Аналитичен материал за ситуацията в съвременна Русия

Предложеният аналитичен материал за положението в Русия, изготвен от Международната агенция «Статистика Group» (Лондон, 2011) по указанията на Съвета за национална сигурност на САЩ. Въпреки че авторите на доклада твърдят, че е аполитичен, в действителност, докладът е политически мотивиран, и специално подбран, той е предназначен за управляващия елит на САЩ. Това е антикомунистически материал, което трябва да се има предвид при четене и изучаване. Но въпреки това,  докладът, на базата на огромния брой на статистическите данни показва, че Русия, след разрушаването на Съветския съюз, който беше втора суперсила в света е превърнат в суровинен придатък на материали за световната икономика, страна със застрашено и унизено население ,90% от което живее в бедност и мизерия. Докладът внимателно демаскира ролята на американско-ционисткия капитал, ролята на империализма на САЩ в разрушаването на Съветския съюз и превръщането на  Русия във второразряднa държава. Като основни външни заплахи за Русия са представени китайската експанзия в лицето на все по-голяма миграция на китайци в Русия и ислямския фактор. И скрива плановете  на САЩ, столицата на света, за овладяването на естествените  минерални ресурси на Русия, и самата държава да се превърне  в колония на САЩ-Израел-НАТО и дори за разчленяването на Русия на  някакви „независими“ княжества – лесни за  управлявление и плячкосване. Докладът дава положителна оценка, осветляващадълбоката роля и значението на Путин, който се представя като политик, който се грижи за националните интереси на Русия. В похвалата се казва, че Путин се нуждае от Запада, че той , въпреки патриотичната реторика    вярно  служи на западния капитал и на местните магнати – истинските владелци на Русия.

Този материал  за пореден път ни убеждава, че сегашното катастрофално състояние на Русия може да бъде спасено само от пролетарската революция, насочена към унищожаване на властта на капитала и завръщането на Русия на социалистическия път на развитие, насочени към съживяване на нашата многонационална съветската родина.

Кратка историческа и статистическа информация :

Държавната граница на Русия е 60,932 мили и има 424 гранични пунктове.

Площта на Русия е равна на 17 075 260 квадратни  мили. Територията на Русия е най-вече на север 50 ° северна ширина. В действителност, 85% от площта е неподходяща за комфортен престой на постоянното население, тъй като ледниците са с обща площ от 8,099 квадратни км и 561 316 км дълбоко замръзнала земя (в районите на Сибир и Далечния Изток), заемаща 65% от територията на Русия, блатата и влажните зони заемат почти 22% , реките, езерата и другите водоизточници заемат около 9,5%.

Част от земята е периодично наводнена,  заета е от пустини, солени блата, планини и стръмни склонове. Над 40% от територията е покрита с гори.  Руското земеделие използва около 2,22 милиона квадратни метра.

За живота на руснаците  се  използва само 15% от територията.

Средните температури през януари, в различните региони са от 6 до -50 ° C, от 1 юли до 25 ° C, валежите са от 150 до 2000 мм на година.

При температури под -5 ° C разходите за поддържане на инфраструктурата на всеки градус под нулата нараства експоненциално.

За почистване на сняг с дебелина от 40 см в град като Санкт Петербург, са необходими повече от 30 дни.

През 2011 г. населението на Русия плаща сметки за комунални услуги за около 3 трилиона рубли, или около 100 млрд. долара, 13 пъти повече отколкото през 2000. Вегетация на основната територия на Русия е 2-4 месеца (в Европа или на Съединените щати  е 8-9 месеца). Средната годишна доходност на зърно в Русия (не чернозем) – около 17 центнера, в Германия, Франция и Англия  – 70, Швеция – 60, в Ирландия – 85, Украйна (вчернозема) – общо 24 тона на хектар. Над 70% от руската територия е зона на рисково селско стопанство.

През годините на реформи, по формулата на Елцин – Чубайс изчезна       аграрната инфраструктура, натрупана в Съветския съюз, в това число 27,000 колективни и държавни стопанства 23,000 предварително обезпечени със селскостопанска техника и квалифициран персонал.

Tags: ,