СЪОБЩЕНИЕ

ck-bkp

На 5. септември 2020 г. в гр. София се проведе 24-я редовен конгрес на Българската комунистическа партия. Работата протече при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки – задължително носене на маски и дистанция от 1,5 м между делегатите.

Бяха представени отчетните доклади на ЦК и на ЦКРК за работата на партията за периода след 23-я конгрес. След направените оживени разисквания докладите бяха приети. Одобрена беше линията на партията и потвърдена правилността на водената политика. Бяха направени някои промени в устава на партията. Конгресът избра нови ръководни органи на БКП.

ЦК на БКП

Tags: