РЕЗОЛЮЦИЯ НА XX-ИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА КИТАЙ ОТНОСНО ДОКЛАДА НА 19-ИЯ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

ПЕКИН, 22 октомври (Синхуа) – Следва пълният текст на резолюцията относно доклада на 19-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия, приет от 20-ия Национален конгрес на Китайската комунистическа партия на 22 октомври 2022 г. .

РЕЗОЛЮЦИЯ НА XX ОБЩОКИТАЙСКИ КОНГРЕС НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА КИТАЙ ОТНОСНО ДОКЛАДА НА 19-ия ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

/Приетa от 20-ия Национален конгрес на Комунистическата партия на Китай на 22 октомври 2022 г./

  20-ият Национален конгрес на КПК одобри доклада, направен от другаря Си Цзинпин от името на 19-ия Централен комитет. Държейки високо светлото знаме на социализма с китайска специфика, неотклонно придържайки се към марксизма-ленинизма, идеите на Мао Цзедун, теорията на Дън Сяопин, важните идеи на тройното представителство, научната концепция за развитие, напълно прилагайки идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайски характеристики в новата ера, на конгреса въз основа на анализ на вътрешната и международната ситуация, той изложи основната си тема, направи ретроспективно обобщение на работата през последните пет години и големите трансформации, които са предприели място в продължение на десет години в една нова ера, даде задълбочено разяснение на такива важни въпроси като отварянето на нови хоризонти в китаизацията и модернизирането на марксизма, китайската специфика и основните изисквания на китайската модернизация. Конгресът разработи стратегически план за цялостно изграждане на модернизирана социалистическа държава и за цялостно насърчаване на процеса на голямото подмладяване на китайската нация, разработи цялостен план за цялостно насърчаване на прилагането на общата схема на петстранното изграждане и координираното прилагане на четиристранната цялостна стратегическа концепция, като по този начин се посочи посоката и се прие ръководство за действие за развитие на каузата на партията и държавата в новата кампания в новата епоха, за изпълнение на поставената цел за стогодишнината на КНР. Докладът на 19-ия ЦК, приет от Конгреса, като квинтесенция на мъдростта на партията и народа, е политическа декларация и програма за действие на нашата партия, обединяваща и водеща многонационалния народ на страната в извоюването на нови победи в каузата на социализма с китайска специфика, както и програмен марксистки документ.

  Конгресът смята, че основната тема на конгреса, застъпена в доклада, е неговата душа и общата програма за развитие на делото на партията и държавата. Държейки високо великото знаме на социализма с китайска специфика, дълбоко разбирайки решаващото значение на установяването на статута на другаря Си Цзинпин като водещо ядро ​​на Централния комитет на КПК и партията като цяло, ръководството на идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайска специфика в новата ера, всички членове на партията трябва решително да отстояват статута на другаря Си Цзинпин като водещо ядро ​​на Централния комитет на КПК и партията като цяло, цялостно прилагане на идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайски характеристики в новата ера, култивиране на великия основополагащ дух на КПК, укрепване на самочувствието и стремеж към самоусъвършенстване, отстояване на основните принципи и въведения, да се работи с ентусиазъм, смело и решително да вървим напред, да се борим обединено за всестранното изграждане на модернизирана социалистическа държава и всестранния напредък на каузата за голямото подмладяване на китайската нация.

  Конгресът отбелязва, че нашата партия се е посветила на вечната велика кауза на китайската нация, отдавайки цялата си сила на благородната кауза на мира и развитието на човечеството. Нейната отговорност е изключително голяма, нейната мисия е изключително почтена. Всички партийни другари категорично трябва да останат верни на първоначалната ни цел, никога да не забравят нашата мисия нито за миг, да поддържат скромност и предпазливост, да работят упорито и самоотвержено, да се борят смело и умело, да укрепват историческата увереност и да увеличават историческата инициатива, за да напишат още по-ярки глави в историята на развитието на социализма с китайска специфика в новата ера.

  Конгресът дава висока оценка на работата на 19 ЦК. Петте години, които изминаха от 19-ия конгрес на КПК, бяха изключително необичайни и изключително трудни. През тези пет години Централният комитет на партията, с ядрото на другаря Си Цзинпин, носеше високо великото знаме на социализма с китайска специфика,  и напълно следваше духа на 19-ия конгрес на КПК и всички пленуми на 19-ти Централен комитет на КПК, който неотклонно се придържаше към марксизма-ленинизма, идеите на Мао Цзедун, теорията на Дън Сяопин, важните идеи за тройното представителство и научната концепция за развитие, изчерпателно приложи идеите на Си Цзинпин  за социализъм с китайски характеристики в новата ера. Обединявайки и ръководейки всички членове на партията, армията и многонационалния народ на страната, Централният комитет на партията координира усилията за осъществяване на великата борба, великата програма, великата кауза и великата мечта, на основата на единно планиране, насърчи прилагането на цялостната схема на петблоково строителство, координирано насърчи изпълнението на четириаспектната цялостна стратегическа концепция, координира работата по предотвратяване и контрол на епидемията от COVID-19 и осигуряването на социално-икономическо развитие и насърчи работата в областта на развитието и сигурността по единен начин. Придържайки се твърдо към основния алгоритъм на работата – прогресивното движение напред при запазване на стабилността, Централният комитет на партията направи всичко възможно да стимулира процеса на пълно изграждане на умерено проспериращо общество, осигури пълното, точно и цялостно прилагане на новата концепция за развитие, положи големи усилия за насърчаване на висококачествено развитие, активно работи върху формирането на нова архитектура на развитие, динамично и уверено стимулира реформите, въведе напълно народната демокрация в целия процес, всестранно насърчаваше практиката на държавно управление на правна основа, активно развиваше напредналата социалистическа култура. Обръщайки специално внимание на осигуряването и подобряването на благосъстоянието на хората, Централният комитет на партията съсредоточи силите си върху интензивната борба с бедността, насърчаваше развитието на екологичната цивилизация по всякакъв възможен начин. В същото време той решително защити националната сигурност, предотврати и елиминира сериозни рискове, поддържаше цялостната социална стабилност, интензивно насърчаваше модернизацията на националната отбрана и военните сили и осигури важния преход от смут към пълен ред при ситуацията в Хонконг. Централният комитет на партията решително започна сериозна борба срещу сепаратизма и намесата, разви дипломацията на световната сила с китайски характеристики във всички посоки и всеобхватно насърчи изграждането от партията на нова велика програма. Успяхме да победим в интензивната борба с бедността навреме, да изпълним историческата задача за пълното изграждане на умерено проспериращо общество. След като реализирахме поставената цел за стогодишнината на КНР, ние тръгнахме на нов поход за цялостно изграждане на модернизирана социалистическа държава и започнахме да вървим към постигането на поставената цел за стогодишнината на КНР. През тези пет години Централният комитет на партията, чието ядро ​​е другарят Си Цзинпин, след изчерпателен анализ и оценка на текущата ситуация, защити основните принципи и въведе иновации, смело и умело се бори. Сплотявайки и ръководейки партията, армията и многонационалния народ на страната, Централният комитет на КПК ефективно реагира на сложната и тежка международна обстановка, на непрекъснато възникващите сериозни рискове и предизвикателства и с оптимистичното състояние на духа неуморно тласкаше напред изграждането  на социализъм с китайска специфика в новата ера. Бяха решени многобройни сложни проблеми, останали нерешени дълго време, изпълнени бяха много важни задачи, определящи дългосрочната перспектива, което допринесе за постигането на значителни успехи в делото на партията и държавата, които приковаваха очите на целия свят.

  Конгресът подчертава, че през десетте години от свикването на XVIII конгрес на партията сме свидетели на три големи събития с голямо практическо и дълбоко историческо значение за каузата на партията и народа. Първо, отпразнувахме стогодишнината на Китайската комунистическа партия; второ, социализмът с китайска специфика навлезе в нова ера; Трето, ние изпълнихме историческата задача за интензивно изкореняване на бедността и изграждане на умерено проспериращо общество във всички отношения, реализирайки целта на стогодишнината на КПК. Всичко това бележи историческа победа, извоювана от обединената борба на Китайската комунистическа партия и китайския народ, достойна да се превърне в най-ярката линия в аналите на историята на развитието на китайската нация и да има дълбоко въздействие върху целия свят. През тези десет години ние изчерпателно следвахме основната теория, основната линия и основната стратегия на партията, приехме редица стратегически мерки, напреднахме с поредица от реформаторски практики, направихме редица пробивни промени и постигнахме редица забележителни резултати. Успяхме да устоим на различните рискове и предизвикателства, възникнали в политическата, икономическата и идеологическата сфера, както и на тези, свързани с природни бедствия. В каузата на партията и държавата бяха постигнати исторически успехи и исторически трансформации, благодарение на които Китай започна нов поход за цялостно изграждане на модернизирана социалистическа държава. Големите трансформации, настъпили за десет години в новата ера, са важни етапи в историята на КПК, историята на Нов Китай, историята на реформите и отварянето, историята на развитието на социализма и историята на развитието на китайската нация. Китайската комунистическа партия стана все по-силна и по-силна в революционната закалка, китайският народ показа още по-силно историческо съзнание и инициатива, осъзнаването на голямото подмладяване на китайската нация се превърна в необратим исторически ход, а научният социализъм придоби нова жизненост в Китай през 21 век.

  Конгресът подчертава, че големите трансформации на десетилетието в новата ера са постигнати от партията и многоетническия народ на страната, който се бори обединено под твърдото ръководство на Централния комитет на КПК, с другаря Си Цзинпин в основата, ръководени от идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайска специфика в новата ера. Комунистическата партия на Китай утвърди статута на другаря Си Цзинпин като ръководно ядро ​​на Централния комитет на КПК и партията като цяло, ръководството на идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайски характеристики в новата ера, което отразява общите стремежи на партията, армията и многонационалния народ на страната, е от решаващо значение за развитието на каузата на партията и държава в новата ера, за да напредне в историческия процес на голямото подмладяване на китайската нация. За да  напредне каузата на социализма с китайски характеристики в новия поход в новата ера, най-важното е да се разбере дълбоко решаващото значение на установяването на статута на другаря Си Цзинпин като водещо ядро ​​на ЦК на КПК и партията като цяло, водещата позиция на идеите на Си Цзинпин за социализъм с китайски характеристики в новата ера и за укрепване на политическото съзнание, съзнанието за интересите на цялото, съзнанието за сърцевината и съзнанието за привеждане в съответствие, укрепване на доверието в собствения път, теория, система и култура, решително отстоявайки статута на другаря Си Цзинпин като водещо ядро ​​на ЦК на КПК и партията като цяло, неотклонно защитавайки авторитета на ЦК на КПК и поддържайки неговото единно централизирано ръководство, съзнателно поддържайки най-висока степен на идеологическо, политическо и практическо единство с Централния комитет на КПК, чието ядро ​​е другарят Си Цзинпин.

  Конгресът подчертава, че марксизмът е основната ръководна идеология, която е в основата на нашата партия и държава и осигурява техния просперитет и власт. Практиката ни показва, че причината за успеха на КПК и предимствата на социализма с китайска специфика в крайна сметка се крие в плодотворността на марксизма и плодотворността на китаизирания и модернизиран марксизъм. От 18-ия конгрес на Комунистическата партия на Китай нашата партия смело извършва теоретични изследвания и иновации, задълбочавайки знанията за законите, управляващи упражняването на власт от Комунистическата партия, законите за изграждане на социализма и законите за развитие на човешкото общество от напълно нова позиция, постигна важни резултати в областта на теоретичните иновации, които са концентрирано въплътени в идеите на Си Цзинпин за социализма с китайски характеристики в новата ера. Изложените на 19-ия конгрес на партията и 6-ия пленум на ЦК на 19-ия ЦК на КПК „десет ясни дефиниции“, „неизменна позиция по четиринадесет въпроса“ и „постижения в тринадесет направления“ са обобщение на основното съдържание на тези идеи, те трябва да бъдат устойчиво защитавани в дългосрочен план и непрекъснато да се развиват и обогатяват. Само комбинация от основните принципи на марксизма със специфичните реалности на Китай и най-добрите постижения на традиционната китайска култура, постоянното прилагане на диалектическия и историческия материализъм ще ни позволи да дадем правилни отговори на важните въпроси, поставени от епохата и практиката, и винаги ще съхраняват могъщата и неизчерпаема жизнена енергия на марксизма. За по-нататъшното насърчаване на теоретичните иновации, основани на практиката, първо е необходимо да се овладеят мирогледът и методологията, съдържащи се в идеите на Си Цзинпин  за социализъм с китайски характеристики в новата ера, твърдо да се поддържат и ефективно да се прилагат позициите, гледните точки и методите, съдържащи се в тях. По-специално, необходимо е да се придържаме към принципа „хората на първо място“, да стоим твърдо на позицията със самочувствие и самоувереност, да поддържаме основните принципи и да правим открития , да се придържаме към ориентацията за решаване на проблеми, да следваме непоколебимо системния подход, винаги имайте предвид интересите на целия свят, за да откриете новите хоризонти в китаизацията и модернизацията на марксизма.

  Конгресът отбелязва, че отсега нататък централната задача на КПК е да обедини и ръководи многонационалния народ на страната в реализирането на целта за пълно изграждане на модернизирана социалистическа власт до стогодишнината на КНР, във всестранното напредване на каузата на голямото подмладяване на китайската нация чрез китайската модернизация.

  Конгресът отбелязва, че чрез дългосрочни изследвания и практика от основаването на Нов Китай, особено след реформата и политиката на отваряне, чрез прилагането на новаторски пробиви в теорията и практиката след 18-ия партиен конгрес, успяхме да насърчим китайската модернизация и разширяване на нейния обхват. Китайската модернизация е социалистическа модернизация, извършена под ръководството на КПК. Тя има както обща характеристика  модернизацията на различните страни по света, така и китайските специфики, основани на техните собствени национални реалности. Китайската модернизация обхваща огромно население. Това включва постигането на всеобщ просперитет на народа на страната, координираното развитие на материалната и духовната култура, хармоничното съжителство на човека и природата, както и следването на пътя за мирното развитие. Основните изисквания на китайската модернизация са: твърдо поддържане на ръководството на Китайската комунистическа партия и социализма с китайски характеристики, извършване на висококачествено развитие, развитие на народната демокрация в целия процес, обогатяване на духовния свят на хората, постигане на общ просперитет на населението, насърчаване на хармоничното съжителство на човека и природата, стимулиране на формирането на общност с обща съдба на човечеството, създаване на нова форма на човешка цивилизация.

  Конгресът отбелязва, че общият стратегически план за цялостното изграждане на модернизирана социалистическа власт се състои от два етапа и а именно: от 2020 г. до 2035 г. основно да се извърши социалистическа модернизация; от 2035 г. до средата на този век, превръщат Китай в богата и мощна, демократична и цивилизована, хармонична и красива модернизирана социалистическа сила. Предстоящите пет години са ключов период, който ще постави основите на цялостното изграждане на модернизираната социалистическа държава. Основните цели и задачи за този период са: постигане на нови пробиви в качественото развитие на икономиката, значително повишаване на независимостта и укрепване на собствения потенциал в областта на науката и технологиите, постигане на сериозни промени във формирането на нова архитектура на развитие и създаване на модерна икономическа система. Предприемане на нови стъпки в провеждането на реформи и разширяване на отвореността, цялостно насърчаване на модернизацията на системата и капацитета на публичната администрация, формиране на по-съвършена система на социалистическа пазарна икономика, създаване на изцяло нова отворена икономическа система и по-високо ниво. Забележимо повишаване нивото на институционализация, регулиране и процесуализация на народната демокрация в целия процес и значително подобряване на социалистическата правна система с китайска специфика. Да се ​​осигури на хората по-разнообразен духовен и културен живот, непрекъснато да се укрепва консолидиращата сила на китайската нация и влиянието на китайската култура. Да се подпомогне като цяло синхронен растеж на доходите на населението и икономиката, както и синхронното повишаване на заплатите и производителността на труда, значително да се повиши нивото за осигуряване на равен достъп до основните обществени услуги и да се създаде по-усъвършенствана многостепенна система за социално осигуряване. Значително подобряване на жизнената среда в градските и селските райони, постигане на забележителни резултати в изграждането на красив Китай. По-надеждно гарантиране на националната сигурност, постигане на целта за 100-годишнината на КНР своевременно и старателно насърчаване на създаването на „тих Китай“. Тъй като Китай забележимо нараства в статуса и влиянието си на международната арена, Китай ще играе по-голяма роля в глобалното управление.

  Конгресът подчертава, че цялостното изграждане на една модернизирана социалистическа държава е голямо и трудно начинание, перспективите му са светли, но задачите са сложни и пътят е дълъг. По пътя напред трябва стриктно да се спазват следните важни принципи: Поддържане и укрепване на всестранното ръководство на КПК; неотклонно следване пътя на социализма с китайска специфика; твърдо да се придържаме към концепцията за развитие, в която хората са в центъра; да продължи да се задълбочават реформите и да се разширява отвореността; развитие на бойния дух. Всички членове на партията трябва да изграждат увереност, да вървят смело напред, съзнателно да идентифицират промените, да реагират на тях и да се стремят към трансформация, активно да предотвратяват и премахват различните рискове, непрекъснато да постигат нови победи в цялостното изграждане на модернизираната социалистическа държава.

  Конгресът приема изложения в доклада стратегически план за развитие на каузата на партията и държавата за предстоящия период. Конгресът подчертава необходимостта от пълно, ясно и всеобхватно прилагане на новата концепция за развитие, ускоряване на формирането на нова архитектура на развитие, фокусиране върху насърчаването на висококачествено развитие, твърдо придържане към реформаторския курс за развитие на социалистическа пазарна икономика, продължават да осигуряват високо ниво на отвореност към външния свят, ускоряват процеса на създаване на нова архитектура на развитие, която разглежда вътрешната циркулация на националната икономика като основа и предполага взаимно стимулиране на двойна циркулация – вътрешна и международна. Формиране на социалистическа пазарна икономическа система на високо ниво, установяване на модерна производствена система, цялостно стимулиране  развитието на селските райони, насърчаване координираното развитие на регионите и разширяване отвореността към външния свят на високо ниво. Необходимо е да се реализира стратегия за възхода на страната със силите на науката и образованието, да се засили основната роля на кадрите в каузата за модернизацията, да се придържаме неотклонно към курса на приоритетно развитие на образованието, да укрепим собствения си потенциал в областта на науката и технологиите и да засилим ръководната и стимулираща роля на персонала. За пълно развитие на образованието, което да удовлетворява хората, подобряване на системата за научни и технологични иновации, засилване на прилагането на стратегията за насърчаване на развитието чрез иновации, енергично прилагане на стратегията за изграждане на национална мощ чрез човешки ресурси, ускоряване на процеса на превръщане на Китай във водеща световна сила в образованието, науката и технологиите, човешките ресурси. Необходимо е да се развива народната демокрация през целия процес, да се гарантира позицията на народа като господар на страната, да се следва неотменно пътя на развитието на политическата система на социализма с китайски характеристики и да се поддържа органичното единство на лидерите с позицията на народа като господар на страната и върховенството на закона в публичната администрация, да се поддържа статута на народа като субект, въплъщават напълно волята на народа, защита на правата и интересите на хората и събуждат творческата им активност. В същото време е необходимо да се укрепят институционалните гаранции за позицията на народа като господар на страната, да се поддържат и подобряват основната политическа институция, основните политически институции и важните политически институции на нашата страна, всеобхватно развитие на консултативната демокрация , активно развиват масовата демокрация, укрепват и развиват най-широкия патриотичен единен фронт. Необходимо е да се поддържа пълното прилагане на върховенството на закона от правителството и да се насърчава изграждането на върховенство на закона в Китай. За да се осигури и насърчи социалното равенство и справедливост, е необходимо да се обърне еднакво внимание за насърчаването на прилагането върховенството на закона в управлението, упражняването на държавна власт и изпълнението на административни функции, да продължи интегрираното изграждане на правилото на правото, върховенството на закона, правителството и върховенството на закона в обществото. Подобряване на социалистическата правна система с китайски характеристики, съсредоточена върху Конституцията, сигурно прилагане на административни функции, основани на закона, поддържане на строгостта и справедливостта на правосъдието и ускоряване  изграждането на правно общество. Необходимо е да се засили доверието в китайската култура и да се изгради националната културна сила на Китай и да се постигнат нови изключителни постижения в развитието на социалистическата култура. Да се събуди новаторската и творческа енергия на цялата нация в областта на културата, да се укрепи духовната сила за осъществяването на голямото подмладяване на китайската нация, да се укрепи общата идеологическа основа за единната борба на всички членове на партията и многонационалните хора на страната. Да се ​​формира социалистическа идеология с мощна консолидираща и насочваща сила, да се прилагат широко основните ценности на социализма, да се повиши нивото на цивилизованост на цялото общество, да се осигури развитието и просперитета на културната кауза и културната индустрия, да се увеличи потенциалът за разпространение китайската цивилизация и разширяване на нейното влияние. Необходимо е да се подобри благосъстоянието на населението, да се подобри качеството на живот на хората. В този контекст трябва да настояваме за осигуряване и подобряване на живота на хората в процеса на развитие, да насърчаваме създаването на красив живот чрез съвместна борба и старателно да насърчаваме постигането на общ просперитет. Да се подобри  системата за разпределение, да се приложи политиката за приоритетна заетост, подобряване системата за социална сигурност, насърчаване изграждането на „здрав Китай“. Необходимо е да се насърчава зеленото развитие, да се насърчава хармоничното съжителство на човека и природата. В същото време концепцията за „зелени планини и изумрудени води – безценно съкровище“ трябва да бъде твърдо одобрена и приложена, плановете за развитие трябва да бъдат разработени въз основа на високото положение на хармоничното съжителство на човека и природата, трябва да се обърне голямо внимание за опазване на планинските райони, речните и езерни среди, горските територии, обработваемите земи, степните покрития и песъчливите почви като цяло, като се придържа към системния подход към тяхното подобряване, планиране работата по единен начин за регулиране на производствената структура, борба със замърсяването , защита на околната среда и реагиране на изменението на климата. По-специално, ускоряване на зелената трансформация на модела на развитие, енергично насърчаване на предотвратяването и премахването на замърсяването на околната среда, повишаване на разнообразието, стабилността и устойчивостта на екологичните системи на ново ниво, активно и системно насърчаване на постигането на ниски въглеродни емисии и въглеродна неутралност .

  Конгресът подчертава, че националната сигурност е в основата на възраждането на нацията, а социалната стабилност е предпоставка за мощта на страната. Необходимо е с непоколебима твърдост да се прилага цялостната концепция за национална сигурност, неотклонно да се спазва принципът за защита на националната сигурност във всички аспекти и в целия процес на партийната и държавна дейност, да се усъвършенства системата за национална сигурност, да се изгради капацитет за защита на националната сигурност, подобряване на управлението на обществената сигурност, подобряване на системата за социално управление с цел надеждно осигуряване на сигурността на страната и стабилността в обществото.

  Конгресът подчертава, че изпълнението на поставената цел за 100-годишнината на НОАК и ускоряването на трансформацията на китайската народна армия във въоръжени сили на световно високо ниво е стратегическо изискване за цялостното изграждане на модернизирана социалистическа държава . Необходимо е да се приложат на практика идеите на Си Цзинпин за укрепване на армията, да се приложи военно-стратегическият курс на новата ера и да се поддържа абсолютното ръководство на народната армия от КПК. Трябва неотклонно да се изхожда от позицията на политическото строителство и армията, от позицията за укрепване на армията чрез реформи, научно-технически постижения и високопрофесионален личен състав, както и от позицията на управление на армията в съответствие със закона. Неотклонно да се придържа курс към паралелно развитие на военната борба, бойната подготовка и армейското строителство, към комплексно развитие на механизацията, информатизацията и интелектуализацията. Ускоряване на модернизацията на военната теория, организационните форми на армията, обучението на военния персонал и оръжията и военното оборудване, като по този начин подобри нашите стратегически способности за защита на националния суверенитет, сигурността и интересите на развитието на Китай и по-ефективно се изпълни  мисията и задачите на народа армия през новата ера.

  Конгресът подчертава, че „една държава – две системи“ е великото начало на социализма с китайска специфика, най-добрата институция за осигуряване на дългосрочен просперитет и стабилност в Хонконг и Макао след завръщането им в лоното на родината и трябва да се спазват в дългосрочен план. Необходимо е всеобхватно, ясно и неотклонно да се следва курсът на „една държава – две системи“, като се акцентира върху високата степен на самоуправление според принципите „Хонконг се самоуправлява“ и „Макао, управляван от хората в него“. „, поддържа администрацията на Хонконг и Макао в съответствие със закона, защитава в специални административни региони конституционния ред, установен от Конституцията на Китайската народна република и основните закони на Китайската народна република за двете републики, прилагане на практика принципите на „Хонконг и Макао, управлявани от патриоти“. Трябва твърдо да се придържаме към принципа на един Китай и „Споразуменията от 1992 г.“, да прилагаме непоколебимо общата стратегия на партията за разрешаване на тайванския въпрос в новата ера, да се борим решително срещу така наречената „независимост на Тайван“ и да насърчаваме повторното обединение на родината, упорито да укрепваме нашата водеща роля и твърдо да поемаме инициативата в отношенията между двете страни на пролива, твърдо и непоколебимо да прокарваме великата кауза за обединение на Родината.

  Конгресът, одобрявайки представения в доклада анализ на международната ситуация и представения план за външна политика, подчертава, че Китай винаги ще се придържа твърдо към основната цел на своята външна политика – защита на световния мир и насърчаване на общото развитие, и неуморно се стреми да насърчаваме формирането на общност с обща съдба за човечеството. Китай неизменно ще следва независима мирна външна политика и винаги ще определя своята позиция и политика по този или онзи въпрос в зависимост от неговата същност. Китай ще продължи да развива приятелски отношения и отношения на сътрудничество с всички страни по света въз основа на петте принципа на мирно съвместно съществуване, ще поддържа основната обществена политика за отваряне към външния свят, ще прилага непоколебимо стратегия за отвореност, която се фокусира върху взаимната изгода и печелят всички и активно да участват в реформата и развитието на системата за глобално управление, за насърчаване на развитието на глобалното управление в по-справедлива и рационална посока. Китай е готов да работи с всички страни по света за развитието на общите ценности на цялото човечество – мир, развитие, равенство, справедливост, демокрация и свобода, както и за съвместен отговор на различни глобални предизвикателства.

  Конгресът подчертава, че цялостното изграждане на модернизирана социалистическа държава и всеобхватният напредък на процеса на голямо подмладяване на китайската нация са фундаментално зависими от нашата партия. Като най-голямата марксистка управляваща партия в света, КПК винаги трябва да остане трезва и да упорства в справянето със специфичните и трудни задачи на най-голямата партия, за да се радва постоянно на подкрепата на хората и да укрепва своята управляваща позиция в дългосрочен план. Необходимо е неотклонно да се извърши цялостно затягане на вътрешната партийна администрация, енергично да се насърчава изграждането на партията , с новата си програма в новата ера и да се ръководи от социалните трансформации чрез революционната самотрансформация на партията. Необходимо е да се приложат общите изисквания за партийно строителство в новата ера, да се усъвършенства системата на всестранно строго вътрешнопартийно управление, всестранно да се насърчава самопречистването, самоусъвършенстването, самообновяването и собствения растеж на партията. Необходимо е да се поддържа и укрепва единното централно ръководство на Централния комитет на КПК, твърдо и неуморно да се прилагат идеите на Си Цзинпин  за социализъм с китайска специфика в новата ера за обединяване на сърцата на хората и култивиране на духовни ценности, подобряване на системата от правила и норми в областта на революционното самопреобразуване на партията, формиране на контингент с високи личностни качества на кадрови работници, способни да изпълнят най-важните задачи на националното възраждане, укрепване на политическите и организационните функции на партийните организации, продължавайки на основата на принципа за строгост, да се засили работата по коригиране на стила на партията с по-строга  дисциплина, с пълна решителност да победи в интензивната и продължителна борба с корупцията.

  Конгресът призовава всички партийни другари, армията и многонационалния народ на страната да се сплотят по-тясно около Централния комитет на КПК, чието ядро ​​е другарят Си Цзинпин, твърдо да помнят, че упоритият труд носи просперитет на страната, а бездействието вреди, укрепвайте чувството на увереност и единомислие, самоотвержено работете упорито, смело вървете напред, обединено се борете за всестранното изграждане на модернизираната социалистическа държава и всестранно насърчаване на процеса на голямото подмладяване на китайската нация!

Превод Милчо Александров