СЕЙФ АЛ – ИСЛАМ КАДАФИ: НИЕ ЩЕ ОТМЪСТИМ ЗА БАЩА МИ

Сейф ал-Ислам Кадафи, син на убитият лидер на Джамахирията, обяви, че той е жив, за сега остава в Либия и обеща да отмъсти за баща си, продължавайки съпротивата срещу метежниците.

„Ние продължаваме съпротивата. Аз се намирам в Либия, аз съм жив, свободен съм и желая да се сражавам до края и да отмъстя”, заяви той в неделната нощ от лоялния на управлението на Кадафи телевизионен канал Ар-Рай, излъчващ предаванията си от Сирия.

На един от интернет – сайтовете привържениците на Кадафи публикуваха декларация, в която Сейф ал-Ислам е наречен приемник на Муамар Кадафи, на когото е предадено командването на съпротивата срещу силите на метежниците.

По мнението на експертите, пртивопоставянето в Либия може да прерасне  от политическо в междуплеменно и продължително през близките месеци. От получените други информации, Сейф ал-Ислам е получил подкрепата на редица лоялни на баща му племена, обещали да се борят с метежниците и да отмъстят за убийството на Кадафи.

Tags: , ,