ПРОБЛЕМЪТ С ВОЕННО-БИОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА САЩ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕШЕН

  9 октомври, „Женмин жибао“ – На 7 октомври китайските и руските външни министри направиха съвместно изявление за укрепването на Конвенцията за забрана за разработването, производството и складирането на бактериологично (биологично) и токсично оръжие и за тяхното унищожаване (КБТО) . В изявлението се отбелязва, че чуждестранната военно – биологична дейност на САЩ представлява сериозна заплаха за националната сигурност на Русия и Китай и е пречка за сигурността на съответните региони. Съединените щати трябва да действат по открит, прозрачен и отговорен начин, като надлежно докладват за своите военно – биологични дейности, извършвани в чужбина и на национална територия. Освен това САЩ трябва да спрат да създават изключителни механизми за проверка на разпоредбите в Конвенцията, за поемането на контрола и надзора.

  Това изявление изпрати ясен политически сигнал, че международната общност няма да пренебрегне военно – биологичните дейности на САЩ.

   Действията на Съединените американски щати в тази област са под постоянен контрол. Като страна с мощни биотехнологични и военни възможности, САЩ наследиха план за разработване на биологично оръжие от блок 731 и дори след като се присъединиха към КБТО, те все още произвеждаха биологични оръжия, базата Форт-Детрик беше наречена „най -черния експериментален център“. В същото време под ръководството на въоръжените сили на САЩ бяха открити над 200 биологични лаборатории в Централна Азия, Източна Азия, Югоизточна Азия, Източна Европа, Близкия изток и Африка, което от своя страна предизвика масови протести. Наскоро американските военни бяха държани отговорни на територията на Република Корея за военно -биологичните дейности на американските войски, това е най – добрият пример.

  През август тази година правителството на Китайската народна република официално се обърна към Световната здравна организация (СЗО) с искане да провери биолабораторията във Форт Детрик, както и да предаде документ, разясняващ много съмнителни моменти. Тези съмнения се основават на информация в открити официални документи, медийни съобщения и научни статии.

  КБТО е най -добрият начин. Наличието на механизъм за контрол и проверка позволява веднага да се разбере кой спазва правилата и кой не. Най – вече Съединените щати се подозират, понеже постоянно отказват  проверки. През 2001 г., след седем години неуморни преговори, противно на желанията на огромното мнозинство, възобновяването на многостранните преговори за разработване на протокол към Конвенцията не се осъществи. САЩ едностранно се оттеглиха от този процес, въпреки факта, че почти беше постигнат консенсус. Като извинение за излизането си Вашингтон използва оправданието, че „биологичните дейности са технически непроверими“. В продължение на 20 години САЩ постоянно се изказват против възобновяването на преговорите, в резултат на което ефективността и авторитетът на Конвенцията бяха много слаби.

  По време на поредица от срещи на държавите – членки на КБТО през септември тази година над 100 държави, включително КНР и Руската федерация, поискаха възобновяване на преговорите за разработването на протокол към Конвенцията, за да се одобри механизмът за наблюдение и проверка възможно най – бързо. Съединените щати обаче продължават да стоят на противоположната страна на международната общност. Действията на Вашингтон пораждат още по – големи съмнения и загриженост в нея.

  По – ироничното е, че от една страна САЩ искат да избегнат проверката, а от друга политически проследяват произхода на нов тип коронавирус в Китай. Експертите на СЗО вече са стигнали до авторитетното заключение, че изтичане от лабораторията в Ухан е изключително малко вероятно, но САЩ продължават да спекулират по темата за „лабораторни пропуски“. Действията на Вашингтон са класически пример за двойни стандарти.

  Китай и Руската федерация възнамеряват непрекъснато да защитават КБТО и да положат усилия за създаване на ефективни механизми за проверка. Страните посочват, че проблемът с военно – биологичните дейности на САЩ със сигурност трябва да бъде решен.

превод Милчо Александров

Tags: