СЛАВА НА ВЕЛИКИЯ ОКТОМВРИ

ck-bkp

Драги другари, партийни другари от комунистическото движение и наши единомишленици!

Централният комитет на Българската комунистическа партия  ви поздравява с  99-та годишнина на Великата Октомврийска Социалистическа революция, открила нова ера в историята на човечеството – ерата на възможен свят без войни, насилия, експлоатация, ера на свобода на личността на всеки пролетарий, всеки честен труженик, ера на увереност на човека в утрешния ден.

Поздравяваме с този забележителен ден всички наши съратници в борбата за социализъм, против империалистическата експанзия и бандитизма на САЩ и техните помагачи на световната арена. Поздравяваме всички, които намират днес в себе си сили и мъжество да се вдигнат на борба за своите социални права, отнети от империализма във връзка с временната победа на контрареволюцията в България в края на ХХ век. Поздравяваме със знаменателната дата мъжествените журналисти-комунисти и издатели на комунистическа преса в чужбина – нашите уважаеми другари-болшевики в Русия, Гърция, Турция, Сърбия, Черна гора, Македония, Словения, Албания, Франция , Англия, Индия, Чехия, Белгия, Бразилия, Канада и други страни по земното кълбо. Желаем на всички наши съратници по борба здраве, сила на духа, твърдост на убежденията и осъществяване на поставените цели. След тъмнината винаги изгрява слънце. Ние вярваме в нашата победа над злобата и ненавистта на силните на този свят, грабещи богатствата на всички континенти. Вярваме в скорошното, исторически неизбежно тържество на СОЦИАЛИЗМА над изчерпващия се антихуманен капитализъм, тласкащ човечеството в пропастта на небитието. Социалистическата Революция е поставена от самата история на дневния ред на цивилизацията!

И така, смело напред и с по-твърда крачка! Нека се разширяват нашите редове и да укрепва нашето единство!

Да живее общата ни борба за СОЦИАЛИЗЪМ!

Да живее бъдещата Социалистическа Революция!

Победата е наша!

ЦК на БКП

Tags: