МОЩНА СТАЧКА НА МИНЬОРИТЕ В ПЕРУ УСПЯВА ВЪПРЕКИ МАСИРАНАТА ДЪРЖАВНА РЕПРЕСИЯ

sta`ka-peru

Скъпи другари!

Във вторник, 10 септември, в цялата страна в Перу започна безсрочна стачка на миньорите, към която призова общата организация на профсъюзите на миньорите и  металурзите FNTMMSP. Стачката се подготвяше в течение на няколко месеца. Още през април конференцията на ИКОР за Латинска Америка взе решение за солидарност и се задължи да съдейства за координацията на борбата на международно ниво — предвид сегашното изостряне и политизация на борбата сега това излиза на дневен ред! Затова ви изпращам тази кратка информация. Против стачката масирано прилагат репресивния държавен апарат: Грубо прилагане на полицейска сила на 12 септември в Лима под предлог, че миньорите уж били щурмували министерството на труда и го разрушили, което профсъюзът отхвърля. Наистина, миньорите са  влезли в министерството, но за да протестират против обявяването на стачката за незаконна и против това, че миннодобивните концерни отклоняват всякакви преговори. 17 представители на профсъюзите, миньори и поддържащи ги лица, в това число и жени, били задържани от полицията! Стачката се нуждае от нашата международна солидарност! Незабавно освобождаване на задържаните миньори и активисти! За правото на стачка — против обявяването на стачката за незаконна и пречките на  миньорите, искащи да заминат за Лима, против блокирането на мобилните и интернет комуникациите на стачниците и т.н.

Борбата не е само перуанско дело. Тя  е в тясна връзка с международната координация на миньорите; от I Международна конференция на миньорите в Арекипе се създадоха тесни връзки и обмяна на опит. В първите дни на стачката Андреас Тадишак, главен координатор на международната координация на миньорите, замина за Перу, за да осъществяват международна солидарност и сътрудничество. Понастоящем изработват декларация на ИКГ (информация по: www.minersconference.org). Перуанските миньори изискват основни профсъюзни права, в частност право на единно представителство в колективните преговори, против разкола на отделни предприятия. Те са за единство на щатните работници с временните и заемните работници. В програмата си те приеха и единството на борбата за работни места в миннодобивната промишленост и борбата против хищническото използване на естествената околна среда, и на практика те се свързват с борбата на общините от регионите с минно дело против опустошаването на  страната. Те не се примиряват с държавния гнет. Днес тяхната борба е международен център, в който е възможна голяма крачка напред в изграждането на международна координации на миньорите и укрепване на международното единство на работниците, до акции и стачки на солидарност. Това е призив към всички нас в ИКОР да  информираме за тази борба във всички страни и да стимулираме международната солидарност и борчески акции, особено в миннодобивните предприятия и региона и съответните профсъюзни и други масови организации. Миньорите са ядро на отряда на международния промишлен пролетариат. В разни страни, както наскоро в САЩ, се развива усилена борба.

Стачката в Перу може да развие значителна привлекателност във връзка с  прогресивния поврат на настроенията и борбата против движението надясно в цял свят. Открива се голям шанс за съединяване на международното организирано работническо  единства с изглаждането на ИКОР и подкрепата на революционната перспектива. Изпращайте декларации, снимки и т.н. за международна солидарност до ИКОР за публикуване.

Надяваме се да получим предложение от перуанските организации на ИКОР, за да представим скоро резолюция на ИКОР за подпис.

Със сърдечни и боеви привети

Моника Гертнер-Енгел

Tags: