-33 г. в Украйна е планирана акция, насочена към унищожаването на част от населението, са лишени от всякакви фактически основания и са един от триковете на антикомунистическата пропаганда, предназначени да отклонят вниманието на населението от геноцида, който днес се извършва от капитала на територията на страните на жертвата на поражението на социализма. Нека се спрем на някои особености на тази пропагандна акция. Истерията около глада от 1932-33 г. се основава на предположението, че практиката на държавата да лишава голям брой хора от храна или масово принудително изселване е нещо изключително и безпрецедентно и че нищо подобно никога не е правено в т.нар. цивилизовани държави, че там той не е бил и не би могъл да бъде. Но това не е вярно. Всъщност насилственото изземване на хляба (а не на всички хранителни продукти) не беше изключителен факт само за социализма. При капитализма това е често срещано явление.

  Практиката на принудително преселване на големи маси от населението се е срещала многократно в историята на държавите, включително в така наречените цивилизовани. Историята на Съединените щати е особено показателна в това отношение.

  При принудителното насочване на индианците в резервата имаме работа със сложно начинание, при което принудителното разселване и лишаването от храна се сливат. Индианците били принудително преселени в райони, където очевидно не можели да намерят препитание и били обречени на смърт.

  Подобна съдба сполетя и австралийските аборигени.

  Търговията с черни роби, която беше един от основните източници на доходи за английската корона, доведе до факта, че повече от 10 милиона души бяха изведени от Африка, от които много по-малко от половината бяха доведени в Америка живи.

  Капиталистическата история на Англия започва с принудителното отнемане от селяните-наематели на поземлените им парцели.

  Но принудителното преселване и организирането на изкуствен глад се практикува не само в зората на капитализма. Вече споменатият роман на Джон Стайнбек, Гроздовете на гнева, е написан върху материали, събрани от автора и публикувани във вестници за съдбата на повече от един милион дребни фермери и арендатори от Оклахома, които са били изгонени от домовете си от банките, които преди това им дават земя под наем, след масовото въвеждане на тракторите и са лишени от средства.

  Но всичко това са само прецеденти. Съществува обаче и обикновената икономическа практика на капитализма. Нима безработицата, например, не е лишаване от храна? Какво става с продажбата на имущество в случай на фалит? А отнемането на имущество за неплащане на данъци?

  Не е ли  лишаване от храна, когато работниците, същите селяни, учители, лекари, не получават заплати за няколко месеца или дори години?

  И ако средната работна заплата е много по-ниска от жизнения минимум, това не е ли лишаване от храна? Но в семейството един или двама души получават заплати и всеки иска да яде.

  Или може би хората не умират от тези начини за отнемане на храна? И така, какво става тогава? Защо населението на нашите страни непрекъснато намалява?

  Така че лишаването на големи маси от храна е доста обичайно нещо за капитализма. Хората при капитализма бяха унищожени и продължават да бъдат унищожавани от глад, но никой не вижда нищо необичайно в това. Те просто не го забелязват. Това е случай, толкова познат на капитализма, че онези, които обвиняват болшевиките в намаляването на населението на Украйна в резултат на глада от 1933 г., не виждат абсурдността на това обвинение на фона на днешния годишен спад на населението. Останалата част от обществото също не вижда това, защото е свикнала, че при социализма правото на храна е съвсем естествено и нарушаването на това право веднага предизвиква възмущение. Колкото до капитализма, той не предполага правото на човек на храна и съответно задължението на държавата да я осигурява.

  Изобщо цялата тази истерия около глада от 1933 г. е предназначена главно за градските жители, които са свикнали да възприемат провинцията изключително като „елемент на пейзажа“, като, летни прихожденци, които не виждат и не искат да видят какви реални отношения са доминирали в украинското село преди, и още повече не искат да видят какво наистина се случва в провинцията днес. Този подход към възприемането на селските проблеми не е нов. Тарас Шевченко гневно го разобличава. Спомнете си  стиховете му:

Страдах в колибата,

сълзите си пролях там,

много  сълзи. Не знам

чие е Божието свирепо зло,

защо къщата ми умря?

А къщата се казва рай.

  В съветско време онези представители на интелигенцията, особено на т. нар. творческа, т.е. непроизводителната, напусна селото. Тя чувстваше разбираем дълг към своята „малка родина“, но, откъсната от реалните процеси, протичащи в провинцията, неспособна активно да влияе на тези процеси, да участва в създаването на същите условия за живот на селяните, както и гражданите, не намериха друг начин да „платят дълга“, а идеализираха всичко селско. Вместо да се борят за изкореняване на патриархалната селска изостаналост, за създаване на човешки условия за живот на село, те обявиха тази изостаналост за „свещена и неприкосновена“. В същото време те умишлено прикриват разликата между живота на съветското колхозно село и селото, което е съществувало преди колективните стопанства, преди съветската власт да даде на селото коли, да построи пътища, да прокара електричество и да даде на селските деца  – пълноценно образование. Вместо това те рисуват напълно необосновани фантасмагорични идилии, които, видите ли, болшевиките така безмилостно разрушиха.

  Всъщност нямаше много красота в селския живот по време на НЕП. Тъй като опонентите широко използват разкази на очевидци, ние ще направим същото. И така, според свидетелството на жителите на едно от селата в района на Черкаси, в навечерието на колективизацията кулаците в тяхното село се различават от бедните само по това, че не гладуват. Но точно като бедните, те работеха от сутрин до вечер. Всички поколения на семейството спяха в една и съща стая едно до друго на леглата (койки). Те са родени тук, те ще умрат тук. За спално бельо не можеше да става и дума.

  Това, между другото, е ключът към въпроса защо гладът от 1932-33 г. в Украйна никога не е бил упрекван от самите селяни за съветския режим. Работата е там, че самите селяни не виждаха нищо изненадващо в глада, гладът беше същата естествена съставка на пред социалистическото село, като сняг през зимата и кал до колене през пролетта и есента. Селяните не бяха изненадани от масовата смърт на хора от глад. Що се отнася до много високата детска смъртност, от незапомнени времена това е било толкова естествено в провинцията, че смъртта дори не е била предмет на някаква особена тъга. „Бог даде, Бог взе“ – това беше стандартната речева формула за отношение към детската смърт.

  Всъщност и руските, и украинските селяни започнаха да възприемат детската смърт като трагедия едва по време на съветския режим, който започна да затяга селските условия на живот до градските. Впрочем, ако комунистите са били виновни с нещо пред селячеството, то е само защото този процес на заличаване на различията между града и селото се извършва твърде колебливо, а след това съвсем се забавя.

  Така че е ясно защо селяните мълчаха. Но защо писатели и политици мълчаха за глада през 1932-1933 г. дори през след сталинското време? И този въпрос е лесен за отговор. Както патриархалният начин на живот на селянина не му позволяваше да изолира глада като нещо неестествено, така и сервилният мироглед на днешните скърбящи за „жертвите на Гладомора” – почти всички вчера бяха или партийни функционери, или писатели и учени, много облагодетелствани от съветската власт – не им позволява да изолират никакви социални проблеми, различни от обсъжданите което е от полза за икономически господстващата класа. И дори не става въпрос за това, че повечето от тях са прословути идеологически негодници и фарисеи. Факт е, че такива сложни социални проблеми като глада от 1932-1933 г. са недостъпни за рационалното възприятие, отвъд което мнозинството от нашите интелектуалци никога не са се издигали. Като пример бих искал да посоча проблема с изчезването на населението на Украйна, Русия и други републики днес. В края на краищата мащабът на човешките загуби отдавна надхвърля най-фантастичните цифри на загубите от глада през 1933 г., но на повърхността тази трагедия практически не се проявява по никакъв начин. Ето защо огромното мнозинство от нашите съграждани, включително високообразованите, не виждат нищо опасно в това явление, те са напълно уверени, че проблемът ще бъде решен по някакъв начин, ще се реши сам.

  Сега за мащаба на глада и последствията от него, тъй като именно мащабът на човешките загуби в резултат на глада, а не самият той е основният обект на спекулации по тази тема. Корумпирани журналисти и пристрастни учени се надпреварват да представят най-много милиони смъртни случаи и остава впечатлението, че биха били много разочаровани, ако изведнъж се окаже, че всъщност глад изобщо не е имало.

  Сигурни документални източници, които биха удостоверили общия брой на смъртните случаи в резултат на глада от 1933 г., в момента не са известни. Разпръснатите доклади на органите на вътрешните работи за фактите на смърт от глад в различни региони на Украйна дават общи цифри от порядъка на няколко десетки хиляди, но те, като правило, не обхващат лятото на 1933 г., а масовата смъртност продължи и през лятото. Освен това, според очевидци, много смъртни случаи, особено сред децата, не са от глад, а от преяждане след появата на хляба от новата реколта. Руският публицист, автор на популярната сега книга „Съветската цивилизация“ С Г Кара-Мурза пише, че, съдейки по статистиката на раждаемостта и смъртността, около 640 хиляди души са умрели от глад през 1933 г. В същото време той се съмнява, че смъртността тогава е  записана правилно и признава, че всъщност смъртността на хората от глад е била много по-висока.

  Разбира се, цифрата от 640 хиляди е ужасна. Но тя е страшна само за социализма. По официални данни в Украйна през последните десет години смъртността надвишава раждаемостта с 400 000 души годишно. И дори ако тогава, през 1933 г., Украйна загуби много повече от 640 хиляди души, това беше само веднъж. Сега ние губим 600 000 всяка година и едва ли ще намерите човек, който, ако е със здрав разум, би казал, че тази ситуация ще бъде коригирана някой ден, ако се запази сегашният икономически и политически курс.

  Колкото и голям да е броят на умрелите от глад през 1933 г. в действителност,  истината ще е съвсем друга – а именно, че след 1933 г. в Съветска Украйна, освен може би по време на войната, никога не е имало намаляване на населението. И при запазване на сегашния икономически и политически ред и сегашния темп на намаляване на населението, причинено от тях, до 2033 г. украинският народ ще изчезне от лицето на земята. Просто ще умре.

  Украйна днес умира. Това е фактът, който тези, които водят Украйна в бездната, искат да прикрият с лицемерното си оплакване за жертвите на глада от 33-та. Оттук и всички фантастични цифри и „факти“, извадени от историческия контекст. Доказателство, че цифрите, цитирани на парламентарните изслушвания на 12 февруари относно глада от 1932-1933 г., в по-голямата си част са фантастични,  такъв е пасажът от речта на един от най-умерените буржоазни изследователи на тези събития – С Кулчицки. Повече от десетилетие той е смятан за водещ авторитет по темата. През цялото това време той се опитва да ограничи привържениците на прекаленото преувеличаване на броя на жертвите и настоява, че са повече от 3,5 милиона, което просто не може да бъде. Но на изслушванията дори този „специалист“ скромно дори не спомена тази, много преувеличена цифра, но в същото време заяви следното: „Катастрофалните последици от четирите десетилетия между избухването на Първата световна война и смъртта на Сталин все още се усещат. Правнуците на загиналите през 1933 г. и пра-правнуците на загиналите през 14 г. не са родени в Украйна. Ако не беше катаклизма, в началото на 21 век в Украйна щяха да живеят сто милиона души“.

  Такава е тяхната „аритметика“! Освен ако загубите от татаро-монголското нашествие не са приписани на болшевиките.

  Нека използваме методологията на „историка“, но ще определим точно и справедливо историческите граници на престъплението. И така, на 1 януари 1987 г. населението на Украинската ССР е 50 милиона 994 хиляди души. През 1991 г. сме били повече от 52 млн. За простота ще приемем, че на всеки четири години населението на Украйна е трябвало да се увеличава само със същия 1 милион. Тоест на 1 януари 2003 г. трябваше да сме  най-малко 56 милиона. А колко сме днес? Дори по официални данни сме под 48 милиона. Да оставим без разглеждане въпроса имаме ли право да включим в населението на Украйна тези 7 милиона души, които са принудени да работят в чужбина? Тоест всъщност населението на Украйна сега е малко повече от 41 милиона. „Къде изчезнаха 8 (или 15?) милиона украинци?“ – Това е простият въпрос, който привържениците на капитализма, който изяде тези хора и обещава да унищожи още десетки милиони други, се опитват да заглушат с шума за „Гладомора“. И има само един начин да се предотврати унищожаването на населението на Украйна – чрез унищожаване на капитализма, който унищожава украинския народ вече повече от десет години, и връщане към социализма, към реда, когато повече хора се раждат, отколкото умират – това ще бъде най-добрият паметник на жертвите на глада от 1933 г.

Превод  от „Марксизъм и съвременност“ Милчо Александров