Информационно съобщение

  На 19.09.2021 г. се проведе редовно заседание на ЦК на БКП с дневен ред въпросът за идеологическата подготовка на кадрите и изработване на позиция на партията за предстоящите извънредни парламентарни избори и изборите за президент. Заседанието протече при висока активност от страна на присъстващите, оживени дискусии и разгорещени спорове, които на моменти излизаха извън рамките на дневния ред. По първа точка се наложи мнението, че въпреки усилията, които полага ПБ на ЦК на партията, идеологическата подготовка и идейно-политическото ниво на кадрите все още не са на нужната висота, което води след себе си до незадоволителна агитация и пропаганда на нашите идеи сред масите, а също така и до неправилна ориентация и оценка на политическата обстановка и взимане на необосновани решения. Обърнато беше внимание на председателите на Обл. комитети на партията и на тези на ППО да отстранят слабостите и да се заемат с обучението на своите кадри, а също и със самоподготовката си, което е залегнало като изискване и в Устава на партията. Препоръчано беше да се повишат изискванията към кандидатите за встъпване в нашите редове, да се извършва внимателен подбор и в партията да попадат само проверени хора със задоволителна политическа компетентност. Решено беше изработените от ПБ материали за марксистко-ленинската подготовка да бъдат изпратени до всички ППО. Също така беше констатирано, че нашите вестници „Работническо дело” и „Комунистическо дело” не достигат до всички членове на партията поради организационни слабости. В бъдеще може би ще се наложи квотен принцип за получаване на вестниците – според броя на членовете на партийните организации, но за сега такова решение не беше взето.

  По останалите точки от дневния ред, взетите решения са изложени на страниците на настоящия вестник под заглавие „Позиция…”

ЦК на БКП, Дело прес