Едно писмо до международното комунистическо и работническо движение

Бихме искали да ви представим кратка презентация и анализ на последвалите събития, случващи се в нашата страна, Сирия, така че бихме могли да подчертаем някои факти, от една страна, и да изобличим някои лъжи произведени и пуснати на пазара от империалистическата пропаганда срещу Сирия.

Откакто започнаха  събитията през март миналата година, десетки телевизионни станции в Америка, Великобритания и Франция, някои станции в арабския свят, както и стотиците сайтове в интернет, бяха мобилизирани да работят  усилено за да се фалшифицира реалността на тези събития пред световното обществено мнение , специални програми се излъчват за да служат натази цел  ден и нощ.

Американският президент ежедневно дава изявления, които включват груби заплахи срещу Сирия, които представляват явна намеса във вътрешните работи на Сирия. Високопоставени длъжностни лица в Европейския съюз подражават на американския президент.

Такива заплахи за интервенция  стигат  върхната си точка, когато Американския  президент твърди, че сирийския режим  е ирелевантен и нелегимен. Преди бяха наложени несправедливи икономически санкции срещу сирийския народ и неговата икономика. Още по-опасни са плановете, обсъдени и одобрени от НАТО, за  започване  на въздушни удари в продължение на няколко седмици срещу 30 стратегически обекти в Сирия, подобни на тези, които бяха използвани в Югославия.

Някои служители в Европа никога няма да се поколебаят да призоват за справяне с положението в Сирия, по подобие на либийската криза. Десетки хиляди цивилни бяха избити, десетки растения и стопански обекти са  унищожени от въздушните удари, в момента  Либия е разделена.

Държавите – членки на империалистическият международен съюз се опитват с всички възможни средства,  да приемат в Съвета за сигурност на ООН резолюция, осъждаща Сирия, след това да бъдат приети последователни резолюции срещу Сирия и да я подчинят на глава седма от Хартата на ООН, така че да се легализира агресивната  кампания. Благодарение на опозицията на Русия и Китай, придружени от Южна Африка, Индия, Бразилия и Ливан, империалистическите опити на Съвета за сигурност на ООН за сега, са провалени.
Всички тези действия се провеждат под различни предлози:
1. Демонстрантите в Сирия уж били избивани.
2. Манипулирането на ООН за недостатъци на режима вСирия, като например липсата на демокрация и за монопол на властта от управляващата партия, с цел да окажат натиск върху режима да приеме някои вътрешни промени, въпреки че всяка вътрешна промяна трябва да се разглежда като  част от националния суверенитет на всеки окръг.

Всъщност, няколкото протестни демонстрации започнаха през миналия март и призоваваха за социални, икономически и демократични, реформи. По-голямата част от тези искания бяха подкрепени от нашата партия, като начин да се справим с нежеланите ефекти от прилагането на една либерална програма в икономиката, сблъсъци с Международния валутен фонд, както и трансформацията на Сирия към пазарна икономика. Ефектите са в ущърб на нивото на живот на бедните и средните слоеве.

Политическото ръководство на партията непрекъснато предупреждаваше, чрез партийната преса, на  официалните срещи и с официални меморандуми, последният от които беше преди пет седмици. Демонстрациите бяха мирни.

Скоро те бяха манипулирани от религиозните фундаменталисти и радикалните групи, чиито идеологии, датират от Средновековието.

Демонстрациите се превърнаха от мирни във въоръжени, насочени към постигане на цели, нямащи нищо общо със социалните и политическите реформи. Докато се занимаваха с тези демонстрации, официалните сили за сигурност извършиха няколко грешки, които са неоправдани и действията им бяха последвани от реакции. Десетки цивилни и войници бяха убити. Въоръжените банди атакуваха обществените и частните имоти, както и създаваха пречки вътре в някои градове, в които те имаха надмощие. През последните няколко месеца, тези банди бяха заети дасъздават въоръжени места в граничните райони между Сирия и Турция, Ливан, Йордания и Ирак, за да си подсигурят непрекъснати доставки на оръжие от тях.

Във всеки случай, бандите не успяха да изградят стабилна база по границата. Това струваше живота на стотици цивилни граждани и войници, т.е. повече от 2000 жертви. В същото време някои от събитията се преувеличаваха. Фактите се фалшифицираха. Съвременните електронни и медийни съоръжения бяха заети да покажат, че сирийската армия е напълно отговорна за тези актове, както и че въоръжените банди не носят отговорност.

Поради натиска на събитията, правителството прие редица социални и демократични реформи, включително: отмени спешните мерки, извънредните съдилища, и разгледа юридически исканията на мирните демонстрации. Наскоро беше приет нов избирателен закон и закон, позволяващ създаването на политически партии. В ход е подготовката засъздаването на  нова или за промени на конституцията.

Нови закони, отнасящи се до медиите и местната администрация също са били приети.

Целта на тези закони и процедури са: да се разбие монополът на властта от Баас управляващата партия, за да се създаде едно плуралистично и демократично общество, за да бъде осигурена свободата на изразяване и да се признае правото на опозицията да се занимава мирно с политическа дейност.

Въпреки нашите резерви по отношение на някои членове, тези закони са много важни. Повече от четиридесет години, нашата партия се бори да има такива закони. Ако тези закони бъдат изпълнени, те могат да се считат като важна стъпка към прехода на Сирия към демократично и плуралистично общество.

Големи части от националната мирна опозиция приветства тези процедури, като имамаме предвид, че фундаменталистката и въоръжената опозиция все още се придържат към мотото на свалянето на режима.

Като се опитват да обрисуват проблемът  като сектантски или като религиозни борби, това  явно е подправяне и фалшифициране на фактите.
Можем да обобщим ситуацията, както следва:
• въоръженото напрежение в сирийските села и градове е намалено. Въоръжените банди пострадаха тежко. Въпреки това, някои от тях са в състояние да възобновят дейността си.
• мирните демонстрации не са изчезнали и не се съпровождат с насилие.
• Държавата  призова националната опозиция, да вземе участие в цялостния политически диалог с цел да помогне за постигането на мирен преход към демокрация и плурализъм. Такъв диалог е изправен пред много трудности, най-важният от които е натискът  на въоръжените  групи, които се противопоставят на мирния  диалог и мирното решение,  подкрепяни от чужбина.
• империалистическата и колониалната заплаха срещу Сирия  се увеличиха. Въпреки, че тези заплахи са изправени пред много трудности,  ние трябва да сме готови  да им се противопоставим.
Що се отнася до ситуацията в нашата страна тя е както следва:
– Протестните движения все още съществуват на различни нива. Те се различават едно от друго. Човек може да забележи, че повечето движения започват от джамии, от селските райони и бедняшките квартали, къщи и се насочват към градските центрове.
– Движението в  етническите или религиозните малцинства е оскъдно. Във фабриките, университетите и синдикатите не съществува.
– В средите на едрата буржоазия, особено в големите градове Алепо, Латакия, и Дамаск, там не се забелязва.
– Няма движение вътре в клановете и племената.
– Опозицията е съставена от широк и разнообразен спектър от партии. Някои от тях са патриотични, които се противопоставят на външната намеса и въоръжените банди. В допълнение, има мюсюлмански, които са най-активните и добре организирани партии в страната и чужбина.
 
Има, също така, няколко групи традиционалисти с различна ориентация, чието влияние се вижда много ясно по време на събрания и демонстрации в различни области. Тези групи не крият своите цели, които обикновено са реакционни и сектантски.
В момента най-активните и важни групи, откакто започнаха протестите за координация на местно ниво, са основно различните групи от млади хора, които не предлагат някакви общи ясни идеологически планове или насоки, с изключение на лозунга „Долу режима“. Те са изложени на външен и вътрешен натиск.

– Отделът в чужбина, състоящ се предимно от интелектуалци, традиционалисти, лица, които са напуснали режима.

През изминалия период, тези сили проведоха няколко конференции в чужбина (с изключение на срещата, проведена в Самир Еймис в хотел в Дамаск от вътрешната опозиция) с цел да се мобилизират силите и да се координиратдействията. Идеологическите, политическите различия, както и различията в интересите надделяха. Някои опозиционни сили в чужбина работят усилено, за да спечелят подкрепата на чуждестранните и колониалните сили.
– До сега, САЩ, Франция и Великобритания са водещи вмеждународната кампания за заплахи и подстрекателство срещу режима в Сирия с цел да се наложат все повече и повече пакети от санкции на Сирия, по специално санкциите от страна на Съвета за сигурност на ООН и другите международни организации , Русия и Китай продължат да се противопоставят, за налагане на такива санкции и процедури. Турция е избрала опортюнистична позиция, която се движи нагоре и надолу според изборния политически и регионален интерес. Грубо казано, има международно единодушие за преки военни мерки срещу Сирия. Това, което се случи на Либия, се дължи на факта, че  не прие резолюциите на Арабската лига и Съвета за сигурност на ООН. Конфликтът по този въпрос е ожесточен.
– С изключение на Катар, който играе жизнено важна роля в заговора срещу Сирия, има различни мнения и позиции в арабския свят по отношение на ситуацията в Сирия.
– Ден след ден, икономическата ситуация се влошава, натискът върху условията на живот на масите се увеличава.
– Режимът е последователен и има големи възможности. Пет месеца от началото на събития, нито една от основните институции (партия, армията, сигурността, държавните институции, посолства, популярни организации, синдикати, прогресивния Национален фронт … ..) никога не са били така сплотени .

Със сигурност, картината не е статична и трябва да се разглежда в съответствие с нейната динамика, променливост и развитие.

Възможни сценарии:
– Кризата може да продължи за дълъг период, което води до повече бедствия, кръвопролития, страдания.
– Ако  съборят режима, ще настане обща анархия. гражданска война или нещо подобно, които да проправят пътя за външна намеса.
– Очевидно разцепление в опозицията може да се случи, като част от нея приеме откриването на сериозен диалог с режима, за да се постигне нов обществен договор в страната.
– Да се ​​сложи край на различията в подходите и „неподвижността“ по отношение на силите на режима.

Има два възможни резултата: или да се движи напред към постигане на политическо решение на кризата, или да направи бърза приватизация, като е възможно да продължи да прибягва до справяне с кризата с цената на всичко.

Трудно е да се предсказват начините, които правят решението възможно.
– Някои неочаквани събития могат да се случат, всички партии могат да направят компромис, или да приемат сделка, наложена от външни сили, за да се помогне на страната.
Къде е страна в момента?

Да започнем с това, че бихме искали да привлечем вниманието ви, че нашата партия е изпратила меморандум до Регионалното управление в навечерието на десетата конференция на AL-Baa’th през 2005 г.. Партията настоя, че държавата трябва да бъде отделена от партията, демокрацията  и свободите да бъдат гарантирани, да се приемат наредби за спешна помощ, да бъдат приети, демократичен закон за партиите , и становище за освобождаване на политическите затворници, господство на AL-Baa’да бъде прекратено,  борба с корупцията… и др.

Освен това, ние бихме искали да добавим, че партията има твърда позиция, във всички документи, приети по време на последния период, че подкрепя националната позиция на Сирия.

За да се материализира тази цел, социалните, икономическите и демократичните потребности на народните маси трябва да бъдат изпълнени. Обсъдихме в детайли тези изисквания в нашите конференции и документи.
.

Накратко, нашата партия смята, че същността на сегашната криза е в диспропорцията между структурата на режима и задачите на Сирия. В същото време партията подчерта, че  врага и империалистическите сили, използват тази вътрешна  диспропорция, за да се повиши нивото на конспирация срещу Сирия, и да я използват като троянски кон, за да обслужва техните добре познати цели, както бе споменато по-горе .

Съответно, Сирийската комунистическа партия (Unified) не е неутрална по отношение на необходимата алтернатива, от една страна, и необходимите средства за постигането на тази цел, от друга.

Политическото решение и непрекъснатостта на реална и радикална реформа представляват единственият начин за излизане от кризата. Процедурите за сигурност помагат за увеличаването на компонентите на кризата и  я задълбочават повече и повече и изпразват от съдържание реформите.

Настоящата ситуация изисква и верен конструктивен диалог с всички честни и патриотични сили, независимо от различията в мненията или гледните  точки за целите на постигане на споразумение или радикален план за реформа, обслужващи нуждите на народните маси и гарантирането създаването на гражданска светска и демократична държава,  за да се се противопоставят на империалистическата и израелските планове в региона.

Ако диалогът налага наличието на подходящ климат, диалогът сам по себе си може да помогне за създаването на такъв климат, тъй като другите варианти биха  довели само до повече кръвопролития, повече бедствия за страната и хората.
Уважаеми другари;
Поради слабостта на сирийските средства за масова информация в конфронтацията с гигантските медии на империализма, в мобилизирането на силите от цял свят срещу Сирия и антисирийския алианс, състоящ се от империалистическите сили с техните марионетки в региона, включително Турция , която прие прагматична политика, за да споделят хегемонията на западните страни от региона, в резултат на всичко това, нашата партия се надява, че всички комунистически, работнически и демократични страни в света ще помогнат за разпространението на тези разяснения в общественото мнение в техните страни.

Също така, ние призоваваме тези страни,  да подкрепят Сирия, защото тя е най-важната арабска страна срещу империалистическите планове да доминират в Близкия изток, и твърдо се противопоставят на американско-израелския план за района – той да бъде разделен на няколко сектантски субекта, които лесно ще бъдат контролирани. Сирия подкрепя националната съпротива в Палестина, Ливан и Ирак. Освен това подкрепя правото на палестинския народ,  да освободи своите територии и да създаде национална държава със столица Йерусалим.
Дамаск: 17/9/2011
Hunein Nemer
Първи секретар на
Сирийската комунистическа партия

Тел: (+96311) 4410264, 4429503 Дамаск
Факс: (+96311) 4422383
Дата :17-9-2011
E-поща: scp@scs-net.org

Tags: ,