РЕЧ НА СИ ЦЗИНПИН НА СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА ООН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

si

(Aагенция Синхуа)  17:12.01/10/2020

 

Г-н председател, колеги!

 

Тази година се навършват 75 години от основаването на ООН. В този специален момент, когато страните по света се борят с пандемията COVID-19 и насърчават висококачественото икономическо възстановяване, при домакинството на ООН се провежда срещата на върха за биологичното разнообразие и колективното обсъждане на важните теми за опазването на биологичното разнообразие и насърчаването на устойчивото развитие, които стават все по-актуални и широкообхватни.

През 2021 г. в китайския град Кунмин ще се проведе 15-та конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие. Китайската страна е готова да обмени мнения с участниците в конференцията, относно разработването на новата стратегия за глобалното управление в тази област.

В момента видовете животни и растения изчезват все по-бързо. Загубата на биологично разнообразие и ерозията на екосистемите представляват сериозни рискове за човешкото съществуване и развитие. Пандемията на коронавируса даде ясно да се разбере, че човекът и природата са общност с една и съща съдба. Докато се развиваме, трябва да предприемаме общи и навременни стъпки за защита на природата и в процеса на опазване на околната среда да постигнем нашето развитие в интерес на изграждането на красива и хармонична планета. В тази връзка бих искал да предложа следното.

Първо, да се насърчава екологичната цивилизация за изграждането на прекрасен свят. Биоразнообразието се отнася до благосъстоянието на човечеството и е важна основа за неговото съществуване и развитие. Тъй като индустриалната цивилизация създава огромно материално богатство, тя, в същото време,   причини екологична криза под формата на загуба на биологично разнообразие и унищожаване на околната среда. Просперитетът на цивилизацията е невъзможен без опазване на околната среда. Трябва да поемем отговорност за човешката цивилизация и да уважаваме, следваме и защитаваме природата. Важно е да се намери начин за хармонично съжителство между човека и природата, да се постигне координирано единство на икономическото развитие и опазването на околната среда и да изградим заедно проспериращ, чист и красив свят.

Второ, като се придържаме към многостранността, да комбинираме глобалните усилия в управлението на околната среда. От основаването на ООН международната общност работи активно върху глобалното управление на околната среда. Многостранното сътрудничество доведе до сключването на международни договори като Конвенцията за биологичното разнообразие, Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и Парижкото споразумение за климата. С широката подкрепа и участие на международната общност, те се превърнаха в правна основа за глобалното управление на околната среда. Изправени пред глобалните екологични рискове и предизвикателства, съдбите на страните по света са тясно взаимосвързани. Политиката на едностранни действия не води до никъде, само солидарността и сътрудничеството са верният път. Необходимо е решително да се защитава системата на международните отношения, чието ядро ​​е ООН, да се запази достойнството и авторитета на международните норми и правила и да се повиши нивото на глобално управление на околната среда.

Трето, да преминем към екологично развитие за висококачествено икономическо възстановяване след пандемията. Предвид сериозното въздействие на пандемията върху всички аспекти на глобалното социално-икономическо развитие, трябва да се поддържа дългосрочна перспектива, като същевременно се запази решителността и ангажираността към екологично, приобщаващо и устойчиво развитие. Публикуваната Програма на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. определя насоките за развитие на страните по света. Защитата на биологичното разнообразие е не само основата за устойчиво развитие, но е и целта, и начинът за неговото прилагане. Необходимо е да се спазват природните закони, да се търси стимул за развитие, като същевременно се защитава природата, да се постигне „двойна победа“ в опазването на околната среда и осигуряване на висококачествено икономическо развитие.

Четвърто, с чувство за отговорност да изградим квалифициран отговор на екологичните предизвикателства. Развитите и развиващите се страни на различните етапи от своето развитие се различават по историческа отговорност и реални възможности по въпросите на околната среда. Важно е да се ръководим от принципа на „общите, но диференцирани отговорности“, да бъдем справедливи, приобщаващи върху принципа за взаимната изгода, като се вземат предвид опасенията на развиващите се страни в областта на финансите, технологиите и изграждането на специалисти. Наложително е да изпълним обещанието и предизвикателството за обръщане на  тенденцията от загуба на биологично разнообразие, да защитим нашата планета, общия дом на човечеството.

Господин председател!

Следващата година конференцията в Кунмин ще се проведе под лозунга „Екологична цивилизация – Създаване на общо бъдеще за живота на земното кълбо“, който е свързан със стремежите на народите по света за прекрасно бъдеще. Като председател на тази конференция, китайската страна е готова да сподели с всичките си партньори своя опит в опазването на биологичното разнообразие и изграждането на екологична цивилизация.

Процесът на развитие на Китай се ръководи от концепцията за екологичната цивилизация. От традиционната китайска мъдрост за природата и единството на човека с природата, до новата концепция за развитие, която включва иновации, последователно и екологично развитие, откритост и споделяне, Китай винаги е поставял големия акцент върху изграждането на екологична цивилизация. В Китай екологичната цивилизация напредва във всички посоки и е в пълен ход на социално-икономическото развитие на страната, като се полагат неуморни усилия за модернизация, но при хармоничното съжителство на човека и природата.

Китай приема ефективни политики и ефективни стъпки. Ние възприемаме планината, реката, гората, сушата, езерото и тревата като единна природна система, осъществяваме цялостно управление в областта на биологичното разнообразие. Ускорява се работата по законодателството за опазване на биологичното разнообразие, ясно се дефинират червените линии в областта на опазването на околната среда. Създадена е система от национални паркове, изпълняват се редица големи проекти за опазване на биологичното разнообразие, засилва се общественото участие и се засилва съзнанието на хората по този важен въпрос. Китай е на първо място в света по нарастване на горските площи през последното десетилетие, като сa се увеличили с повече от 70 милиона хектара. Участваме в продължаващата и мащабна борба срещу пустинните и ерозиращи земи. Влажната зона се възстановява под надеждна защита. По обем на защитените генетични биологични ресурси Китай е в челните редици в света. 90 процента са сигурно защитените видове, екосистемите на сушата и 85 процента от популацията на големите диви животни.

Китай участва активно в глобалното управление на околната среда. Ние стриктно спазваме задълженията, предвидени в споразуменията по екологичните въпроси, по-специално относно промяната на климата и биологичното разнообразие. Задачите за реагиране срещу промяната на климата и създаването на природни резервати през 2020 г. бяха изпълнени предсрочно. Като най-голямата развиваща се страна в света, Китай е готов да поеме международни ангажименти, съизмерими с нивото му на развитие, за да допринесе за глобалното управление на околната среда. Придържайки се към концепцията за споделена общност на човечеството, ние сме готови да продължим неуморните си усилия, да увеличим доброволните вноски и да предприемем по-ефективни политики и действия. Ще се стремим да достигнем пика на емисиите на CO2 до 2030 г. и да постигнем въглероден неутралитет до 2060 г., като по този начин ще допринесем за изпълнението на целите, определени в Парижкото споразумение за изменението на климата.

Господин председател!

Както се казва в една китайска поема: „удвоените усилия ще позволят както на планината да се издигне, така и на реката да се увеличи“. Защитата на биологичното разнообразие и усъвършенстването на глобалното управление на околната среда изисква непрекъснати и титанични усилия от всички. Приканвам всички вас да се съберем през следващата година в Китай, в красивия град Кунмин – „градът на пролетта“, за да обсъдим плановете за опазване на биологичното разнообразие. Надявам се, че страните ще успеят да се споразумеят за цялостна, балансирана, ефективна и изпълнима рамка за съвместни действия. Нека днешната среща на върха да послужи като начало за създаването на хармоничен и красив свят в духа на солидарността и взаимодействието!

Редактор Ли Ян;Руска редакция                превод Милчо Александров

Tags: