До ЦК на БРП/к/, ПБК, СКБ и КПБ

ck-bkp

Другарки и другари,

 

Предвид задълбочаващата се икономическа, социална, политическа и морална криза в страната и надигащите отново глава фашизоидни елементи става особено необходимо обединяването на комунистите в една марксистко-ленинска партия. Дълги години се говори за обединение, но в резултат само се създават нови партии, включващи думата „комунистически” в наименованието си, което води до още по-голямо разединение.

Това не може повече да продължава и всички комунисти трябва на дело да докажем достойни ли сме да носим това почетно звание.

По предложение на областното ръководство на БКП – Ст. Загора, потвърдено от ЦК на БКП, каним всички честни комунисти на среща за решаване на пътищата и начините за обединение на комунистите, която ще се проведе от 10 ч. на 17 ноември 2018 г. в Стара Загора, читалище „Климент Охридски”, ул. „Цар Симеон Велики” (бивша ул. „Георги Димитров”) № 156.

Входът е свободен за членове на комунистическите партии срещу представяне на членска книжка и лична карти и/или пропуск и след попълване на анкетна карта.

 

За ЦК на БКП

председател

Владимир Цеков

Tags: