МИНЬОРИ В ЕВРОПА И БИВШИТЕ СЪВЕТСКИ РЕПУБЛИКИ – ЗАЕДНО НИЕ СМЕ СИЛА

minjori

Скъпи колеги,

според решението на ЕС подземният добив на въглища систематично се закрива в цяла Европа в полза на вредните за околната среда добив на суровини, като например фракинг. В Полша, както и в други страни от Източна Европа, затварянeто се извършва чрез сливане на мини и по този начин допълнително се увеличава експлоатацията на миньорите. В Германия производството в последните две въглищни мини беше спряно в края на 2018 г., за да бъдат затворени. След като това вече се е случило преди години в Белгия, Франция и Великобритания, където засегнатите региони са сведени до бедни къщи, миньорите, техните семейства и населението не искат да приемат, че добивът на въглища трябва да бъде история и да се превърне в индустриален паметник за туризъм. Днешната Европа е вградена в един от най-силните икономически региони в света чрез упоритата работа и живота на стотици хиляди миньори и техните семейства. Ние не приемаме нито закриването на мини, нито унищожаването на работни места!

Във връзка с прехода от двигатели с вътрешно горене към електрически задвижвания, търсенето на литий, кобалт и кобалтов хлорид, необходими за електрическите батерии, достигна ново ниво. Световният пазар на ресурси днес е фокусна точка на изострената борба на империалистическите сили за максимална печалба и власт. В момента общата тенденция на подготовката за империалистическа война се засилва около така наречената „енергийна сигурност“. Няма да допуснем борбата за суровините да се превърне отново в огнището, което може да разпали пламъците на нова световна война.

За работниците борбата за суровини и минерали днес вече води до огромно засилване на експлоатацията, намаляване на заплатите, разрушаване на стандартите за безопасност и мизерни условия на труд. В същото време унищожаването на околната среда се утежнява изключително много, същото се случва и в Полша, Чехия, Словения, Гърция и други балкански страни. Новото е, че и в Европа империалистите от ЕС искат да проникнат в най-дълбоките скални слоеве и да извлекат най-редките метали. Пробни сондажи за редкоземни елементи (REE) са финансирани със средства на ЕС първо в Швеция. Те лицемерно хвалят тези нови проекти за добив като екологично устойчиви. Иронично е, че това твърдят корпорациите, които са отговорни за унищожените местности, изсичането на горите за открит добив или изхвърляне на токсични отпадъци под земята. Тези, които са отговорни за предстоящата климатична катастрофа поради прекомерното изгаряне на въглища. Минните монополи, заедно с послушните им правителства и във връзка с някои корумпирани профсъюзни лидери, вярват, че за съжаление спасяването на околната среда може да стане само за сметка на работните места и че не може да имаме и двете. Ние изискваме: работни места и опазване на околната среда за сметка на печалбата!

Ние, миньорите, сме непобедими, когато си сътрудничим с цялото работническо движение, както и с женското, младежкото и екологичното движение. Управляващите знаят за силата на борбите на миньорите. Преживели са ги в Англия през 80-те, през 1997 г. по време на голямата стачка на миньорите в Германия и това хилядолетие от борбите на испанските, полските и в момента миньорите в Украйна и Казахстан. Ето защо те искат да разцепят движението на миньорите. Ние решително се противопоставяме на взривно появяващите се гласове на националистическите и расистките движения, които искат да вбият клин между работниците и широките маси в различните страни. Сега правим крачка напред и подготвяме Европейска конференция на миньорите от 28.11 до 1.12.19 в Полша.

Нашият лозунг е взаимна подкрепа и солидарност с борбите на всички миньори по света!

Присъединете се към конференцията и я обявете във вашите компании, синдикати и организации!

Международна координационна група (ICG)

Международна координация на миньорите (IMC)

Tags: