ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТЕСТ

До Министъра на МТСП

До    Б  Т  А

До  ВСИЧКИ С М О в Р БЪЛГАРИЯ

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я     ПРОТЕСТ

 

Правителството продължава да се държи неадекватно, некомпетентно и да лъже българските граждани по най безобразен начин. Повече от година стоят предложенията на Национална Инициатива Социална Солидарност в МС, Парламент, Президентство в които са дадени подхода, начина и средствата с които могат да се решат пенсионните проблеми: Единственият отговор е, че пенсиите продължаватда бъдат замразени и за БЮДЖЕТ-2012 не се предвиждат средства за тяхното реално осъвременяване. За ефективно и  решаване на проблемите ние

ПРЕДЛАГАМЕ:

1.Събиране от НАП поне на 80% от несъбраните с години данъци – около 4-5 милиарда лева.
2.Вдигане тавана на осигурителните суми до максималната държавна заплата тази на държавния глава президента/5-6000лв./ и всички с такива… още заплати/Министър председател, Председател на парламента, Министри , депутати и хиляди добре платени държавни чиновници и новобогаташи/ да дават своя принос за пенсиите си, а не само до 2000 лв. и актуализиране на пенсиите в съответствие със средния осигурителен доход за 2010/2011 г (размразяване на чл.100 от КСО).и привеждане по закон минималната пенсия (90% от реалната мнимална работна заплата) и максимална пенсия (с таван 20% от максималния осигурителен доход/МОД/  при 5000лв.- 1000лв максимална пенсия).
3.Да се намалят с 50% субсидиите на политическите партии сега към 56 мил.лв., това ще осигури 28 мил.лв. допълнително в бюжета на България.
4.Да се увеличи осигурителната вноска с още 0.2% т.е. да се върнат цялостно тези 2% които бяха отнети през 2010г. с което ще се дадат още 50-60 мил.лв. към НОИ. Да се повиши с 2% осигурителната вноска за сметка на вноската към частните пенсионни фондове от втори и трети стълб общ ефект от 480-520 мил.лв..

5.Въвеждане на данък на транзакции и трансфери, банкови преводи, и менажерски бонусни премии, телевизионни реклами, рекламни издания, телевизионни игри на лотариен принцип, ефирен акциз на мобилните оператори, което ще донесе ефективно 100-150 мил. лв./данък“ТОБИН“- в ЕС/
6.Да се ограничи максимално контрабандата и засили акцизния контрол – ефекта е 500-800 мил.лв
7.Да се намали издръжката на държавната администрация и Народното събрание с 20-30% и се обложат с данъци раздаваните пликове с парични бонуси, неизвестно за какво харчени от народните представители, но добре видими от последните политически скандали.

Има и достатъчно други предложения с които може да се гарантира пенсионната система, а не само вдигането на възрастта за пенсиониране с 1 година, което ще ощети 80-100 хил. души и ще прогони още толкова млади хора от България. Време е управляващите да се осъзнаят и вслушат в разумните и реални предложения, разбира се ако могат да ги осмислят. Стига лъжи и измами, да се прекрати политиката на геноцит спрямо пенсионерите в България.

 

Национална Инициатива „СОЦАЛНА СОЛИДАРНОСТ

24.11.2011г.                                                             Председател :    инж.Сашо Радев

Гр.София                              Национален координатор: д-р инж. Венелин Новаков

Tags: ,