Доклад на министъра на външните работи Хорхе Ареаса по време на 39-тата сесия на Съвета по правата на човека.

horhe

10 септември, 2018 г.

Благодаря Ви, г-н Президент.

Добре дошла, г-жо Върховен комисар Бачелет.

Бихме искали да обърнем специално внимание на пътуването на независимия експерт Алфред дe Саяс  до Боливарска република Венецуела, както и до Еквадор и на доклада, който той написа след това.

Без съмнение трябва да благодарим на Алфред де Саяс за куража да пътува до Венецуела, изоставяйки своята текуща работа, въпреки личните атаки и заплахи, които е получил още преди да пристигне на територията на Венецуела.

Този доклад за Венецуела е различен от всички останали, които до настоящия момент са били представяни от Службата на Върховния комисар за правата на човека.

Според нас това е един обективен доклад, макар да не сме съгласни с всички препоръки и констатации в него, при написването на който е използван безпристрастен подход. В конкретния случай на Венецуела, намираща се постоянно под светлините на прожекторите на комуникационните медии от цял свят, си струва всички ние да се запознаем с този доклад.

Това не е селективен доклад, не е доклад с определена политическа позиция, нито опит за намеса във вътрешните работи на посетените държави.

Независимият експерт де Саяс е имал свободен достъп и движение, срещнал се е с представители на гражданското общество, на държавните органи, на опозиционните фактори, с жертвите на политическо насилие във Венецуела, със задържаните за осъществяване на политическо насилие във Венецуела, като е разполагал с пълната свобода да осъществи контакт с всички участници.

Единствените трудности за него са се състояли в това, че някои хора са се опитали да предотвратят посещението му и че след като вече го е осъществил, непрекъснато са го атакували с цел да не оповестява своята версия за обективната реалност на случващото се в Боливарска република Венецуела. Актьори, „загрижени” и „заинтересовани лица“ (с риск от повторение), се опитват да използват темата за правата на човека, за да се намесят във Венецуела, опитват се да наложат матрицата на „хуманитарна криза“ във Венецуела с цел насърчаване на многостранна, международна намеса във Венецуела, нарушаваща нейния суверенитет.

Експертът Алфред де Саяс в своя доклад стига до заключението, че във Венецуела няма хуманитарна криза, според него във Венецуела има икономическа криза, която се дължи главно на едностранните принудителни мерки и на прилаганите санкции както от страна на Съединените щати, така и от страна на Европейския съюз, които влошават икономическата ситуация във Венецуела.

Експертът Алфред де Саяс е успял лично да се запознае с модела за гарантиране на правата на човека във Венецуела, който въпреки мерките и финансовата блокада, въпреки медийната кампания срещу Венецуела, продължава да функционира.

Той казва: „Станах свидетел на дейностите за изкореняване на неграмотността, на безплатното образование от началното училище до университета, на програмите за намаляване на крайната бедност, за осигуряване на жилища за хора в неравностойно положение и бездомни хора, за постепенно премахване на привилегиите и дискриминацията и за разширяване на медицинските грижи за всички.

Експертът Алфред де Саяс потвърждава всеобхватната агресия срещу венецуелската икономика, позната още и като санкциите, които всъщност не могат да бъдат наричани санкции, защото правителството на САЩ няма моралното право да санкционира. Това реално са едностранни, принудителни мерки, които са извън рамките на международното публично право, провеждани с цел принудителна смяна на режима, дори и със заплахата от военни действия от страна на самия президент на Съединените щати Доналд Тръмп, потвърдена включително от информацията на медиите в САЩ през изминалата седмица, както и от говорителите на правителството на САЩ, които обявяват, че се планира намеса във Венецуела, че се насърчава военен преврат, който да наруши нашата демокрация. Венецуела може би притежава твърде много петрол, твърде много природен газ, твърде много природни богатства, което я превръща в обект на най-големите капиталистически интереси в света.

Експертът казва в своя доклад: „За да бъдат дискредитирани някои правителства, техните пропуски в областта на правата на човека се увеличават максимално, за да изглежда по-приемливо насилственото им сваляне. Правата на човека се превръщат в оръжие срещу съперници, въпреки че те са наследството на всяко човешко същество и никога не трябва да се използват като оръжия за демонизиране“.

В условията на икономическа агресия срещу Венецуела докладът на де Саяс ясно отчита изкуствената манипулация на международната цена на петрола, промяната на показателя “риск за страната”, атаката срещу венецуелската валута, контрабандата на добива на петрол. И освен всичко това като допълнение, както отбелязахме по-горе, идват едностранните принудителни мерки от страна на Съединените щати и на Европейския съюз.

Голям цинизъм проявяват онези, които блокират Венецуела, а след това предлагат хуманитарна помощ. А именно: Аз те беся и след това претендирам, че съм твоят спасител.

Този Съвет признава, че едностранните мерки противоречат на международното право, на Хартата на ООН и на нормите и принципите, които регулират мирните отношения между държавите. Той също така признава, че тези едностранни принудителни мерки затрудняват, възпрепятстват и ограничават пълното упражняване на човешките права.

Алфред де Саяс в своя доклад отбелязва: „Ефектите от санкциите на Обама и Тръмп, както и едностранните мерки от страна на Канада и на Европейския съюз, са довели пряко и непряко до недостиг на лекарства като инсулин и антиретровирусни медикаменти. Санкциите могат да се считат за престъпления срещу човечеството“.

Независимият експерт де Саяс препоръчва Международният наказателен съд да отчете последиците от санкциите и от едностранните принудителни мерки като престъпления срещу човечеството като Международната съдебна система трябва да заеме позиция и да предприеме твърди действия срещу тези едностранни мерки.

От името на народа на Венецуела, от името на президента Maдуро, отхвърляме тези мерки и отправяме искане за прекратяване на агресията срещу Боливарска република Венецуела, а сега и още повече, след този доклад, който потвърждава политическата и икономическа агресия, заплахата за използване на военна сила, медийната агресия срещу нашата страна.

Предполага се, че държавите трябва да си оказват съдействие, че държавите са тези, които трябва да си сътрудничат.

Експертният доклад има конструктивен подход и въпреки че не сме съгласни с някои твърдения в него и с част от неговите препоръки, ние смятаме, че той има голям принос за обективното изследване на венецуелската действителност.

Функцията на универсалната система за човешки права е всички ние да изграждаме и да си сътрудничим в разработването и прилагането на политики, които консолидират напредъка и преодоляват предизвикателствата, които могат да възникнат в областта на човешките права.

Опитът показва, че не съществуват конкретни, нито положителни резултати, ако се поеме по пътя на безпочвените клевети, както досега сочат докладите на Върховния комисар.

Ние потвърждаваме още веднъж ангажираността на Боливарска република Венецуела към универсалната система за правата на човека.

Ние отново изразяваме нашето желание за сътрудничество и съдействие със Службата на Върховния комисар за правата на човека, като в същото време потвърждаваме нашата водеща роля в този Съвет по правата на човека, и бихме искали още веднъж да благодарим на независимият експерт Алфрес де Саяс за неговия кураж и съпричастност във връзка с насърчаването на един демократичен и справедлив международен ред.

Благодаря за вниманието.

Tags: