ИЗ ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАТОРИТЕ ЗА ЕВРОПА ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ (ЕКК)ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

ICOR

Увод

Начело с политиката на американския империализъм общата опасност от война продължи да се изостря с огнища в Иран, Сирия, Украйна… По цял свят отново и отново се разгарят масови протести като в Хонконг, обаче показват и необходимостта от ясна практическа, както и теоретична революционна алтернатива в тези борби.

Индикациите за стагнация и намаляване на темповете на растеж, както и абсолютното намаляване в икономическото развитие в промишленото производство в различни европейски страни може да са предвестници на нова световна икономическа и финансова криза. Търговската война между САЩ и Китай, както и предстоящият Брекзит изострят това развитие.

В прехода към глобална екологична катастрофа си проправят път драматични качествени промени (рязкото измиране на горите, бързо стопяване на полярните ледове, драстична загуба на разнообразие на видове…) с променящи света проявления. От бунта на младежта произлезе целенасочената борба в движението „Петъци за бъдеще”: поемане на курс към променяща обществото борба за околната среда въз основа на политическа самостоятелност и надпартийност – или подчиняване на империалистическия и дребнобуржоазен екологизъм, антикомунистическо разцепление на движението и разграничаване от революционните позиции в екологичната борба. Тук и ние като ИКОР имаме своето място.

  1. Изграждането на ИКОР Европа направи съществена крачка напред особено с кампанията против империалистическия ЕС

Тази кампания беше определяща в работата ни през последната половин година. В окръжното писмо за първоначална оценка се казва: „Ние като ИКОР Европа можем да сме горди с нашата първа обща кампания. Кампанията на ИКОР беше за ляв бунт срещу империалистическия ЕС. Това беше нашата запазена марка!” Декларацията на ЕКК за ЕС след приключване на кампанията изтъква какво научихме: сътрудничеството на организациите от ИКОР при съвместни прояви. Такива съвместни прояви са особено важни при взаимното израстване на организациите от ИКОР и тяхната сила на излъчване.

Съвместната декларация на ЕКК за ЕС беше публикувана в различни вестници на организациите членове. В дните за борба и протестите бяха използвани въздействащи плакати/стикери и транспаранти, напр. на жълтите жилетки или против реакционната политика към бежанците; беше развита задълбочена образователна работа при мероприятията и обученията с помощ на реферата на ЕКК за империалистическия ЕС; бяха събрани дарения за финансиране на кампанията. Френските другари от UPML и  UCL оценяват: „Можахме да установим връзки с много комунистически и революционни организации във Франция. Решени сме въз основа на ясни принципи да встъпим в борбата за единство на комунистите, против сектанството и опортюнизма. Партийното строителство трябва да бъде първа грижа за всички, които защитават комунистическото наследство, което ние написахме в края на кампанията ни в общо писмо на UPML и  UCL до комунистическите организации и отделни лица във Франция с предложение за алианс на революционерите като първа крачка за тази обща работа.” Двете организации успяха да постигнат по-нататъшно единство помежду си.

  1. Организирането на международна солидарност от координаторите на ЕКК повишава международния авторитет на ИКОР Европа

По време на кампанията против империалистическия ЕС Международният координационен комитет (ИКК) и ИКОР Америка призоваха за солидарност с венецуелския народ срещу заплахата от агресия на САЩ на 16 май. По наше наблюдение акции на солидарност имаше във Франция, Нидерландия, Германия и България.Също така в случая с нахлуването на фашистките войски на Ердоган в Рожава продължава да важи, че организациите на ИКОР изразяват протеста си – най-добре чрез акции на улиците. Също така координаторите изпратиха адреси на солидарност против нападенията над бежанеца Аласа, за солидарност с движението „Петъци за бъдеще” и с палестински другар, на когото в Берлин беше наложена забрана да говори против империалистическата конференция за Близкия Изток. Срещу безсрамната атака срещу нашите швейцарски другари и МЛПГ в края на април в буржоазния вестник Нойе цюрихер цайтунг незабавно беше обявена солидарност от нашите координатори и други организации от ИКОР. Появилата се по-късно обща декларация на ЕКК достави мащаби в борбата с антикомунизма. Срещу фашистките смъртни заплахи срещу водещи другари от МЛПГ и забраната за провеждане на възпоменателно тържество за Ернст Телман на мястото на убийството му преди 75 години с протестни писма изразиха своята солидарност многобройни организации сред които MLGS, Rode Morgen, MPL, UPML, ПР Босна, RKAP Русия, KKE-ML, Red Party Норвегия, Комунистическа партия на Великобритания-МЛ и др.  Те бяха прочетени на много  впечатляващото паметно събитие във Ваймар и изявиха международната сила на ИКОР.

Tags: