КП на САЩ – послание за солидарност, с чилийските другари

До: Централният комитет и всички членове на Комунистическата партия на Чили.

Комунистическата партия на САЩ реагира с възмущение на последните агресивни атаки срещу офисите на вашата партия, включително и на Централния комитет, които доведоха  до нараняване на някои от другарите ви,срещу кражбата на важни елементи и щети на сградата и нейните съдържания. Бихме искали да изразим солидарността на всички наши членове срещу тези подли действия.

За нас, атаките служат като доказателство за изключително важната роля, която вашата партия е играла в продължение на много десетилетия в развитието на класовата борба. Трябва да отбележим, тези безчинства съвпадат с подновяването на дългата борба във вашата страна за основните права и социалната справедливост, вашата партия играе решаваща роля в мобилизирането на студентите, фермерите, работниците, местните хора и други, които формират политическия пейзаж. Ние разбираме това деструктивно и престъпно поведение като сигнал на отчаяние от страна на капиталистите в пълнат си анеспособност да отговарят на спешните и дългосрочни потребности на хората. Наш дълг е да продължим запознаването на всички за героизма на Комунистическата партия на Чили и за нейния поучителен пример в класовия конфликт във вашата страна.

Ние също така споделяме, че опитите на тези елементи, да извършат страхливата атака, че органите на правителството на г-н Пинера отговори с презрение и безотговорен начин, показва, че заплахата от фашизма и диктатура не е изчезнала от на политическата сцена в Чили. Ние много добре знаем, че такова насилие извършено от анти-комунистическите елементи, както и в дните на диктатурата на Пиночет и преди, имат връзки с реакционните кръгове в САЩ, от които те ще получат морално, а може би и друга подкрепа.

Ние сме решени  да направим всичко възможно, за да спрем ръката на Северно- Американската имперска сила.

Международен отдел
Комунистическата партия на САЩ

Tags: ,