ИДЕИТЕ НА ЛЕНИН И СТАЛИН

В.И. Ленин и Й.В. Сталин са гении, които нямат равни на себе си. Те приживе станаха класици на марксизма-ленинизма. Всеизвестна истина е, че ревизионистите и враговете на социализма и комунизма хулят и отричат всичко, което е построено в бившия СССР след 1917 г.  Те отричат и В.И. Ленин, и Й.В. Сталин, и КПСС, и всички, които дадоха своя принос в гражданската война и във Великата отечествена война за разгрома на контрареволюцията, международната империалистическа агресия и на кафявата чума – хитлеро-фашизма.

Имената на В.И. Ленин, на Й.В. Сталин и на плеядата знатни съветски пълководци вечно ще се помнят и никога няма да се забравят. Когато говорим за Ленин, разбираме Сталин; когато говорим за Сталин, разбираме Ленин. В.И. Ленин и Й.В. Сталин ще останат в историята като символи, които безкористно, честно и самоотвержено служиха за извеждането на изостанала дворянска Русия до световна суперсила, с която се съобразяваха и най-развитите колониални империалистически страни.

Ренегатите, предателите и ревизионистите и сега ни обвиняват в сталинизъм. Но какво означава това понятие? Сталинизъм означава социализъм и комунизъм. Три пети от населението на СССР и света искат социализъм и комунизъм, защото видяха благините му. Ръководството на БКП не подхожда догматично, пристрастно и несправедливо при оценката на Й.В. Сталин. То приема Сталин такъв, какъвто беше, с неговите положителни и отрицателни прояви. Когато поставим на везните едните и другите, то се получава, че негативните бледнеят и не се забелязват. 95% доминират положителните прояви. Ние сме длъжни да се учим от положителните – да ги следваме и внедряваме, а отрицателните да не повтаряме. Следователно Й.В. Сталин си остана гениален вожд и стратег не само за народите на Русия и СССР, а на трудовите народи по цял свят. Благодарение на твърдостта, гъвкавостта, стратегическата далновидност и съобразителност В.И. Ленин и Й.В. Сталин създадоха мощен, единен, монолитен и сплотен СССР, в който повече от 180 етноса живееха в мир и разбирателство. Под ръководството на Й.В. Сталин  беше създадена мощна индустрия. Беше кооперирано селското стопанство. Беше електрифицирана страната. Бяха създадени модерни въоръжени сили на СССР. СССР пръв изпрати в космоса човек, с което смая и удиви света.

Комунистите от Русия и бившия СССР издигат лозунг: Напред към нов Велик Октомври!

 

Tags: