ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

EMAAF

На 26−27 октомври 2019 г. в град Варна се състоя 2-та конференция на Единния международен антиимпериалистически антифашистки фронт (ЕМААФ). В конференцията взеха участие представители на редица комунистически партии, антиимпериалистически и антифашистки организации от България, Белорусия, Русия, Германия, Австрия, Сърбия, Полша, Турция, Перу, Донецката  народна република (ДНР).

Делегатите на 2-та конференция на ЕМААФ изслушаха отчета на Изпълнителния Комитета (Изпълкома) на ЕМААФ и Политическия Съвет (Политсъвета) на ЕМААФ за работата, извършена през период, изминал след провеждането на 25 май 2017 г. в Москва на Учредителната конференция.

На конференцията се изказаха 10 делегати и бяха изслушани по системата Скайп изказванията на 4 делегати и прочетени изказванията на 3 делегати, които не можаха да пристигнат на конференцията.

Изказващите се говориха за засилването на общата криза на световната империалистическа система, която се характеризира с изостряне на икономическата и политическа ситуация, поява на масов потока бежанци и мигранти, настъпление на реакционни националистически и фашистки антикомунистически сили, разпалване от империалистическите страни на локални и регионални войни. Делегатите заостряха вниманието на това, че светът все повече се приближава към гибелна за човечеството III световна война. Затова те подчертаваха, че за да не се допусне развитие на военна опасност за света и да се предотврати разпространението на фашизма е необходимо единство на действията на всички антиимпериалистически и антифашистки организации на цялото човешко общество.

Делегатите на 2-та конференция на Единния международен антиимпериалистически антифашистки фронт приеха резолюция, в която се дава оценка на ситуацията, създала се в света в последно време, а също така е изложена позицията на ЕМААФ по въпросите на регулиране на конфликтите и противодействие на настъплението на империализма срещу правата на трудовия народ в различни региони на планетата.

За ръководство на работата на Единния международен антиимпериалистически антифашистки фронт на 2-та конференция на ЕМААФ бяха избрани Изпълнителен Комитет на ЕМААФ (председател А.Е. Гигова) и Политически Съвет на ЕМААФ (председател В.Б. Зеликов).

След края на конференцията делегатите посетиха Пантеона на партизаните и нелегалните България, загинали в борбата с фашизма в периода 1923−1944 г., намиращ се в централния парк на град Варна, положиха на паметника венец цветя и проведоха антиимпериалистически антифашистки митинг.

27 октомври 2019 г.

г. Варна (България)

Tags: