РЕЗОЛЮЦИЯ НА 20-ИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА КИТАЙ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА КПК

  ПЕКИН, 22 октомври (Синхуа) – Следва пълният текст на Резолюцията относно проекта за промени в Устава на Комунистическата партия на Китай, приета от 20-ия Национален конгрес на КПК на 22 октомври 2022 г.

  РЕЗОЛЮЦИЯ НА 20-ИЯ ОБЩОКИТАЙСКИ КОНГРЕС НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА КИТАЙ ОТНОСНО ПРОЕКТА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА КПК

  /Приет от 20-ия Национален конгрес на Комунистическата партия на Китай на 22 октомври 2022 г./

  20-ият Национален конгрес на Комунистическата партия на Китай разгледа и единодушно прие проекта за промени в Устава на КПК, внесен от 19-ия Централен комитет, и реши да влезе в сила от датата на приемането му.

  Конгресът смята, че насърчаването на китаизацията и модернизацията на марксизма е процес на стремеж към истината, нейното разкриване и неотклонно придържане към нея. След 19-ия партиен конгрес Централният комитет на КПК, с другаря Си Цзинпин в основата си, последователно съчетава основните принципи на марксизма със специфичните реалности на Китай и най-добрите постижения на традиционната китайска култура, представя редица нови концепции, нови идеи и нови стратегии в областта на публичната администрация, непрекъснато обогатява и развива идеите на Си Цзинпин за социализма с китайски характеристики в новата ера, отваря нови хоризонти в китаизацията и в модернизиращия се марксизъм. Идеите на Си Цзинпин  за социализъм с китайски характеристики в новата ера са марксизмът на съвременен Китай, марксизмът на 21-ви век и квинтесенцията на китайската култура и китайския дух в съвременната епоха. Конгресът единодушно одобрява въвеждането на новите резултати от развитието на идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайска специфика в новата ера след 19-ия партиен конгрес в Устава на партията, за да демонстрира допълнително постиженията, постигнати от Централния комитет на КПК, от които другарят Си Цзинпин е ядрото в насърчаването на теоретичните, практическите и институционалните иновации в партията. Конгресът задължава всички партийни другари да разберат дълбоко решаващото значение на утвърждаването на статута на другаря Си Цзинпин като ръководно ядро ​​на ЦК на КПК и на партията като цяло, водещата позиция на идеите на Си Цзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера и цялостното прилагане на идеите на Си Цзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера, неотклонно да ги следва във всички аспекти и в целия процес на партийната и държавната дейност.

  Конгресът вярва, че в хода на вековна борба нашата партия, винаги поддържайки своята привързаност към първоначалната си цел и възложената мисия, обединявайки и ръководейки многонационалния народ на страната, вписа най-голямата епопея в хилядолетната история на китайската нация постигна редица големи успехи, натрупа ценен исторически опит. Конгресът одобрява включването в Устава на партията на съдържание за първоначалната цел на партията и възложената и՛ мисия, за нейните основни постижения и историческия опит от стогодишната борба. Решителността за борба и победа е могъщата и непреодолима духовна сила на партията и народа. Всички успехи на партията и народа са постигнати от тях чрез борба. Конгресът одобрява въвеждането в Устава на партията на съдържанието за развитие на бойния дух и усъвършенстване на умението за водене на борба. Тези допълнения са много важни, за да вдъхновят всички партийни другари да укрепят историческото доверие, да увеличат историческата инициатива, да останат винаги отдадени на първоначалната си цел и мисия, да наследят червения ген, да усвоят историческите характеристики на новата голяма борба, да се обединят и да водят  страната с многонационален народ в извоюването на нови победи в каузата на социализма с китайска специфика.

  Конгресът вярва, че на тържественото събрание по повод 100-годишнината от основаването на Китайската комунистическа партия другарят Си Цзинпин тържествено провъзгласи от името на партията и народа, че сме постигнали целта за пълното изграждане на умерено проспериращо общество на стогодишнината на КПК и започнахме да се движим напред към реализиране на целта за пълно изграждане на модернизирано общество. За социалистическа власт, насрочена за стогодишнината на КНР, като се има предвид всичко това, бяха направени съответните промени в партийния Устав. Въвеждането на тези промени в Устава помагат на всички членове на партията да разберат напълно и точно новите изисквания за развитието на каузата на партията и държавата в новата кампания в новата епоха, да концентрират сили за реализиране на целта посветена на стогодишнината на КНР и реализираща китайската мечта за голямо подмладяване на китайската нация, допринася за консолидирането на волята и силите на цялата партия и многонационалния народ на страната за водене на съвместна борба.

  Конгресът вярва, че 20-ият партиен конгрес постави централната задача на Комунистическата партия на Китай в новата кампания в новата ера – да стимулира цялостно голямото подмладяване на китайската нация чрез китайска модернизация, че основните икономически институции, които включват съвместното развитие на различни сектори на икономиката с доминирането на публичния сектор, съвместното съществуване на различни форми на разпределение при доминирането на разпределението според труда, развитието на социалистическата пазарна икономическа система и др., са важен стълб на социалистическата система с китайски характеристики. Конгресът одобрява включването на горното в Устава на партията, също одобрява следните допълнения към него: постепенно постигане на общия просперитет на хората, точно разбиране на новия етап на развитие, прилагане на новата концепция за развитие, която включва иновативно, координирано, зелено , отворено и универсално развитие, ускоряване на формирането на ново архитектурно развитие, като се има предвид вътрешното развитие на националната икономика като основа и се приема взаимно стимулиране на двойното движение – вътрешно и международно, насърчаване на висококачествено развитие, пълно разкриване на ролята на персоналът като ресурс от първостепенно значение, стимулира по-добро, по-ефективно, по-справедливо, по-устойчиво и по-безопасно развитие на националната икономика. Внасянето на тези промени и допълнения в Устава на партията дава възможност да се приведат възгледите и действията на всички членове на партията в единство с научната оценка на ЦК на КПК относно вътрешното и външното положение и с неговия стратегически план за работа на партията и държавата и помага на всички партийни другари да изпълняват още по-съзнателно основната линия на партията, непрекъснато постигат все повече и повече напредък в развитието и по този начин продължават да създават велика история на развитието на Китай в нова ера.

  Конгресът счита, че цялостното изграждане на една модернизирана социалистическа държава е голямо и трудно начинание, перспективите му са светли, но задачите са сложни и пътят е дълъг. Общият стратегически план за пълно изграждане на модернизирана социалистическа власт се състои от два етапа, а именно: от 2020 г. до 2035 г. основно провеждане на социалистическа модернизация; от 2035 г. до средата на този век, превръщат Китай в богата и мощна, демократична и цивилизована, хармонична и красива модернизирана социалистическа сила. Съответните промени в Устава на партията помагат на всички членове на партията да укрепят своята увереност, целенасочено да вървят напред и смело и решително да се борят за постигане на поставената цел.

  Конгресът вярва, че след 19-ия партиен конгрес Централният комитет на КПК, с другаря Си Цзинпин като негово ядро, е придвижил поредица от нови концепции, нови идеи и нови стратегии чрез единно планиране за прилагането на общите пет-схеми за изграждане и координирано изпълнение на четиристранната цялостна стратегическа концепция. Конгресът одобрява включването на следните допълнения към Устава на партията: следване на пътя на поддържане на върховенството на закона при социализма с китайска специфика, развитие на по-широка, по-пълна и по-съвършена народна демокрация в целия процес, въвеждане и подобряване на реда и процедура за демократични избори, демократични консултации, демократично вземане на решения, демократично управление и демократичен контрол, по единен начин да планират работата в областта на развитието и сигурността. Внасянето на тези допълнения в Устава на партията е много важно за всички членове на партията за по-съзнателно и решително прилагане на основната теория, основната линия и основната стратегия на партията, за цялостно напредване на великата кауза на социализма с китайски характеристики.

  Конгресът вярва, че след 19-ия конгрес на партията другарят Си Цзинпин е предложил редица нови концепции, нови идеи и нови стратегии за укрепване на изграждането на националната отбрана и военните сили, работата на единния фронт и външната политика. Конгресът одобрява следните промени в устава на партията: неотменно провеждане на политическото строителство на армията, укрепване на армията чрез реформи, научни и технологични постижения и високопрофесионален персонал, управление на армията въз основа на закона, превръщане на Китайската народна армия в напреднали въоръжени сили от световна класа; всеобхватно, ясно и неотклонно прилагане на политиката на „една държава – две системи“, решително потушаване и ограничаване на сепаратистките сили, защитаващи т. нар. „независимост на Тайван“; да развиваме общите ценности на цялото човечество – мир, развитие, равенство, справедливост, демокрация и свобода, да насърчаваме изграждането на чист и красив свят, в който царуват дългосрочен мир, универсална сигурност, споделен просперитет, откритост и приобщаване . Въвеждането на тези допълнения към Устава на партията благоприятства неизменния стремеж към укрепване на армията с китайска специфика, насърчава устойчивото и дългосрочно развитие на практиката „една държава – две системи“, ускорява процеса на обединение на родината, и насърчава създаването на общност с обща съдба за човечеството и посоката на тенденцията към човешки прогрес.

  Конгресът счита, че от 19-ия конгрес нашата партия, твърдо придържайки се към позицията „за да удряш желязо, човек сам трябва да бъде силен“, неизменно считайки политическото развитие на партията за основен ръководен принцип, насърчава последователното развитие на работата върху цялостното укрепване на вътрешнопартийната администрация и по този начин постигна много нови важни   резултати и има натрупан богат успешен опит в областта на партийното изграждане. Необходимо е своевременното им въплъщаване в Устава на партията и превръщането им в обща воля и общо ръководство на партията. Конгресът одобрява включването на следните изисквания в Устава на партията: да се развива великият основополагащ дух на КПК – привързаност към истината и идеалите, следване на първоначалната цел и изпълнение на възложената мисия, готовност за саможертва и героична борба, преданост към Партията и стремеж да отговори на очакванията на хората, ориентирайки голямото социално трансформиране чрез големи революционни самотрансформмирания; Одобрява следните допълнения към Устава на партията: необходимо е да се повиши политическото благоразумие, политическата проницателност и способност за прилагане на политическите решения, да се укрепи съзнанието и решимостта за прилагане на практика на теорията, линията, курса и политиката на партията, да се стимулира синхронизирането с модернизацията на марксизма, да се разглежда революционното самопреобразуване на партията като безкраен път, който непрекъснато подобрява системата от вътрешнопартийни правни норми, затяга отговорността на партийните комитети като субекти на цялостното укрепване на вътрешнопартийната администрация и отговорността на дисциплинарните комисии като контролни органи, насърчава интегрираната работа за създаване на атмосфера, в която никой не смее, не може и не би искал да се занимава с корупция; одобрява включването в Устава на партията на съдържанието за необходимостта от твърдо придържане към организационната линия на партията в новото време като едно от основните изисквания на партийното строителство. Въвеждането на тези допълнения в Устава благоприятства постоянното съхраняване на духа на революционно самопреобразуване сред всички членове на партията, неотклонното следване на стратегическия курс за всестранно затягане на вътрешнопартийното управление, интензивното насърчаване на новата голяма програма за партийно изграждане през новата ера и постигането  партията да става все по-силна и по-силна в революционното втвърдяване и както винаги да служи като силно ръководно ядро ​​за каузата на социализма с китайски характеристики.

  Конгресът вярва, че Китайската комунистическа партия е централната ръководна сила на нашата кауза, а партийното ръководство е основната гаранция за осъществяването на голямото подмладяване на китайската нация. Конгресът одобрява следните допълнения към Устава на партията: Комунистическата партия на Китай е политическа водеща сила от най-висок ранг, която поддържа и укрепва всестранното партийно ръководство. Това благоприятства пълното идентифициране на ролята на партията като ръководно ядро, контролиращо ситуацията като цяло и координиращо дейността на всички страни, и допринася за осъществяването на партийното ръководство във всички области, аспекти и връзки на делата на партията и държавата.

  Конгресът счита за крайно необходимо да се внесат адекватни промени в някои от членовете на Устава на партията въз основа на обобщаване и възприемане на успешния опит в работата на партията и партийното строителство след 19-ия конгрес и в съответствие с подобни промени, направени в общата програма. По-специално, към незаменимите задължения на членовете на партията са добавени задълженията да изучават историята на КПК, да укрепват политическото си съзнание, съзнанието за интересите на цялото, съзнанието за сърцевината и съзнанието за привеждане в съответствие, с укрепването на увереността в нашия собствен път, теория, система и култура и решително да отстояват статута на другаря Си Цзинпин като ръководно ядро ​​на Централния комитет на КПК и на партията като цяло, за да защитават строго авторитета на ЦК на КПК и да поддържат неговото единно централно ръководство. Беше одобрена необходимостта от укрепване на партийното строителство в лечебните заведения, позицията и ролята на партийните организации в населените места,  както и селата и микрорайоните бяха ясно определени, задълженията и задачите на партийните комитети /партийни групи на ръководството/ в  държавните предприятия бяха подобрени, за да укрепят собственото си изграждане на партийни организации, което отразява реалната необходимост от разкриване на ролята на първичните партийни организации като крепост в битката. Установена е необходимостта от стимулиране на редовното и системно провеждане на образователна дейност по изучаване на историята на КПК, от партийните ръководни кадри на всички нива да се води борба срещу манталитета на „привилегированото положение” и явлението стремеж за него се налага подобряване на съдържанието на партийната дисциплина и обхватът на ръководството на контролно-дисциплинарните групи, направени са допълнения по отношение на основните задачи на партийните комисии за проверка на дисциплината, направени са промени и допълнения по отношение на служебните задължения на партията, лидерски групи. и т.н. и т.н. Всичко това е важно въплъщение на постиженията на партията в нейната работа и изграждане след ХІХ конгрес на КПК. Въвеждането на тези допълнения към Устава на партията благоприятства поддържането и укрепването на единно централизирано ръководство от Централния комитет на партията, неизменното прилагане на идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайски характеристики в новата ера за обединяване на сърцата на хората и формиране на духовни ценности, и допринасят за укрепването на политическите и организационните функции на партийните организации, неотклонно спазване на принципа на строгост при активизиране на работата по изправяне стила на партията и затягане на нейната дисциплина, неотклонно напредване на работата по всестранно укрепване на вътрешнопартийното управление.

  Конгресът смята, че навлизайки в нова епоха, партията и държавата са се натъкнали на изключително рядка в света и историята на трудна ситуация, тежка борба и трудни задачи за реформи, развитие и осигуряване на стабилност. Утвърждаването на статута на другаря Си Цзинпин като водещо ядро ​​на Централния комитет на КПК и партията като цяло и ръководството на идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайски характеристики в новата ера позволи на партията ефективно да разреши острите противоречия и проблеми, които оказаха отрицателно въздействие върху осигуряването на дълготрайното оставане на партията на власт, дългосрочен ред и стабилност в страната, както и щастливия и проспериращ живот на хората, позволиха на партията да премахне сериозните опасности, които дебнат в партията, държавата и армията, за създаване на основни гаранции, така че осъществяването на голямото подмладяване на китайската нация да стане необратим исторически ход. Установяването на статута на другаря Си Цзинпин като ръководно ядро ​​на Централния комитет на КПК и партията като цяло и ръководството на идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайски характеристики в новата ера е най-важното политическо постижение, постигнато от партията в новата ера , както и решаващ фактор, допринасящ за постигането на исторически успехи и извършването на исторически промени в делата на партията и държавата. Цялата партия трябва ясно да разбере решаващото значение на установяването на статута на другаря Си Цзинпин като водещо ядро ​​на Централния комитет на КПК и партията като цяло и водещата позиция на идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайски характеристики в новата ера, по-съзнателно отстояване статута на другаря Си Цзинпин като водещо ядро ​​на Централния комитет на КПК и партията като цяло, по-съзнателно отстоявайте авторитета на Централния комитет на КПК, с другаря Си Цзинпин в неговата основа, и поддържане единното централно ръководство на Централния комитет на КПК, като напълно се приложат идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайска специфика в новата ера, неотклонно поддържат най-висока степен на идеологическо, политическо и практическо единство с ЦК на партията, чието ядро ​​е другарят Си Цзинпин.

  Конгресът изисква под твърдото ръководство на Централния комитет на КПК, с другаря Си Цзинпин в основата си, да държи високо великото знаме на социализма с китайска специфика, да култивира великия основополагащ дух на КПК, да укрепва политическото съзнание, съзнанието за интересите на цялото, съзнание за ядрото и равно  съзнание, укрепване на доверието в нашия собствен път, теорията, системата и културата, решително отстояване на статута на другаря Си Цзинпин като водещо ядро ​​на Централния комитет на КПК и партията като цяло, стриктно поддържат авторитета на ЦК на КПК и поддържат неговото единно централно ръководство, по-съзнателно изучават, спазват, прилагат поддържат и спазват Устава на партията, работят единодушно за всестранното изграждане на модернизирана социалистическа държава и всестранно развитие на процеса за голямото подмладяване на китайската нация.

Превод Милчо Александров