РЕЗОЛЮЦИЯ НА 24-Я КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП)

ck-bkp

05.09.2020г.

   31 години след предателството на изродилата се върхушка на нашата партия през 1989 г., у нас е напълно реставриран капиталистическият обществен строй. Българският народ е ограбван от „наши” и чужди грабители.

Но не успяха да унищожат, възстановената от другаря Владимир Спасов и неговите съратници –  Българска комунистическа партия, въпреки напъните – враговете на народа не можаха да я погубят.

Задълбочаващата се обща криза на капитализма,с присъщите и́ белези като бясна и жестока конкуренция между отделните империалистически държави,борба за нови пазари,водеща до стремеж за преразпределение на сферите на влияние, включително и чрез война, надигащите глава фашизоидни елементи и все по-тежкото положение на трудещите се, просто крещят в лицето на комунистите,че е нужна силна партия, която да отърве българския народ от желязната пета на капитала.Това може да стане само като укрепваме организационно партията, засилваме партийната дисциплина и успеем да привлечем в нашите редици всички честни комунисти.

   Наша стратегическа цел остава възстановяването на социализма, очистен от ревизионистичните извращения, и построяването на комунистическо общество у нас.

„Целият опит на работническото движение показва,че комунистите,даже при своята относителна малочисленост, се явяват като мотор на боевата активност на пролетариата.”/Г.Димитров.Сталин и международният пролетариат/

Като комунисти – интернационалисти ние винаги сме били против войните и техните подпалвачи, били сме на страната на онеправданите и поробените, на подложените на империалистическа агресия.

24 конгрес на Българската комунистическа партия направи изводите: „Първо,трябва да пристъпим към решително подмладяване на ръководните органи на партията и второ-да се предпазим от уклона да приемаме нови членове на калпак, на килограм”. Като основен недостатък определя голямата натовареност на едни и същи хора.

   По коалиционната политика се реши, БКП да положи усилия за обединението на всички комунисти в една партия. Като изрично се акцентува върху задължителното преминаване през следните етапи:

   „1.Единодействие на комунистическите партии. Създаване на Координационен съвет за единодействие.

   2.Болшевизация на Комунистическите партии, работещи в Координационния съвет.

   3.Създаване на Съюз между Комунистическите партии, работещи в Координационния съвет, на болшевишка основа.

   4.Организационно обединение на болшевизираните партии в единна революционна марксистко-ленинска партия.”

Българската комунистическа партия подкрепя справедливите искания на протестите срещу корумпираното управление на буржоазните управници и в бъдеще ще работи те да придобият класов характер. Предупреждава обществеността за възможността те да бъдат овладени от реакционни сили.

Tags: